KAP ***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2023 - 22:11
KAP ***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 83.000.000 -22.386.447 -67.953 0 -13.618.480 14.918.602 61.845.722
Transferler
14.918.602 -14.918.602 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-419.553 20.211.566 19.792.013
Dönem Karı (Zararı)
20.211.566 20.211.566
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-419.553 -419.553
Sermaye Arttırımı
40.000.000 40.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 123.000.000 -22.386.447 -487.506 0 1.300.122 20.211.566 121.637.735 121.637.735
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 123.000.000 -22.386.447 -487.506 0 1.300.122 20.211.566 121.637.735
Transferler
20.211.566 -20.211.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.677.754 236.185.711 234.507.957
Dönem Karı (Zararı)
236.185.711 236.185.711
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.677.754 -1.677.754
Dönem Sonu Bakiyeler
19 123.000.000 -22.386.447 -2.165.260 21.511.688 236.185.711 356.145.692 356.145.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
253.885.499 124.880.684
Dönem Karı (Zararı)
236.185.711 20.211.566
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
236.185.711 20.211.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
327.418.694 105.680.730
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11,12 84.094.390 32.268.517
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.401.985 1.363.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.416.226 1.409.936
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -14.241 -46.185
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
218.167.349 60.589.683
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -34.798.969 -2.811.861
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 252.966.318 63.401.544
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 11.069.277 4.274.348
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.972.206 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.972.206 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.352.501 6.571.980
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.305.398 612.451
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 9.305.398 612.451
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-321.868.806 -3.297.042
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.666.536 -76.926.632
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
276.100 -775.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.942.636 -76.151.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-173.400 890.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-173.400 890.737
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-154.347.879 -26.308.002
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-128.844.204 -83.071.494
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.946.546 180.029.656
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.090.785 469.493
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.037.331 179.560.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.510.117 2.169.095
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.405.822 2.718.567
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
34.405.822 2.718.567
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-178.866 12.877.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.372.686 -15.676.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23.000.325 -15.721.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
372.361 44.667
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
241.735.599 122.595.254
Alınan Faiz
34.269.309 2.903.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -113.524 -49.866
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.005.885 -567.944
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-287.398.680 -206.173.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,12 146.440.197 68.110.004
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,12 -433.838.877 -274.283.133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
807.283.658 159.558.384
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 40.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 40.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.483.273.796 1.237.323.326
Kredilerden Nakit Girişleri
2.483.273.796 1.237.323.326
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.516.827.987 -1.052.420.835
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -11.529.427 -6.403.988
Ödenen Faiz
-147.632.724 -58.940.119
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
773.770.477 78.265.939
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
773.770.477 78.265.939
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 150.262.876 71.996.937
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 924.033.353 150.262.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 924.577.111 150.276.974
Ticari Alacaklar
172.103.273 112.436.737
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 700.327 976.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 171.402.946 111.460.310
Diğer Alacaklar
1.210.338 1.036.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.210.338 1.036.938
Türev Araçlar
27 5.972.206 0
Stoklar
8 266.465.275 112.117.396
Peşin Ödenmiş Giderler
17 240.412.678 111.605.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 156.300
Diğer Dönen Varlıklar
16 4.627.747 3.847.470
ARA TOPLAM
1.615.368.628 491.477.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.615.368.628 491.477.320
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9, 12 415.355.491 214.070.639
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 27.368.275 6.765.674
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.571.985 17.879.929
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 18.571.985 17.879.929
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.378.479 1.341.448
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 22.613.946 2.257.349
Diğer Duran Varlıklar
16 0 23.780.602
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
485.288.176 266.095.641
TOPLAM VARLIKLAR
2.100.656.804 757.572.961
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.412.884.898 329.393.999
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.758.611 697.009
Banka Kredileri
5 60.344.589 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.414.022 697.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.351.126.287 328.696.990
Banka Kredileri
5 1.033.180.498 285.844.862
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.821.852 2.325.358
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 313.123.937 40.526.770
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.821.272 22.110.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 23.821.272 22.110.784
Ticari Borçlar
156.240.119 203.186.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 3.254.964 1.164.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 152.985.155 202.022.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 13.887.669 3.377.552
Diğer Borçlar
52.717.405 18.311.583
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 52.717.405 18.311.583
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.391.750 12.721.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 11.391.750 12.721.935
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 5.005.838 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.267.485 1.970.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.826.583 1.515.527
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 440.902 455.143
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
571.155 198.794
ARA TOPLAM
1.680.787.591 591.271.982
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.680.787.591 591.271.982
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.006.529 39.308.046
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.015.584 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.015.584 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.990.945 39.308.046
Banka Kredileri
5 31.824.246 35.216.979
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 21.166.699 4.091.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 6.006.526 1.917.687
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.710.466 2.559.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 3.710.466 2.559.147
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 878.364
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.723.521 44.663.244
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.744.511.112 635.935.226
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
356.145.692 121.637.735
Ödenmiş Sermaye
19 123.000.000 123.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-22.386.447 -22.386.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.165.260 -487.506
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.165.260 -487.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.165.260 -487.506
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.511.688 1.300.122
Net Dönem Karı veya Zararı
236.185.711 20.211.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
356.145.692 121.637.735
TOPLAM KAYNAKLAR
2.100.656.804 757.572.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 3.558.335.066 1.122.993.641
Satışların Maliyeti
20 -2.850.346.186 -946.985.550
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
707.988.880 176.008.091
BRÜT KAR (ZARAR)
707.988.880 176.008.091
Genel Yönetim Giderleri
21 -50.990.076 -25.690.873
Pazarlama Giderleri
21 -238.236.969 -80.989.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 89.505.981 28.913.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -12.763.286 -8.055.863
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
495.504.530 90.185.090
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
495.504.530 90.185.090
Finansman Giderleri
23 -252.966.318 -63.401.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
242.538.212 26.783.546
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.352.501 -6.571.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -27.168.023 -487.127
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 20.815.522 -6.084.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
236.185.711 20.211.566
DÖNEM KARI (ZARARI)
236.185.711 20.211.566
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
236.185.711 20.211.566
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 26 1,92000000 0,20200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.677.754 -419.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.097.193 -524.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
419.439 104.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
419.439 104.890
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.677.754 -419.553
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
234.507.957 19.792.013
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
234.507.957 19.792.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117422


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.194 Değişim: 0,00% Hacim : 145.590 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.215
Açılış: 9.100
31,2971 Değişim: 0,20%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,3570
Açılış: 31,2335
33,8867 Değişim: 0,06%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 33,9525
Açılış: 33,8667
2.055,92 Değişim: 0,15%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.061,29
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.