KAP ***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:11
KAP ***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 122.985.618 -5.972.928 117.012.690 117.012.690 -1.472.586 -220.870 -1.693.456 -1.693.456 416.144 -107.642.356 11.532.952 -96.109.404 119.674.115 119.674.115
Transferler
-876.748 -876.748 -876.748 12.409.700 -11.532.952 876.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-217.829 -217.829 -217.829 -2.569.850 155.380 -2.414.470 -2.414.470 -7.486.363 -7.486.363 -10.118.662 -10.118.662
Dönem Karı (Zararı)
-7.486.363 -7.486.363 -7.486.363 -7.486.363
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-217.829 -217.829 -217.829 -2.569.850 155.380 -2.414.470 -2.414.470 -2.632.299 -2.632.299
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 122.108.870 -6.190.757 115.918.113 115.918.113 -4.042.436 -65.490 -4.107.926 -4.107.926 416.144 -95.232.656 -7.486.363 -102.719.019 109.555.453 109.555.453
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 159.015.758 -6.914.092 152.101.666 152.101.666 -7.532.247 -7.532.247 -7.532.247 416.144 -92.512.425 -3.615.419 -81.661.316 148.905.860 148.905.860
Transferler
-2.142.081 -2.142.081 -2.142.081 -1.473.338 3.615.419 2.142.081
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-253.297 -253.297 -253.297 -3.297.395 -3.297.395 -3.297.395 12.324.447 12.324.447 8.773.755 8.773.755
Dönem Karı (Zararı)
12.324.447 12.324.447 12.324.447 12.324.447
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-253.297 -253.297 -3.297.395 -3.297.395 -3.297.395 -3.550.692 -3.550.692
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 156.873.677 -7.167.389 149.706.288 149.706.288 -10.829.642 -10.829.642 -10.829.642 416.144 -93.985.763 12.324.447 -81.661.316 157.679.615 157.679.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.468.027 -17.085.635
Dönem Karı (Zararı)
12.324.447 -7.486.363
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.324.447 -7.486.363
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
62.898.559 43.737.934
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.883.711 4.958.081
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.367.517 249.251
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
537.706 -34.166
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 829.811 283.417
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.276.609 24.617.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.169.530 975.947
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 129.632 17.215
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30.977.447 23.624.390
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.163.044 11.826.171
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13-14 -1.159.566 -61.459
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13-14 17.322.610 11.887.630
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.262.102 2.147.773
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22.907 -2.146
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22.907 -2.146
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -2.015.700 -64.281
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-61.631 5.533
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-61.631 5.533
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-147.729.792 -52.568.310
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-441.299.322 -357.989.108
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
763.980 2.291.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-442.063.302 -360.280.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.166.529 5.345.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.166.529 5.345.894
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.533.066 -6.078.526
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.156.339 -1.458.233
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.907.356 -4.936.507
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.931.883 -8.248.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.024.527 3.311.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
194.804 -562.392
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.696.547 -3.628.556
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.722 -4.406.553
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.690.825 777.997
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-22.907 -319.703
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
317.628.448 316.122.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
502.870 936.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
363.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
502.870 573.234
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-72.506.786 -16.316.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-961.241 -768.896
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.878.666 -12.086.871
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
141.958 373.673
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
141.958 373.673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.039.535 -12.522.003
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.029.020 -12.522.003
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.515
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
859.345
Alınan Faiz
1.159.566 61.459
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.711.251 16.567.605
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.589.525 109.290.788
Kredilerden Nakit Girişleri
250.589.525 109.290.788
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-163.770.795 -76.027.435
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-163.770.795 -76.027.435
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-116.535
Ödenen Faiz
-17.107.479 -16.579.213
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.635.442 -12.604.901
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.164 31.630
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.628.278 -12.573.271
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.596.796 27.854.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.968.518 15.281.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.968.518 24.596.796
Ticari Alacaklar
781.286.735 344.834.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.502.364 4.762.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 776.784.371 340.071.851
Diğer Alacaklar
5.046.911 2.172.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.046.911 2.172.457
Türev Araçlar
502.532
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
502.532
Stoklar
141.308.420 135.605.164
Peşin Ödenmiş Giderler
2.754.359 1.911.910
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.754.359 1.911.910
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
160.387 160.724
Diğer Dönen Varlıklar
1.101.963 11.142.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.101.963 11.142.147
ARA TOPLAM
948.627.293 520.925.752
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.898.462 2.757.806
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
950.525.755 523.683.558
