KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 22:57
KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.15 145.465.109 104.000.744
Satışların Maliyeti
Not.15 -106.718.272 -82.329.172
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.746.837 21.671.572
BRÜT KAR (ZARAR)
38.746.837 21.671.572
Genel Yönetim Giderleri
Not.16 -10.468.061 -8.447.902
Pazarlama Giderleri
Not.16 -11.348.571 -7.832.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.18 18.315.945 10.636.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.18 -13.263.419 -7.588.058
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.982.731 8.440.125
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.19 0 69.469
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.982.731 8.509.594
Finansman Giderleri
Not.20 -11.455.582 -14.097.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.527.149 -5.588.355
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
606.395 226.337
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.22 -284.259 -6.807
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.22 890.654 233.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.133.544 -5.362.018
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.133.544 -5.362.018
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49 -1
Ana Ortaklık Payları
11.133.495 -5.362.017
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / ( Kayıp) Not.23 0,00670000 -0,00320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.251.849 17.758.214 -130.002 325.455 -8.454.184 -10.948.156 20.316.987 14.458 20.331.445
Diğer Düzeltmeler
-1.297.898 -1.297.898 -1.297.898
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.251.849 17.758.214 -130.002 325.455 -8.454.184 -12.246.054 19.019.089 14.458 19.033.547
Transferler
-12.246.054 12.246.054
Dönem Karı (Zararı)
-5.362.017 -5.362.017 -1 -5.362.018
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.620 -19.325 -18.208 19.325 -123.828 -123.828
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.357.469 17.738.889 -148.210 325.455 -20.680.913 -5.362.017 13.533.244 14.457 13.547.701
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.357.469 17.738.889 -148.210 325.455 -19.383.015 -5.318.125 14.875.034 14.457 14.889.491
Diğer Düzeltmeler
-1.297.898 -43.892 -1.341.790 0 -1.341.790
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.357.469 17.738.889 -148.210 325.455 -20.680.913 -5.362.017 13.533.244 14.457 13.547.701
Transferler
-5.362.017 5.362.017
Dönem Karı (Zararı)
11.133.495 11.133.495 49 11.133.544
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
63.869 17.346.791 -393.199 25.816 17.043.277 13.908 17.057.185
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.293.600 35.085.680 -541.409 325.455 -26.017.114 11.133.495 41.710.016 28.414 41.738.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.826.791 6.321.351
Dönem Karı (Zararı)
11.133.544 -5.362.018
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.133.544 -5.362.018
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.446.665 16.340.621
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.9-10 5.489.913 5.907.331
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
518.220 275.087
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 518.220 275.087
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.163.267 393.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.12 2.021.139 385.740
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
142.128 8.251
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.353.800 2.784.296
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.18 -304.988 -146.018
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.20 4.658.788 2.930.314
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.439.035 9.030.530
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.22 -606.395 -226.337
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.911.175 -1.754.808
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -69.469
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.19 0 -69.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.706.384 -1.915.872
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.155.085 2.451.463
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 10.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.155.085 2.440.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
766.232 -2.401.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
766.232 -2.401.252
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.459.346 -5.607.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.884.761 2.717.077
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
181.147 127.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.703.614 2.589.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-55.821 246.650
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-687.125 677.509
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-687.125 677.509
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.873.825 9.062.731
Ödenen Faiz
-4.089.182 -2.537.278
Alınan Faiz
Not.18 304.988 146.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.12 -194.522 -331.911
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.22 -60.067 -3.018
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Not.11 -8.251 -15.191
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.417.023 -1.655.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 93.242
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 93.242
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.417.023 -1.749.155
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.8-9 -3.340.562 -1.592.706
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.10 -76.461 -156.449
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.910.047 -7.385.180
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.399.850 45.078.396
Kredilerden Nakit Girişleri
40.399.850 45.078.396
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.651.067 -46.580.298
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.651.067 -46.580.298
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.658.995 -6.362.492
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
165 479.214
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-500.279 -2.719.742
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
836.768 830.734
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
336.489 -1.889.008
