KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2018 - 01:03
KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.12 77.162.407 63.670.417 38.117.806 33.621.478
Satışların Maliyeti
Not.12 -58.970.047 -48.583.605 -28.064.833 -27.174.438
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.192.360 15.086.812 10.052.973 6.447.040
BRÜT KAR (ZARAR)
18.192.360 15.086.812 10.052.973 6.447.040
Genel Yönetim Giderleri
Not.13 -6.153.565 -5.124.240 -3.141.847 -2.756.829
Pazarlama Giderleri
Not.13 -5.895.022 -4.432.248 -3.114.021 -2.248.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.14 8.234.784 5.800.457 3.947.006 1.827.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.14 -4.042.623 -4.597.784 -1.808.315 -1.693.058
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.335.934 6.732.997 5.935.796 1.575.657
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.15 1.507.695
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.843.629 6.732.997 5.935.796 1.575.657
Finansman Giderleri
Not.16 -11.457.221 -4.549.709 -7.349.377 -1.148.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
386.408 2.183.288 -1.413.581 426.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-463.719 841.545 203.581 803.713
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 -1.803.393 -1.036 -826.248 -1.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 1.339.674 842.581 1.029.829 804.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-77.311 3.024.833 -1.210.000 1.230.705
DÖNEM KARI (ZARARI)
-77.311 3.024.833 -1.210.000 1.230.705
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2 -17 -3 72
Ana Ortaklık Payları
-77.309 3.024.850 -1.209.997 1.230.633
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) Not.18 -0,00005000 0,00180000 -0,00130000 0,00160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.357.469 17.738.889 -148.210 325.455 -19.383.015 -5.318.125 14.875.034 14.457 14.889.491
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.529.540 -1.529.540 -1.529.540
Transferler
-5.318.125 5.318.125
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
4.554.390 4.554.390 -17 4.554.373
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.787.398 -124.722 12.907 18.675.583 15.045 18.690.628
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.357.469 36.526.287 -272.932 325.455 -24.688.233 3.024.850 36.575.467 29.485 36.604.952
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.293.600 35.085.680 -541.409 325.455 -26.017.114 11.133.495 41.710.016 28.414 41.738.430
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-116.649 -116.649 -116.649
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.293.600 35.085.680 -541.409 325.455 -26.133.763 11.133.495 41.593.367 28.414 41.621.781
Transferler
11.133.495 -11.133.495
Dönem Karı (Zararı)
-77.309 -77.309 -2 -77.311
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
221.159 -12.814 -421.958 12.814 -200.799 -51 -200.850
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.072.441 35.072.866 -963.367 325.455 -14.987.454 -77.309 41.315.259 28.361 41.343.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.943.931 12.418.413
Dönem Karı (Zararı)
-77.311 3.024.833
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-77.311 3.024.833
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.919.873 6.972.559
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-9 2.769.881 3.673.903
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
781.226 -114.879
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 781.226 -114.879
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
732.821 1.025.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
687.608 992.312
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
45.213 33.345
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
961.530 2.187.794
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -134.023
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.16 961.530 2.321.817
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.718.391 718.588
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 323.041
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 323.041
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17 463.719 -841.545
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.507.695
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.15 -1.507.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.410.889 4.160.103
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.916.670 -2.491.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.905.521 -2.491.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-510.799 -969.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-510.799 -969.263
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.488.218 -4.976.901
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.389.479 7.410.704
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-337.562 -179.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.727.041 7.590.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
700.166 206.110
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.236.931 4.981.451
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.236.931 4.981.451
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.253.451 14.157.495
Ödenen Faiz
-1.001.573 -1.792.302
Alınan Faiz
0 131.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.074.678 -69.597
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.288 -8.251
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-227.981 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.228.821 -713.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.651.720
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.651.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.880.541 -713.241
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.253.709 -395.797
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-626.832 -317.444
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.033.369 -11.145.281
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.645.572 17.370.410
Kredilerden Nakit Girişleri
52.645.572 17.370.410
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.239.993 -26.925.258
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.040.062 -26.887.623
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-199.931 -37.635
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 586.200
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.372.210 -2.176.633
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.251.521 559.891
