KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 00:41
KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.12 106.462.398 78.459.806 53.377.880 39.415.205
Satışların Maliyeti
Not.12 -74.559.095 -58.015.656 -35.398.576 -27.110.442
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.903.303 20.444.150 17.979.304 12.304.763
BRÜT KAR (ZARAR)
31.903.303 20.444.150 17.979.304 12.304.763
Genel Yönetim Giderleri
Not.13 -8.913.349 -6.130.276 -4.638.619 -3.118.558
Pazarlama Giderleri
Not.13 -10.929.318 -6.849.413 -5.997.621 -4.068.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.14 9.715.725 8.234.784 3.166.564 3.947.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.14 -5.976.093 -4.042.623 -3.527.677 -1.808.315
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.800.268 11.656.622 6.981.951 7.256.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.15 769.690 1.507.695 759.877 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.569.958 13.164.317 7.741.828 7.256.484
Finansman Giderleri
Not.16 -14.063.360 -11.457.221 -4.514.455 -7.349.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.506.598 1.707.096 3.227.373 -92.893
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-182.150 -461.846 -442.551 205.454
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 -944.087 -1.803.393 -835.259 -826.248
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 761.937 1.341.547 392.708 1.031.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.324.448 1.245.250 2.784.822 112.561
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.324.448 1.245.250 2.784.822 112.561
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
110 -2 62 -3
Ana Ortaklık Payları
2.324.338 1.245.252 2.784.760 112.564
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay oBaşına Kazanç / ( Kayıp ) Not.18 0,00140000 0,00080000 0,01680000 0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.571.578 12.094.863
Dönem Karı (Zararı)
2.324.448 1.245.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.042.579 13.864.711
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-9 4.606.442 2.769.881
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
717.717 781.226
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 717.717 781.226
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
920.036 1.679.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.110.583 1.634.319
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.190.547 45.213
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.097.633 961.530
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.16 -205.767 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.303.400 961.530
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.288.291 8.718.391
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17 182.150 461.846
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-769.690 -1.507.695
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.15 -769.690 -1.507.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.824.037 604.813
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.474.434 -3.118.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -11.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
(Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.747.161 -87.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.747.161 -87.153
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.398.610 -5.674.321
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.794.035 7.389.479
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-938.754 -337.562
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.732.789 7.727.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
781.605 700.166
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.271.660 1.394.791
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.271.660 1.394.791
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.542.990 15.714.774
Ödenen Faiz
-2.053.906 -1.001.573
Alınan Faiz
205.767 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-262.539 -461.056
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.073.424 -1.588.910
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.17 -2.787.310 -568.372
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.403.751 -28.228.821
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
775.918 1.651.720
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8-9-15 775.918 1.651.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.179.669 -29.880.541
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.854.243 -29.253.709
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-325.426 -626.832
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.483.480 14.989.607
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.725.935 52.645.572
Kredilerden Nakit Girişleri
34.725.935 52.645.572
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.042.675 -37.456.034
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.813.086 -36.040.062
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.229.589 -1.415.972
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-166.740 -199.931
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.315.653 -1.144.351
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-302.510 -422.005
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.618.163 -1.566.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.885.694 9.059.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.22 4.267.531 7.493.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.22 4.267.531 9.885.694
Finansal Yatırımlar
1.391.603 1.995.601
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
1.391.603 1.995.601
Ticari Alacaklar
47.063.416 54.531.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.6 47.063.416 54.531.265
Diğer Alacaklar
52.652 862.245
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 781.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.6 52.652 81.080
Stoklar
Not.7 52.564.420 36.883.527
Peşin Ödenmiş Giderler
4.597.718 4.645.021
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.597.718 4.645.021
Diğer Dönen Varlıklar
4.539.596 2.321.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.539.596 2.321.316
ARA TOPLAM
114.476.936 111.124.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.476.936 111.124.669
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
337.676 320.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
337.676 320.092
Maddi Duran Varlıklar
Not.8 119.900.489 118.558.451
Arazi ve Arsalar
47.817.889 47.817.888
Binalar