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.27 8.723.026 10.612.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.27 9.059.515 8.723.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.133.544 -5.362.018
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.450.384 -105.620
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.507.206 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
79.836 -132.025
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-3.136.658 26.405
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-393.199 -18.208
Yabancı Para Çevrim Farkları
-393.199 -18.208
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-393.199 -18.208
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.057.185 -123.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.190.729 -5.485.846
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.957 -1
Ana Ortaklık Payları
28.176.772 -5.485.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.27 9.059.515 8.723.026 10.612.034
Ticari Alacaklar
31.256.716 19.577.432 18.916.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.4-5 0 0 10.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.5 31.256.716 19.577.432 18.906.071
Diğer Alacaklar
49.028 46.407 23.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.6 49.028 46.407 23.383
Stoklar
Not.7 23.479.980 16.538.854 11.206.622
Peşin Ödenmiş Giderler
1.186.280 1.065.341 646.760
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.8 1.186.280 1.065.341 646.760
Diğer Dönen Varlıklar
2.242.023 3.111.806 1.185.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.13 2.242.023 3.111.806 1.185.921
ARA TOPLAM
67.273.542 49.062.866 42.591.487
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.273.542 49.062.866 42.591.487
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
266.794 286.803 253.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.6 266.794 286.803 253.041
Maddi Duran Varlıklar
Not.9 76.830.713 60.086.941 64.235.232
Arazi ve Arsalar
40.991.888 22.441.888 22.441.888
Binalar
16.327.256 14.686.331 15.002.867
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.307.548 19.795.292 23.305.458
Taşıtlar
79.166
Mobilya ve Demirbaşlar
2.687.905 2.636.947 2.684.708
Özel Maliyetler
200.486 490.094 747.745
Yapılmakta Olan Yatırımlar
236.464 36.389 52.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.10 1.208.372 1.105.022 1.138.680
Diğer Haklar
Not.10 1.199.762 1.061.786 1.004.304
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
Not.10 8.610 43.236 134.376
Peşin Ödenmiş Giderler
1.806.200 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.8 1.806.200 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.22 576.088 348.182 334.730
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.688.167 61.826.948 65.961.683
TOPLAM VARLIKLAR
147.961.709 110.889.814 108.553.170
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.997.794 44.313.154 38.538.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.24 34.997.794 44.313.154 38.538.361
Banka Kredileri
Not.24 29.895.283 36.145.596 31.220.163
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.24 3.152.543 6.217.755 5.847.609
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.24 1.949.968 1.949.803 1.470.589
Ticari Borçlar
27.224.105 16.359.513 11.454.382
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.4-5 851.326 670.179 542.566
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.5 26.372.779 15.689.334 10.911.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 1.097.793 1.153.614 906.964
Diğer Borçlar
180.175 93.655 23.236
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.4-6 138.475 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.6 41.700 93.655 23.236
Ertelenmiş Gelirler
1.013.924 1.282.644 350.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.8 1.013.924 1.282.644 350.770
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.22 227.981 3.789 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
879.238 202.975 171.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.12 873.950 194.724 156.319
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.11 5.288 8.251 15.191
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
106.145 593.045 869.807
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.13 106.145 593.045 869.807
ARA TOPLAM
65.727.155 64.002.389 52.315.030
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.727.155 64.002.389 52.315.030
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.735.161 22.713.401 27.496.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.735.161 22.713.401 27.496.200
Banka Kredileri
Not.24 2.263.600 1.454.807 4.862.347
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.471.561 21.258.594 22.633.853
Diğer Borçlar
9.031.000 7.419.800 6.355.200
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.4-6 9.031.000 7.419.800 6.355.200
Ertelenmiş Gelirler
0 18.025 66.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.8 0 18.025 66.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.209.250 3.141.695 2.994.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.12 4.209.250 3.141.695 2.994.246
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.22 2.520.713 46.803 292.900
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.496.124 33.339.724 37.204.593
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.223.279 97.342.113 89.519.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.710.016 13.533.244 19.019.089
Ödenmiş Sermaye
Not.14 16.575.788 16.575.788 16.575.788
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.792.080 16.381.420 16.506.365
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.792.080 16.381.420 16.506.365
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
35.085.680 17.738.889 17.758.214
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.293.600 -1.357.469 -1.251.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-541.409 -148.210 -130.002
Yabancı Para Çevrim Farkları
-541.409 -148.210 -130.002
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.14 325.455 325.455 325.455
Yasal Yedekler
Not.14 325.455 325.455 325.455
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-26.017.114 -20.680.913 -8.454.184
Net Dönem Karı veya Zararı
11.133.495 -5.362.017 -12.246.054
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.414 14.457 14.458
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.738.430 13.547.701 19.033.547
TOPLAM KAYNAKLAR
147.961.709 110.889.814 108.553.170http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668066


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.