KAP ***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:54
KAP ***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 178.475.485 -8.785.549 169.689.936 169.689.936 -23.227.273 -23.227.273 416.144 -78.706.255 -38.252.547 -116.958.802 129.968.146 129.968.146
Transferler
-8.776.210 -8.776.210 -8.776.210 -29.476.337 38.252.547 8.776.210
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-764.218 -764.218 -764.218 -6.927.860 -6.927.860 19.011.587 19.011.587 11.319.509 11.319.509
Dönem Karı (Zararı)
19.011.587 19.011.587 19.011.587 19.011.587
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-764.218 -764.218 -764.218 -6.927.860 -6.927.860 -7.692.078 -7.692.078
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 169.699.275 -9.549.767 160.149.508 160.149.508 -30.155.133 -30.155.133 416.144 -108.182.592 19.011.587 -89.171.005 141.287.655 141.287.655
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 207.599.703 -36.217.021 -36.217.021 416.144 -105.347.729 20.207.497 -85.140.232 186.706.735 186.706.735
Transferler
-8.344.434 -8.344.434 -8.344.434 28.551.931 -20.207.497 8.344.434
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.569.870 -1.569.870 -1.569.870 -14.458.875 -14.458.875 73.287.813 73.287.813 57.259.068 57.259.068
Dönem Karı (Zararı)
73.287.813 73.287.813 73.287.813 73.287.813
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.569.870 -1.569.870 -1.569.870 -14.458.875 -14.458.875 -16.028.745 -16.028.745
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 208.898.306 -11.212.907 197.685.399 197.685.399 -50.675.896 -50.675.896 416.144 -76.795.798 73.287.813 -3.507.985 243.965.803 243.965.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
208.260.470 110.193.513
Dönem Karı (Zararı)
73.287.813 19.011.587
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
73.287.813 19.011.587
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
199.961.254 152.336.728
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 31.114.549 30.304.807
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.851.614 21.196.909
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.428.220 19.289.751
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.423.394 1.907.158
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.448.477 35.612.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.475.265 4.736.455
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 19.056 829.620
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
37.954.156 30.046.671
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
54.577.614 84.004.981
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13.a -2.688.047 -5.132.426
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.b 57.265.661 89.137.407
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
53.145.451 1.157.829
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 15.806.394 -19.734.464
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-982.845 -206.080
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-982.845 -206.080
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.375.148 -57.292.115
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.499.965 -166.638.253
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.263.815 5.575.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-258.236.150 -172.214.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.473.561 5.151.264
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -330.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.473.561 5.481.295
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-89.013.589 -16.473.082
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
473.032 1.055.664
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152.075.672 19.119.734
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.006.831 645.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
78.068.841 18.474.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.749.042 822.662
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.644.212 4.748.112
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.644.212 4.748.112
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
120.010.788 95.508.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.712.099 -586.286
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.712.099 -586.286
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
212.873.919 114.056.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.662.726 -3.862.687
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.950.723 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
131.007 -10.537.338
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.380.627 2.087.960
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.380.627 2.087.960
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.334.567 -17.757.724
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -9.283.054 -17.613.027
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.513 -144.697
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.396.900 0
Alınan Faiz
2.688.047 5.132.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-168.577.733 -81.047.650
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
301.427.260 429.563.311
Kredilerden Nakit Girişleri
301.427.260 429.563.311
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-402.241.071 -439.087.433
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-402.241.071 -439.087.433
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
877.077 27.052.456
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.166.261 -5.850.148
Ödenen Faiz
-60.474.738 -92.725.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.813.744 18.608.525
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
868.994 20.373
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.682.738 18.628.898
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.042.245 19.215.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.724.983 37.844.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
69.724.983 29.042.245
Ticari Alacaklar
644.755.337 384.485.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 16.233.370 12.223.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 628.521.967 372.262.036
Diğer Alacaklar
3.230.639 2.415.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.230.639 2.415.911
Stoklar
255.732.513 168.142.318
Peşin Ödenmiş Giderler
2.540.514 3.014.101
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.540.514 3.014.101
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
68.185 2.182.959
Diğer Dönen Varlıklar
665.670 5.953.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
665.670 5.953.959
ARA TOPLAM
976.717.841 595.237.370
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
5.830.570 11.227.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
982.548.411 606.464.840
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
265.000 717.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 265.000 717.000
Diğer Alacaklar
25.634 25.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.634 25.634
Maddi Duran Varlıklar
6.a 424.894.286 443.224.785
Arazi ve Arsalar
157.959.595 157.959.595
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.092.504 7.646.175
Binalar
77.631.976 81.696.169
Tesis, Makine ve Cihazlar
133.071.434 146.128.421
Taşıtlar
513.321 666.615
Mobilya ve Demirbaşlar
40.194.554 44.173.904