19.949.180 20.197.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
46.585.100 45.414.596
Taşıtlar
55.014 63.064
Mobilya ve Demirbaşlar
3.438.096 3.175.886
Özel Maliyetler
1.432.346 1.133.719
Yapılmakta Olan Yatırımlar
622.864 756.298
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.972.191 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.9 1.952.600 1.756.680
Diğer Haklar
1.809.081 1.750.863
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
143.519 5.817
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.17 2.400.867 1.437.976
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
130.563.823 122.073.199
TOPLAM VARLIKLAR
245.040.759 233.197.868
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.19 40.405.326 45.895.900
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.19 40.405.326 45.895.900
Banka Kredileri
31.340.128 37.566.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.115.346 7.213.229
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
949.852 1.116.592
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.736.187 6.847.738
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.736.187 6.847.738
Banka Kredileri
7.756.499 6.847.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.979.688
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
36.536.819 33.742.784
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.5 139.706 1.078.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.6 36.397.113 32.664.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.256.366 1.474.761
Diğer Borçlar
904.517 357.581
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
817.976 184.859
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
86.541 172.722
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.142.860 2.542.906
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
825.900 2.787.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.533.045 3.642.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.512.201 2.437.900
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20.844 1.204.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
762.850 818.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
762.850 818.298
ARA TOPLAM
96.103.870 98.109.984
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.103.870 98.109.984
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.19 61.148.576 51.214.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.19 61.148.576 51.214.947
Banka Kredileri
27.667.911 21.063.578
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.371.893
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.108.772 30.151.369
Diğer Borçlar
Not.5 13.101.400 12.056.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13.101.400 12.056.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
121.715 187.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
121.715 187.255
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.032.145 5.114.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.17 6.032.145 5.114.424
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.17 4.168.122 3.998.286
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.571.958 72.570.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
180.675.828 170.680.896
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.328.809 62.480.902
Ödenmiş Sermaye
Not.11 16.575.788 16.575.788
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.713.659 42.959.926
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.713.659 42.959.926
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
44.483.344 44.555.690
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.769.685 -1.595.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.609.300 -1.306.790
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.609.300 -1.306.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
778.020 325.455
Yasal Yedekler
Not.11 778.020 325.455
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.895.417 -16.936.903
Net Dönem Karı veya Zararı
2.324.338 14.421.705
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.122 36.070
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.364.931 62.516.972
TOPLAM KAYNAKLAR
245.040.759 233.197.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.293.600 35.085.680 -541.409 325.455 -26.017.114 11.133.495 41.710.016 28.414 41.738.430
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-268.134 -1.798.522 -2.066.656 -2.066.656
Transferler
9.334.973 -9.334.973 0
Dönem Karı (Zararı)
1.245.252 1.245.252 -2 1.245.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
221.159 -12.813 -422.005 12.813 -200.846 -51 -200.897
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.072.441 35.072.867 -963.414 325.455 -16.737.462 1.245.252 40.687.766 28.361 40.716.127
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972
Transferler
452.565 13.969.140 -14.421.705
Dönem Karı (Zararı)
2.324.338 2.324.338 2.324.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.921 -72.346 -302.510 72.346 -476.431 52 -476.379
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.769.685 44.483.344 -1.609.300 778.020 -2.895.417 2.324.338 64.328.809 36.122 64.364.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.324.448 1.245.250 2.784.822 112.561
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-173.921 221.159 54.658 -72.191
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-217.401 276.449 68.323 -90.239
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
43.480 -55.290 -13.665 18.048
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-302.510 -422.005 -195.789 -226.216
Yabancı Para Çevrim Farkları
-302.510 -422.005 -195.789 -226.216
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-302.510 -422.005 -195.789 -226.216
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-476.431 -200.846 -141.131 -298.407
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.848.017 1.044.404 2.643.691 -185.846
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63 -53 -45 -8
Ana Ortaklık Payları
1.847.954 1.044.457 2.643.736 -185.838http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781529


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.528 Değişim: -1,51% Hacim : 22.350 Mio.TL Son veri saati : 16:46
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4199 Değişim: 0,71%
Düşük 7,3627 22.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0299 Değişim: 0,61%
Düşük 8,9597 22.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
439,64 Değişim: -0,79%
Düşük 438,56 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.