KAP ***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2021 - 19:31
KAP ***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 25.952 316.252 36.631 418.835
Yeni Bakiye
40.000 25.952 316.252 36.631 418.835
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78 68.017 67.939
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-294 294
Kar Dağıtımı
36.631 -36.631
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
36.631 -36.631
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774
Yeni Bakiye
40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4 66.747 66.751
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 -9.000 -1.000
Kar Dağıtımı
68.017 -68.017
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
68.017 -68.017
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 16.658 220 419.900 66.747 553.525


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
191.153 256.240
FAKTORİNG GELİRLERİ
191.153 256.240
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
15 176.379 238.571
İskontolu
135.007 149.513
Diğer
41.372 89.058
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
15 14.774 17.669
İskontolu
14.279 15.863
Diğer
495 1.806
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-82.274 -212.848
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-70.480 -187.045
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.662 -1.890
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.116 -8.097
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.016 -15.816
BRÜT KAR (ZARAR)
108.879 43.392
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -22.442 -17.875
Personel Giderleri
-9.199 -8.576
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-381 -313
Genel İşletme Giderleri
-12.862 -8.986
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
86.437 25.517
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
48.176 133.886
Bankalardan Alınan Faizler
691 18.396
Türev Finansal İşlemler Karı
25.066 21.646
Kambiyo İşlemleri Karı
18.774 90.131
Diğer
17 3.645 3.713
KARŞILIK GİDERLERİ
-11.908 -10.602
Özel Karşılıklar
-11.831 -10.587
Diğer
-77 -15
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-34.693 -61.880
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-14.061 -8.757
Kambiyo İşlemleri Zararı
-20.632 -53.123
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
88.012 86.921
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
88.012 86.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 -21.265 -18.904
Cari Vergi Karşılığı
-27.812 -17.645
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.259
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
66.747 68.017
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
66.747 68.017
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.747 68.017
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 18 0,01330000 1,70040000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
85.965 146.245
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
208.448 295.834
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-84.225 -160.059
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.299 16.845
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 2.928 2.671
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.235 -8.545
Ödenen Vergiler
-28.936 -27.000
Diğer
-13.314 26.499
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-55.138 -377.244
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-508.976 45.643
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.662 209.891
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
15.630 -1.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-856 632
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
429.417 -632.449
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
19.309 490
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
30.827 -230.999
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6 2.276 -942
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6 -294
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.982 -942
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
101.100 143.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-133.914 -132.156
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-32.814 10.844
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5 -221.097
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 120 221.217
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 115 120


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
66.747 68.017
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4 -78
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4 -78
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 5 -99
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1 21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.751 67.939


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 115 115 120 120
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 3.507 3.507 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.397.587 73.825 1.471.412 932.383 73.339 1.005.722
Faktoring Alacakları
1.373.741 73.825 1.447.566 917.515 73.339 990.854
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.174.386 22.717 1.197.103 823.952 28.390 852.342
Diğer Faktoring Alacakları
199.355 51.108 250.463 93.563 44.949 138.512
Takipteki Alacaklar
5 49.978 49.978 32.097 32.097
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-26.132 -26.132 -17.229 -17.229
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 6.035 6.035 5.950 5.950
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 102 102 205 205
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 15.572 15.572 9.026 9.026
DİĞER AKTİFLER
9 10.160 202 10.362 3.028 55 3.083
ARA TOPLAM
1.433.078 74.027 1.507.105 950.712 73.394 1.024.106
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
172 172 172 172
Satış Amaçlı
172 172 172 172
VARLIKLAR TOPLAMI
1.433.250 74.027 1.507.277 950.884 73.394 1.024.278
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 901.374 1.538 902.912 480.277 1.843 482.120
FAKTORİNG BORÇLARI
5 19.834 2 19.836 4.204 2 4.206
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5.166 5.166 6.044 6.044
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 0 0 33.157 33.157
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 0 0 1.563 1.563
KARŞILIKLAR
13 1.792 1.792 1.634 1.634
Yeniden Yapılanma Karşılığı
224 224 272 272
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.568 1.568 1.362 1.362
CARİ VERGİ BORCU
12 14.213 14.213 4.203 4.203
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 9.829 4 9.833 4.529 48 4.577
ARA TOPLAM
952.208 1.544 953.752 535.611 1.893 537.504
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 553.525 553.525 486.774 486.774
Ödenmiş Sermaye
50.000 50.000 40.000 40.000
Sermaye Yedekleri
16.658 16.658 25.658 25.658
Diğer Sermaye Yedekleri
16.658 16.658 25.658 25.658
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
220 220 216 216
Kar Yedekleri
419.900 419.900 352.883 352.883
Yasal Yedekler
9.022 9.022 9.022 9.022
Olağanüstü Yedekler
410.878 410.878 343.861 343.861
Kar veya Zarar
66.747 66.747 68.017 68.017
Dönem Net Kâr veya Zararı
66.747 66.747 68.017 68.017
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.505.733 1.544 1.507.277 1.022.385 1.893 1.024.278


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5.048 5.048 505 505
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
110.529 9.223 119.752 109.353 8.989 118.342
ALINAN TEMİNATLAR
22 35.466.604 1.290.347 36.756.951 29.179.084 1.018.054 30.197.138
VERİLEN TEMİNATLAR
22 281.409 281. 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4,22 66.027 63.875 129.902 53.436 55.695 109.131
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4,22 66.027 63.875 129.902 53.436 55.695 109.131
Swap Alım Satım İşlemleri
66.027 63.875 129.902 53.436 55.695 109.131
EMANET KIYMETLER
22 1.376.800 47.710 1.424.510 961.429 87.961 1.049.390
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
37.306.417 1.411.155 38.717.572 30.538.424 1.170.699 31.709.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914174


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.