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-314.814 315.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.566.335 875.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.059.515 8.723.026
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.22 7.493.180 9.598.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-77.311 3.024.833 -1.210.000 1.230.705
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
221.159 18.800.305 -72.191 69.705
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.026.020 87.146
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
276.449 -90.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-55.290 -1.225.715 18.048 -17.441
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-55.290 -1.225.715 18.048 -17.441
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-421.958 -124.722 -226.169 -16.274
Yabancı Para Çevrim Farkları
-421.958 -124.722 -226.169 -16.274
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-421.958 -124.722 -226.169 -16.274
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-200.799 18.675.583 -298.360 53.431
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-278.110 21.700.416 -1.508.360 1.284.136
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-53 15.028 -8 125
Ana Ortaklık Payları
-278.057 21.685.388 -1.508.352 1.284.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.22 7.493.159 9.059.515
Ticari Alacaklar
34.144.610 31.256.716
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.5 11.149 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.6 34.133.461 31.256.716
Diğer Alacaklar
76.828 49.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
76.828 49.028
Stoklar
Not.7 27.186.972 23.479.980
Peşin Ödenmiş Giderler
2.297.034 1.186.280
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.297.034 1.186.280
Diğer Dönen Varlıklar
3.374.083 2.242.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.374.083 2.242.023
ARA TOPLAM
74.572.686 67.273.542
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.572.686 67.273.542
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
313.179 266.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
313.179 266.794
Maddi Duran Varlıklar
Not.8 104.790.691 76.830.713
Arazi ve Arsalar
40.991.888 40.991.888
Binalar
16.161.772 16.327.256
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.771.850 16.307.548
Taşıtlar
71.115 79.166
Mobilya ve Demirbaşlar
2.635.414 2.687.905
Özel Maliyetler
171.940 200.486
Yapılmakta Olan Yatırımlar
27.986.712 236.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.9 1.652.895 1.208.372
Diğer Haklar
1.574.614 1.199.762
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
78.281 8.610
Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.806.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.806.200
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.17 1.766.024 576.088
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
108.522.789 80.688.167
TOPLAM VARLIKLAR
183.095.475 147.961.709
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.425.106 34.997.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.425.106 34.997.794
Banka Kredileri
Not.19 29.910.751 29.895.283
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.19 4.764.318 3.152.543
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.19 1.750.037 1.949.968
Ticari Borçlar
34.613.584 27.224.105
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.5 513.764 851.326
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.6 34.099.820 26.372.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.797.959 1.097.793
Diğer Borçlar
10.853.669 180.175
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.767.144 138.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
86.525 41.700
Ertelenmiş Gelirler
2.709.285 1.013.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.709.285 1.013.924
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
823.676 227.981
Kısa Vadeli Karşılıklar
438.240 879.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
421.803 873.950
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.437 5.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
825.324 106.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
825.324 106.145
ARA TOPLAM
88.486.843 65.727.155
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.486.843 65.727.155
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
46.870.033 24.735.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.19 46.870.033 24.735.161
Banka Kredileri
Not.19 20.889.237 2.263.600
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.19 25.980.796 22.471.561
Diğer Borçlar
0 9.031.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.5 0 9.031.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.997.877 4.209.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.997.877 4.209.250
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.17 2.397.102 2.520.713
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.265.012 40.496.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.751.855 106.223.279
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.315.259 41.710.016
Ödenmiş Sermaye
Not.11 16.575.788 16.575.788
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.000.425 33.792.080
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.000.425 33.792.080
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
35.072.866 35.085.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.072.441 -1.293.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-963.367 -541.409
Yabancı Para Çevrim Farkları
-963.367 -541.409
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
325.455 325.455
Yasal Yedekler
Not.11 325.455 325.455
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.987.454 -26.017.114
Net Dönem Karı veya Zararı
-77.309 11.133.495
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.361 28.414
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.343.620 41.738.430
TOPLAM KAYNAKLAR
183.095.475 147.961.709http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704984


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.140 Değişim: -0,58% Hacim : 58.932 Mio.TL Son veri saati : 14:24
Düşük 9.121 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3399 Değişim: 0,34%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4296
Açılış: 31,2335
33,9384 Değişim: 0,21%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 33,9843
Açılış: 33,8667
2.070,03 Değişim: 0,84%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.071,54
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.