KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.07.2019 - 18:11
KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 54.235.559 52.568.417 0 3.181.476 37.163.514 15.787.842 212.936.808 0 212.936.808
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.787.842 -15.787.842 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.512.878 7.512.878 7.512.878
Dönem Karı (Zararı)
7.512.878 7.512.878 7.512.878
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-763.287 -1.705.335 -2.468.622 -2.468.622
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 3.181.476 52.951.356 38.243.618 217.981.064 0 217.981.064
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255
Transferler
38.243.618 -38.243.618 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.691.163 38.206.069 38.206.069
Dönem Karı (Zararı)
1.691.163 38.243.618 38.243.618
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.549 -37.549
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
140.585 379.440 520.025 520.025
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 622.702 52.909.664 52.568.417 -37.549 3.181.476 91.194.974 1.691.163 250.885.443 0 250.885.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.447.795 -19.231.512
Dönem Karı (Zararı)
1.691.163 7.512.878
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.691.163 7.512.878
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.735.150 -4.325.196
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14 272.644 17.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.071.448 243.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 947.449 81.980
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
123.999 161.121
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.601.995 -519.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 2.601.995 -519.887
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.040.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11, 24 -4.040.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11, 24 -210.937 -26.308
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11, 24 -210.937
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-26.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-128.755.368 -22.874.042
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
404.963 -1.126.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
404.963 -1.126.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-177.252
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-98.285.470 -219.431.370
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-32.362.844
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.806.190 112.133
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.913.243
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.107.053 112.133
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.130 222.502.608
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.130 222.502.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.136.825 -24.930.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.538.886 -24.896.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.402.061 -34.109
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-123.329.055 -19.686.360
Alınan Faiz
1.454.877 536.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-347.553
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -226.064 -81.783
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-396.576 1.361.310
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.954 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -7.954
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.575.937 1.651.309
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.964.559 -289.999
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
149.534.734 13.385.956
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.468.622
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.468.622
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
520.025 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 520.025
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
262.000.000 21.213.720
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 262.000.000 21.213.720
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-111.447.147 -5.359.142
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -110.456.788 -5.359.142
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-990.359
Ödenen Faiz
-1.538.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.690.363 -4.484.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.690.363 -4.484.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.439.779 16.380.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 50.130.142 11.896.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 50.206.651 23.484.327
Ticari Alacaklar
709.656 1.238.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 709.656 1.238.618
Diğer Alacaklar
177.539 287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
177.539 287
Peşin Ödenmiş Giderler
10 79.603.604 47.014.696
ARA TOPLAM
130.697.450 71.737.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.697.450 71.737.928
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Stoklar
12 357.448.518 259.163.048
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 202.600.789 202.001.230
Maddi Duran Varlıklar
13 2.778.055 337.059
Diğer Duran Varlıklar
16 40.625.108 30.086.202
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
603.453.511 491.588.580
TOPLAM VARLIKLAR
734.150.961 563.326.508
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
251.216.091 98.100.462
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 885.016 807.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 250.331.075 97.293.322
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
440.843 79.570
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 440.843 79.570
Ticari Borçlar
7.259.336 7.257.290
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.259.336 7.257.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 142.319 678.005
Diğer Borçlar
1.887.211 1.891.341
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.887.211 1.891.341
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.140 1.090.399
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.129.061 573.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.057.561 499.937
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 71.500 74.000
ARA TOPLAM
262.081.001 109.671.004
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.081.001 109.671.004
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.475.326 142.980
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.475.326 142.980
Ticari Borçlar
188.638.969 185.834.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 166.713.868 160.800.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 21.925.101 25.034.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 29.745.882 18.721.376
Uzun Vadeli Karşılıklar
324.340 282.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 324.340 282.068
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
221.184.517 204.981.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
483.265.518 314.652.253
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
250.885.443 248.674.255
Ödenmiş Sermaye
18 50.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18, 26 -622.702 -763.287
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.909.664 52.530.224
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3, 18 52.568.417 52.568.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.549 -37.549
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-37.549 -37.549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
91.194.974 52.951.356
Net Dönem Karı veya Zararı
1.691.163 38.243.618
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
250.885.443 248.674.255
TOPLAM KAYNAKLAR
734.150.961 563.326.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 7.420.074 7.027.414 3.717.998 3.410.149
Satışların Maliyeti
19, 21 -2.009.953 -2.072.291 -1.173.378 -1.059.887
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.410.121 4.955.123 2.544.620 2.350.262
BRÜT KAR (ZARAR)
5.410.121 4.955.123 2.544.620 2.350.262
Genel Yönetim Giderleri
20, 21 -3.492.579 -2.542.809 -1.666.066 -1.236.092
Pazarlama Giderleri
20, 21 -392.952 -449.444 -189.762 -449.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 786.395 434.117 33.794 -63.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -17.859 -5.019 -4.784 -2.903
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.293.126 2.391.968 717.802 598.347
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 210.937 4.066.309 3.898 26.309
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.504.063 6.458.277 721.700 624.656
Finansman Gelirleri
23 8.769.136 3.552.263 7.769.349 2.781.444
Finansman Giderleri
23 -9.582.036 -2.497.662 -8.719.631 138.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.691.163 7.512.878 -228.582 3.544.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.691.163 7.512.878 -228.582 3.544.860
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.691.163 7.512.878 -228.582 3.544.860
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.691.163 7.512.878 -228.582 3.544.860
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,03380000 0,15260000 -0,00460000 0,07900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.691.163 7.512.878 -228.582 3.544.860
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.691.163 7.512.878 -228.582 3.544.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776836


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: -0,18% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.585 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1420 Değişim: 0,03%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
34,7744 Değişim: -0,55%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.423,43 Değişim: -0,25%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.439,40
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.