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.430.902 4.953.906
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.b 8.322.704 12.712.840
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.570.353 14.950.827
Şerefiye
2.955.051 2.955.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.615.302 11.995.776
Peşin Ödenmiş Giderler
5 212.282 211.733
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
212.282 211.733
Diğer Duran Varlıklar
338 338
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
338 338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
449.290.597 471.843.157
TOPLAM VARLIKLAR
1.431.839.008 1.078.307.997
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
179.044.585 190.813.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 179.044.585 190.813.009
Banka Kredileri
179.044.585 190.813.009
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
126.317.223 155.994.466
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3-7 0 633.429
Banka Kredileri
0 633.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 126.317.223 155.361.037
Banka Kredileri
122.910.580 148.406.481
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.406.643 6.954.556
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.690 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
2.690 0
Ticari Borçlar
467.059.967 244.903.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 164.538.245 62.438.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 302.521.722 182.465.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.078.283 4.329.241
Diğer Borçlar
10.734.743 4.166.866
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 2.035.898 1.158.821
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.698.845 3.008.045
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
150.270.116 30.259.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 150.270.116 30.259.328
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.950.723 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.321.197 3.164.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
798.869 615.112
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 40.522.328 2.549.116
ARA TOPLAM
982.779.527 633.630.803
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
982.779.527 633.630.803
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
154.285.790 223.814.218
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3-7 0 29.701.000
Banka Kredileri
0 29.701.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 154.285.790 194.113.218
Banka Kredileri
149.753.818 187.536.387
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.531.972 6.576.831
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.450.752 25.859.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29.450.752 25.859.633
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 21.357.136 8.296.608
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
205.093.678 257.970.459
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.187.873.205 891.601.262
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
243.965.803 186.706.735
Ödenmiş Sermaye
9 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
48.141 48.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
197.685.399 207.599.703
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
197.685.399 207.599.703
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6 208.898.306 217.242.740
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.212.907 -9.643.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-50.675.896 -36.217.021
Yabancı Para Çevrim Farkları
-50.675.896 -36.217.021
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 416.144 416.144
Yasal Yedekler
416.144 416.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-76.795.798 -105.347.729
Net Dönem Karı veya Zararı
73.287.813 20.207.497
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
243.965.803 186.706.735
TOPLAM KAYNAKLAR
1.431.839.008 1.078.307.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 1.086.764.941 859.102.380 471.608.173 271.293.789
Satışların Maliyeti
10 -718.644.880 -584.290.146 -308.107.242 -187.817.380
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
368.120.061 274.812.234 163.500.931 83.476.409
BRÜT KAR (ZARAR)
368.120.061 274.812.234 163.500.931 83.476.409
Genel Yönetim Giderleri
11 -43.604.487 -40.773.412 -14.916.668 -14.422.709
Pazarlama Giderleri
11 -107.511.453 -101.123.845 -42.480.565 -34.500.712
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-19.387.355 -17.417.529 -6.801.617 -5.580.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 28.779.531 121.106.263 9.153.210 43.502.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -79.861.460 -139.287.326 -43.740.927 -46.010.179
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
146.534.837 97.316.385 64.714.364 26.465.351
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.028.464 215.094 118.259 10.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-45.619 -9.014 -2.199 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
147.517.682 97.522.465 64.830.424 26.475.351
Finansman Gelirleri
13 13.313.667 8.443.030 5.336.107 2.381.123
Finansman Giderleri
13 -71.737.142 -106.688.372 -20.259.924 -30.280.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
89.094.207 -722.877 49.906.607 -1.424.230
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.806.394 19.734.464 -9.191.165 330.306
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -2.353.398 0 -2.353.398 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -13.452.996 19.734.464 -6.837.767 330.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
73.287.813 19.011.587 40.715.442 -1.093.924
DÖNEM KARI (ZARARI)
73.287.813 19.011.587 40.715.442 -1.093.924
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
73.287.813 19.011.587 40.715.442 -1.093.924
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 15 0,73290000 0,19010000 0,40720000 -0,01090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.569.870 -764.218 239.674 282.526
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.962.338 -955.273 299.593 353.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
392.468 191.055 -59.919 -70.631
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
392.468 191.055 -59.919 -70.631
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-14.458.875 -6.927.860 -3.140.682 2.473.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
-14.458.875 -6.927.860 -3.140.682 2.473.226
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-14.458.875 -6.927.860 -3.140.682 2.473.226
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.028.745 -7.692.078 -2.901.008 2.755.752
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.259.068 11.319.509 37.814.434 1.661.828
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.259.068 11.319.509 37.814.434 1.661.828http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884513


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.919 Değişim: 0,22% Hacim : 113.831 Mio.TL Son veri saati : 17:26
Düşük 10.801 22.05.2024 Yüksek 11.025
Açılış: 10.930
32,1877 Değişim: 0,10%
Düşük 32,0737 22.05.2024 Yüksek 32,3463
Açılış: 32,1543
34,9079 Değişim: -0,17%
Düşük 34,8382 22.05.2024 Yüksek 35,2287
Açılış: 34,968
2.472,01 Değişim: -1,24%
Düşük 2.470,08 22.05.2024 Yüksek 2.513,43
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.