KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 21:34
KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Bir 20.853.996
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.515.265 20.853.996
Finansman Giderleri
15 -28.747.299 -21.508.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.767.966 -654.878
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.847.516 -445.838
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -9.189.720 -16.200
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 4.342.204 -429.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.920.450 -1.100.716
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.920.450 -1.100.716
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-148 0
Ana Ortaklık Payları
30.920.598 -1.100.716
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.843.838 13.543.128
Dönem Karı (Zararı)
30.920.450 -1.100.716
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.648.812 24.275.982
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 5.790.275 4.346.055
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
584.777 1.216.809
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 584.777 1.216.809
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.267.526 1.636.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.978.559 1.545.135
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
288.967 91.365
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.019.301 4.297.761
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -94.793 -111.141
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 8.114.094 4.408.902
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23.139.417 12.333.019
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 4.847.516 445.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-72.126.364 -7.709.475
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.536.354 -15.010.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.536.354 -15.010.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-202.198 355.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-202.198 355.523
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.658.675 -1.759.951
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.430.971 6.582.796
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.434.345 -791.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.996.626 7.374.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.209.564 1.077.248
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.630.328 1.045.823
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.630.328 1.045.823
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.442.898 15.465.791
Alınan Faiz
94.793 111.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.618.346 -1.538.724
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.763.183 -495.080
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.705.132 -2.079.642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.756.362 -2.233.784
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.546.570 -1.942.952
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-209.792 -290.832
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-948.770 154.142
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-948.770 154.142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.199.745 -23.557.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.642.398
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.693.986 -23.752.869
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.586.747 -19.340.548
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-6.107.239 -4.412.321
Ödenen Faiz
-6.753.559 453.362
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.892 -258.490
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.650.775 -12.094.511
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.184.019 -887.879
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.834.794 -12.982.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.941.401 47.808.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.776.195 34.826.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 18.776.195 14.941.401
Finansal Yatırımlar
210.516 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
210.516 0
Ticari Alacaklar
203.977.776 149.666.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 203.977.776 149.666.901
Diğer Alacaklar
52.219 71.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52.219 71.347
Stoklar
6 186.211.857 141.137.959
Peşin Ödenmiş Giderler
21.010.084 16.906.856
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.010.084 16.906.856
Diğer Dönen Varlıklar
12.994.617 16.500.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.994.617 16.500.710
ARA TOPLAM
443.233.264 339.225.174
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
443.233.264 339.225.174
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
657.861 611.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
657.861 611.233
Maddi Duran Varlıklar
7 73.855.130 74.785.614
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 118.399.682 120.471.462
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.980.770 3.012.419
Peşin Ödenmiş Giderler
1.854.997 1.539.178
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.854.997 1.539.178
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 12.066.960 8.123.999
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
209.815.400 208.543.905
TOPLAM VARLIKLAR
653.048.664 547.769.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.232.435 62.469.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 101.232.435 62.469.212
Banka Kredileri
18 101.232.435 62.469.212
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
136.630.070 129.692.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 136.630.070 129.692.683
Banka Kredileri
18 97.440.333 92.661.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 39.189.737 37.030.913
Diğer Finansal Yükümlülükler
949.996 945.104
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18 949.996 945.104
Ticari Borçlar
119.745.033 98.314.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 7.427.127 5.992.782
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 112.317.906 92.321.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.578.191 3.368.627
Diğer Borçlar
51.827 479.185
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 450.257
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
51.827 28.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.682.946 7.910.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.682.946 7.910.913
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 9.170.731 5.744.194
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.775.407 6.932.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.711.919 6.880.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
63.488 51.735
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.646.885 1.958.743
ARA TOPLAM
393.463.521 317.814.890
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
393.463.521 317.814.890
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
106.439.407 111.698.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
106.439.407 111.698.229
Banka Kredileri
18 63.507.155 66.030.736
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 42.932.252 45.667.493
Diğer Borçlar
32.629.600 30.227.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32.629.600 30.227.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
508.239 597.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
508.239 597.928
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.529.028 8.769.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.529.028 8.769.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.466.636 6.809.743
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.572.910 158.103.058
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
550.036.431 475.917.948
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
103.012.153 71.850.903
Ödenmiş Sermaye
10 35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.747.975 59.834.335
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.747.975 59.834.335
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 61.063.066 61.206.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -2.315.091 -1.371.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.490.612 -9.674.631
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -8.490.612 -9.674.631
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.369.501 1.369.501
Yasal Yedekler
10 1.369.501 1.369.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-20.977.030 -22.444.381
Net Dönem Karı veya Zararı
30.920.598 1.324.358
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
80 228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.012.233 71.851.131
TOPLAM KAYNAKLAR
653.048.664 547.769.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -1.914.155 61.509.912 -2.898.018 1.369.501 -11.716.677 -11.031.557 76.760.727 49.253 76.809.980
Transferler
-11.031.557 11.031.557
Dönem Karı (Zararı)
-1.100.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-508.959 -38.220 -887.879 -1.435.058 4 -1.435.054
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -2.423.114 61.471.692 -3.785.897 1.369.501 -22.748.234 -1.100.716 74.224.953 49.257 74.274.210
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -1.371.724 61.206.059 -9.674.631 1.369.501 -22.444.381 1.324.358 71.850.903 228 71.851.131
Transferler
1.324.358 -1.324.358
Dönem Karı (Zararı)
30.920.598 30.920.598 -148 30.920.450
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-943.367 -142.993 1.184.019 142.993 240.652 240.652
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -2.315.091 61.063.066 -8.490.612 1.369.501 -20.977.030 30.920.598 103.012.153 80 103.012.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.920.450 -1.100.716
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-943.367 -508.959
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.179.209 -636.199
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
235.842 127.240
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
235.842 127.240
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.184.019 -887.879
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.184.019 -887.879
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
1.184.019 -887.879
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
240.652 -1.396.838
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.161.102 -2.497.554
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-148 4
Ana Ortaklık Payları
31.161.250 -2.497.558http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028932


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.857 Değişim: 0,00% Hacim : 40.007 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.845 15.08.2022 Yüksek 2.885
Açılış: 2.875
17,9605 Değişim: 0,01%
Düşük 17,9372 16.08.2022 Yüksek 17,9757
Açılış: 17,9581
18,2549 Değişim: 0,01%
Düşük 18,2255 16.08.2022 Yüksek 18,2836
Açılış: 18,2539
1.028,57 Değişim: 0,07%
Düşük 1.025,61 16.08.2022 Yüksek 1.029,91
Açılış: 1.027,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.