KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 - 21:26
KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.11 63.598.003 53.084.518
Satışların Maliyeti
Not.11 -48.928.786 -39.160.519
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.669.217 13.923.999
BRÜT KAR (ZARAR)
14.669.217 13.923.999
Genel Yönetim Giderleri
Not.12 -5.277.631 -4.274.730
Pazarlama Giderleri
Not.12 -5.388.278 -4.931.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.13 6.574.662 6.549.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.13 -2.641.719 -2.448.416
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.936.251 8.818.317
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.14 129.879 9.813
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.066.130 8.828.130
Finansman Giderleri
Not.15 -14.010.467 -9.548.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.944.337 -720.775
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
400.153 260.401
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.16 -20.690 -108.828
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.16 420.843 369.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.544.184 -460.374
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.544.184 -460.374
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 48
Ana Ortaklık Payları
-5.544.210 -460.422
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) Not.17 -0,00330000 -0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.718.316 8.302.800
Dönem Karı (Zararı)
-5.544.184 -460.374
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.172.947 17.795.706
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not. 7-8 3.309.819 2.216.133
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
958.397 751.357
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.6 958.397 751.357
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.435.334 2.330.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.395.085 2.315.131
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
40.249 15.190
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.485.301 887.773
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.15 -93.416 -134.370
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.578.717 1.022.143
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.514.128 11.880.336
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.16 -400.153 -260.401
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.14 -129.879 -9.813
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.14 -129.879 -9.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.070.203 -3.461.782
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.079.729 5.939.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.079.729 5.939.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.479.643 -8.829.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.479.643 -8.829.781
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.072.286 -5.163.093
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.666.870 -495.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-873.407 -784.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.540.277 288.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
439.509 420.597
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-689.496 4.666.604
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-689.496 4.666.604
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.558.560 13.873.550
Ödenen Faiz
-703.213 -772.649
Alınan Faiz
93.416 134.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.729.017 -2.145.161
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.16 -501.430 -2.787.310
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.335.046 -1.073.132
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
133.523 43.854
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not. 7-8 133.523 43.854
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.785.135 -1.116.986
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.625.838 -863.576
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-159.297 -253.410
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
316.566
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
316.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.470.956 -11.258.543
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.413.556 6.028.867
Kredilerden Nakit Girişleri
12.413.556 6.028.867
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.402.964 -17.120.801
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.499.768 -15.568.798
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-6.903.196 -1.552.003
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
518.452 -166.609
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.087.686 -4.028.875
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-156.893 -300.166
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.244.579 -4.329.041
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.482.544 9.885.694
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.21 22.237.965 5.556.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.21 22.237.965 25.482.544
Finansal Yatırımlar
588.025 1.634.115
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
588.025 1.634.115
Ticari Alacaklar
62.217.860 53.162.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.5 62.217.860 53.162.381
Diğer Alacaklar
26.937 43.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.937 43.037
Stoklar
Not.6 47.426.067 51.456.750
Peşin Ödenmiş Giderler
4.045.825 2.640.226
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.045.825 2.640.226
Diğer Dönen Varlıklar
2.369.783 1.332.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.369.783 1.332.551
ARA TOPLAM
138.912.462 135.751.604
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
138.912.462 135.751.604
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
461.149 362.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
461.149 362.262
Maddi Duran Varlıklar
63.503.522 43.425.150
Tesis, Makine ve Cihazlar
Not.7 37.727.912 38.486.332
Taşıtlar
Not.7 42.937 46.962
Mobilya ve Demirbaşlar
Not.7 4.753.050 3.406.770
Özel Maliyetler
Not.7 1.323.736 1.327.502
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Not.7 19.655.887 157.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.7 89.278.909 81.513.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.886.274 2.928.547
Diğer Haklar
Not.8 2.824.071 2.863.193
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
Not.8 62.203 65.354
Peşin Ödenmiş Giderler
5.145.743 5.462.309
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.145.743 5.462.309
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.16 2.511.228 2.054.685
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
163.786.825 135.746.649
TOPLAM VARLIKLAR
302.699.287 271.498.253
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.654.161 25.227.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.654.161 25.227.159
Banka Kredileri
Not.18 28.654.161 25.227.159
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.255.320 26.845.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.255.320 26.845.517
Banka Kredileri
Not.18 19.254.047 15.440.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.18 16.001.273 11.405.288
Diğer Finansal Yükümlülükler
949.855 633.550
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
Not.18 949.855 633.550
Ticari Borçlar
28.942.267 26.275.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.4 484.872 1.358.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.5 28.457.395 24.917.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.373.270 1.933.761
Diğer Borçlar
14.539.428 328.081
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.539.428 254.221
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
73.860
Türev Araçlar
150.921 150.921
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
150.921 150.921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.001.860 1.727.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.16 2.001.860 1.727.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
515.860 501.430
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.416.672 1.793.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.400.673 1.780.786
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.999 12.317
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
192.216 1.410.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
192.216 1.410.456
ARA TOPLAM
114.991.830 86.827.180
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.991.830 86.827.180
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.696.396 88.698.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.696.396 88.698.077
Banka Kredileri
Not.18 57.422.659 56.468.300
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
53.273.737 32.229.777
Diğer Borçlar
0 13.301.200
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.4 13.301.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.451 65.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.451 65.539
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.038.006 8.232.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.038.006 8.232.889
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.16 3.716.790 3.835.560
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.488.643 114.133.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
238.480.473 200.960.445
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.182.627 70.501.615
Ödenmiş Sermaye
Not.10 16.575.788 16.575.788
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.598.569 41.253.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.598.569 41.253.735
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
44.373.717 44.410.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.775.148 -3.157.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.003.558 -1.846.665
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.003.558 -1.846.665
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
778.019 778.019
Yasal Yedekler
Not.10 778.019 778.019
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.336.298 -2.823.070
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.544.210 10.122.087
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.187 36.193
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.218.814 70.537.808
TOPLAM KAYNAKLAR
302.699.287 271.498.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972
Transferler
14.421.705 -14.421.705
Dönem Karı (Zararı)
-460.422 -460.422 -460.422
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-228.579 -36.173 -300.166 36.173 -528.745 19 -528.726
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.824.343 44.519.517 -1.606.956 325.455 -2.479.025 -460.422 61.491.735 36.089 61.527.824
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808
Transferler
10.122.087 -10.122.087
Dönem Karı (Zararı)
-5.544.210 -5.544.210 -5.544.210
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-617.885 -37.281 -156.893 37.281 -774.778 -6 -774.784
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -3.775.148 44.373.717 -2.003.558 778.019 7.336.298 -5.544.210 64.182.627 36.187 64.218.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.544.184 -460.374
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-617.885 -228.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-772.356 -285.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
154.471 57.145
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
154.471 57.145
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-156.893 -300.166
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-156.893 -300.166
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-156.893 -300.166
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-774.778 -528.745
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.318.962 -989.119
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6 63
Ana Ortaklık Payları
-6.318.956 -989.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846756


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,19% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,2304 Değişim: 0,30%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,3729
Açılış: 32,1324
35,0266 Değişim: 0,17%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,3063
Açılış: 34,9671
2.442,53 Değişim: 0,54%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.456,11
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.