KAP ***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 22:28
KAP ***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.761.676 -11.788.322
Dönem Karı (Zararı)
19.086.646 17.302.199
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.086.646 17.302.199
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.558.787 31.985.679
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 18.947.816 16.724.708
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
661.177 611.136
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.871 581.007
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 781.827 597.533
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-125.521 -567.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
812.088 947.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 812.088 810.591
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 25.500
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 111.524
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.674.049 11.957.059
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -4.117.460 -5.958.928
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 13.791.509 17.915.987
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-384.522 334.136
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.081.585 1.793.806
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.233.406 -382.781
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.233.406 -382.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-58.407.109 -61.076.200
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.397.732 -60.854.929
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.976.184 -71.500.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.421.548 10.645.888
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-140.763 1.801.749
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-140.763 1.801.749
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.924.093 2.604.743
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.453.609 242.088
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.695.030 -1.273.669
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.695.030 -1.273.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -366.680 -446.229
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
354.877 770.858
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
354.877 770.858
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10.177.545 -284.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.351.684 -3.636.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.351.684 -3.636.807
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.761.676 -11.788.322
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.934.982 -8.660.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.906.780 395.536
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 2.906.780 395.536
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.841.762 -9.056.070
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -7.841.762 -9.056.070
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.297.263 17.497.224
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.548.725 94.670.008
Kredilerden Nakit Girişleri
120.548.725 94.670.008
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.346.457 -37.782.876
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.346.457 -37.782.876
Ödenen Temettüler
0 -27.432.849
Ödenen Faiz
-13.022.465 -17.915.987
Alınan Faiz
4.117.460 5.958.928
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.600.605 -2.951.632
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.600.605 -2.951.632
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
922.122 3.873.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.522.727 922.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.000.000 173.312.296 1.469.290 5.806.078 31.032.225 389.619.889
Transferler
1.443.834 29.588.391 -31.032.225
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.568.928 17.302.199 36.871.127
Kar Payları
-27.432.849 -27.432.849
Dönem Sonu Bakiyeler
178.000.000 192.881.224 2.913.124 7.961.620 17.302.199 399.058.167 399.058.167
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.000.000 192.881.224 2.913.124 7.961.620 17.302.199 399.058.167
Transferler
0 0 982.336 16.319.863 -17.302.199 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 98.701.961 0 0 19.086.646 117.788.607
Dönem Sonu Bakiyeler
178.000.000 291.583.185 3.895.460 24.281.483 19.086.646 516.846.774 516.846.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.637.727 1.037.122
Ticari Alacaklar
168.547.936 101.063.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 45.491.060 32.322.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 123.056.876 68.741.095
Diğer Alacaklar
48.909.640 41.927.679
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 48.317.944 41.436.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 591.696 490.800
Stoklar
7 68.840.558 57.698.292
Peşin Ödenmiş Giderler
4.903.863 2.450.254
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.903.863 2.450.254
Diğer Dönen Varlıklar
656.471 282.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 656.471 282.268
ARA TOPLAM
296.496.195 204.458.765
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
296.496.195 204.458.765
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
473.688.738 362.107.011
Arazi ve Arsalar
9 55.708.270 41.911.528
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9 239.377 103.893
Binalar
9 35.520.278 31.582.441
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 378.095.000 284.751.000
Taşıtlar
9 831.752 625.339
Mobilya ve Demirbaşlar
9 2.593.644 2.317.182
Özel Maliyetler
9 686.934 799.128
Diğer Maddi Duran Varlıklar
13.483 16.500
Kullanım Hakkı Varlıkları
25 6.957.768 10.008.866
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.180.202 1.754.113
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.180.202 1.754.113
Diğer Duran Varlıklar
5.632.327 5.865.767
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 5.632.327 5.865.767
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
490.459.035 379.735.757
TOPLAM VARLIKLAR
786.955.230 584.194.522
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.163.675 38.683.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.163.675 38.683.314
Banka Kredileri
11 33.500.000 34.721.655
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 3.663.675 3.961.659
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
56.750.080 38.766.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
56.750.080 38.766.531
Banka Kredileri
11 53.551.888 36.750.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 3.198.192 2.016.531
Ticari Borçlar
59.254.246 27.549.524
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 20.933.460 3.923.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 38.320.786 23.625.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.909.418 2.549.343
Diğer Borçlar
0 8.935.806
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 8.935.806
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.759.504 581.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 10.759.504 581.959
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.626.929 791.789
Kısa Vadeli Karşılıklar
479.458 607.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 369.478 386.160
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 109.980 221.504
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
648.448 542.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 648.448 542.123
ARA TOPLAM
169.591.758 119.008.053
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.591.758 119.008.053
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.936.307 17.813.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.936.307 17.813.426
Banka Kredileri
11 27.076.363 8.950.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 1.859.944 8.863.426
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.218.925 2.830.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.218.925 2.830.449
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 67.361.466 45.484.427
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.516.698 66.128.302
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
270.108.456 185.136.355
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
516.846.774 399.058.167
Ödenmiş Sermaye
16 178.000.000 178.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
291.583.185 192.881.224
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
291.583.185 192.881.224
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
291.583.185 192.881.224
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.895.460 2.913.124
Yasal Yedekler
3.895.460 2.913.124
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.281.483 7.961.620
Net Dönem Karı veya Zararı
19.086.646 17.302.199
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
516.846.774 399.058.167
TOPLAM KAYNAKLAR
786.955.230 584.194.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 659.520.384 569.936.712
Satışların Maliyeti
17 -605.879.463 -509.346.325
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.640.921 60.590.387
BRÜT KAR (ZARAR)
53.640.921 60.590.387
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.997.187 -9.893.049
Pazarlama Giderleri
18 -17.251.353 -17.736.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 7.733.691 9.250.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.184.561 -3.452.571
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.941.511 38.759.056
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.233.406 382.781
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.174.917 39.141.837
Finansman Giderleri
21 -12.006.686 -20.045.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.168.231 19.096.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.081.585 -1.793.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.186.824 -2.217.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.105.239 424.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.086.646 17.302.199
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.086.646 17.302.199
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.086.646 17.302.199
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
98.701.961 19.568.928
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 122.610.625 25.203.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -926.386 -931.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.982.278 -4.703.173
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -22.982.278 -4.703.173
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.701.961 19.568.928
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
117.788.607 36.871.127
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
117.788.607 36.871.127http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976692


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,38% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
30,9835 Değişim: -0,07%
Düşük 30,8869 22.02.2024 Yüksek 31,0826
Açılış: 31,0045
33,6265 Değişim: 0,16%
Düşük 33,5075 22.02.2024 Yüksek 33,9039
Açılış: 33,5723
2.015,40 Değişim: -0,14%
Düşük 2.011,80 22.02.2024 Yüksek 2.030,51
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.