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.187.575 1.374.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.187.575 1.374.499
Diğer Alacaklar
1.235.657 1.236.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.235.657 1.236.460
Maddi Duran Varlıklar
7 382.709.329 383.452.651
Arazi ve Arsalar
121.083.605 121.083.605
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.196.041 8.293.527
Binalar
70.308.834 70.675.599
Tesis, Makine ve Cihazlar
133.408.206 136.593.189
Taşıtlar
462.241 468.139
Mobilya ve Demirbaşlar
42.522.459 40.729.353
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.727.943 5.609.239
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.478.065 8.659.247
Şerefiye
2.955.051 2.955.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.523.014 5.704.196
Peşin Ödenmiş Giderler
1.645.956 1.332.066
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.645.956 1.332.066
Diğer Duran Varlıklar
338 338
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
338 338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
400.256.920 396.055.261
TOPLAM VARLIKLAR
1.350.782.675 919.738.819
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.646.280 31.939.999
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 31.939.999
Banka Kredileri
31.939.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 82.646.280
Banka Kredileri
82.646.280
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
130.534.727 128.140.491
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
128.140.491
Banka Kredileri
128.140.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 130.534.727
Banka Kredileri
130.534.727
Diğer Finansal Yükümlülükler
314
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
314
Ticari Borçlar
270.780.528 283.874.865
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 90.695.886 114.163.317
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 180.084.642 169.711.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.232.794 4.037.990
Diğer Borçlar
7.708.855 4.039.487
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 957.855 952.133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.751.000 3.087.354
Ertelenmiş Gelirler
333.005.502 20.338.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 333.005.502 20.338.719
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.867.614 2.784.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
366.871 390.920
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 33.500.743 2.393.664
ARA TOPLAM
862.776.614 475.156.135
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
862.776.614 475.156.135
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
274.919.641 241.017.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 274.919.641 241.017.884
Banka Kredileri
274.919.641 241.017.884
Ticari Borçlar
12.443.197 15.126.933
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 12.443.197 15.126.933
Ertelenmiş Gelirler
4.970.000 8.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 4.970.000 8.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.937.285 20.388.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.937.285 20.388.325
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 17.056.323 19.135.347
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
330.326.446 295.676.824
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.193.103.060 770.832.959
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
157.679.615 148.905.860
Ödenmiş Sermaye
10 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
48.141 48.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
149.706.288 152.101.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
149.706.288 152.101.666
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 156.873.677 159.015.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.167.389 -6.914.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.829.642 -7.532.247
Yabancı Para Çevrim Farkları
-10.829.642 -7.532.247
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
416.144 416.144
Yasal Yedekler
10 416.144 416.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-93.985.763 -92.512.425
Net Dönem Karı veya Zararı
12.324.447 -3.615.419
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
157.679.615 148.905.860
TOPLAM KAYNAKLAR
1.350.782.675 919.738.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 262.592.833 164.912.212
Satışların Maliyeti
11 -178.685.931 -116.482.313
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.906.902 48.429.899
BRÜT KAR (ZARAR)
83.906.902 48.429.899
Genel Yönetim Giderleri
12 -12.602.190 -10.742.413
Pazarlama Giderleri
12 -30.484.223 -24.951.732
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -5.420.567 -4.503.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 41.411.578 54.349.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -47.856.870 -55.721.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.954.630 6.861.222
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
61.748 33.901
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-117 -39.434
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.016.261 6.855.689
Finansman Gelirleri
14 618.597 4.409.033
Finansman Giderleri
14 -19.326.111 -18.815.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.308.747 -7.550.644
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.015.700 64.281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 2.015.700 64.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.324.447 -7.486.363
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.324.447 -7.486.363
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.324.447 -7.486.363
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) 16 0,12320000 -0,07490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-253.297 -217.829
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-316.621 -272.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
63.324 54.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
63.324 54.457
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.297.395 -2.414.470
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.297.395 -2.569.850
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-3.297.395 -2.569.850
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
194.225
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
194.225
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-38.845
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-38.845
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.550.692 -2.632.299
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.773.755 -10.118.662
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.773.755 -10.118.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679456


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4622 Değişim: -0,47%
Düşük 8,4612 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2612 Değişim: -0,09%
Düşük 10,2528 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
499,32 Değişim: 0,00%
Düşük 497,70 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.