KAP ***DST*** DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.04.2018 - 21:29
KAP ***DST*** DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DST*** DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 1.085.822 -58.893 2.186.137 16.983.182 2.532.121 47.728.369 47.728.369
Transferler
111.038 2.421.083 -2.532.121 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-83.567 945.489 280.104 1.142.026 1.142.026
Dönem Sonu Bakiyeler
13 25.000.000 1.085.822 -142.460 2.297.175 19.404.265 280.104 48.870.395 48.870.395
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 1.085.822 -142.460 945.489 2.297.175 19.404.265 280.104 48.870.395 48.870.395
Transferler
3.134 276.970 -280.104 -280.104 -280.104
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
274.180 140.545 -4.939.913 -4.525.188 -4.525.188
Dönem Sonu Bakiyeler
13 25.000.000 1.085.822 131.720 1.086.034 2.300.309 19.681.235 -4.939.913 44.345.207 44.345.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.432.098 -12.127.020
Dönem Karı (Zararı)
-4.939.913 280.104
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.939.913 280.104
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-25.954 1.917.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.198.140 1.229.517
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-907.159 633.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -907.159 633.112
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-469.364 -52.029
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -469.364 -52.029
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 152.429 107.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.834.361 -14.068.453
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
74.782.261 -45.889.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 74.782.261 -45.889.588
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.495.531 81.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.495.531 81.575
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.883.707 643.815
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.367.371 31.679.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,7 -58.367.371 31.679.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-798.849 534.691
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
597.558 -1.118.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
597.558 -1.118.147
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.868.494 -11.870.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.372.422 -172.423
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-63.974 -83.960
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.211.148 -590.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
186.649 242.149
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 186.649 242.149
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.895.853 -853.704
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -5.663.313 -853.704
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -232.540
Alınan Faiz
498.056 20.561
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -206.950
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -206.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-206.950
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.220.950 -12.924.964
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
779.759 -186.918
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.000.709 -13.111.882
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.508.920 23.620.802
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.509.629 10.508.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.547.755 10.524.462
Ticari Alacaklar
6 305.436 75.087.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 305.436 75.087.697
Diğer Alacaklar
7 2.014.181 8.195.620
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 1.928.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 85.834 8.195.620
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.369.883 486.176
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.369.883 486.176
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 63.974 0
ARA TOPLAM
17.301.229 94.293.955
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.301.229 94.293.955
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.518.176 1.342.494
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.518.176 1.342.494
Maddi Duran Varlıklar
8 25.482.283 13.005.222
Binalar
8 24.323.981 11.619.945
Taşıtlar
8 202.801 271.353
Mobilya ve Demirbaşlar
8 955.501 1.113.924
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 886.624 1.214.831
Diğer Haklar
9 714.150 850.810
Bilgisayar Yazılımları
9 172.474 364.021
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.887.083 15.562.547
TOPLAM VARLIKLAR
45.188.312 109.856.502
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Ticari Borçlar
6 180.369 55.024.469
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 437.068
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 180.369 54.587.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 17.084 815.933
Diğer Borçlar
7 23.194 3.241.607
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 22.014 3.241.607
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 101.625
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.234 222.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.234 222.335
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 24.861 553.828
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 24.861 553.828
ARA TOPLAM
248.742 59.959.797
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
248.742 59.959.797
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 38.271 726.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 38.271 726.329
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 556.092 299.981
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
594.363 1.026.310
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
843.105 60.986.107
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.345.207 48.870.395
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 1.085.822 1.085.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 131.720 -142.460
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 131.720 -142.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.086.034 945.489
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 1.086.034 945.489
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.300.309 2.297.175
Yasal Yedekler
13 2.300.309 2.297.175
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 19.681.235 19.404.265
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.939.913 280.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.345.207 48.870.395
TOPLAM KAYNAKLAR
45.188.312 109.856.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 -4.374.440 44.140.782
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.374.440 44.140.782
BRÜT KAR (ZARAR)
-4.374.440 44.140.782
Genel Yönetim Giderleri
16 -15.485.261 -28.983.543
Pazarlama Giderleri
16 -4.341.112 -19.072.437
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 23.128.918 9.998.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -4.181.050 -5.736.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.252.945 347.354
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.252.945 347.354
Finansman Gelirleri
18 469.364 52.029
Finansman Giderleri
19 -3.903 -12.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.787.484 387.216
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-152.429 -107.112
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 -185.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -152.429 78.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.939.913 280.104
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.939.913 280.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.939.913 280.104
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
274.180 -83.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 342.725 -104.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-68.545 20.892
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -68.545 20.892
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
140.545 945.489
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
175.682 1.181.861
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
5 175.682 1.181.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 -35.137 -236.372
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -35.137 -236.372
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
414.725 861.922
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.525.188 1.142.026
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.525.188 1.142.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672759


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: -0,11% Hacim : 6.204 Mio.TL Son veri saati : 11:00
Düşük 1.533 05.03.2021 Yüksek 1.542
Açılış: 1.534
7,5265 Değişim: 0,20%
Düşük 7,4772 05.03.2021 Yüksek 7,5541
Açılış: 7,5113
8,9989 Değişim: -0,19%
Düşük 8,9458 05.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
410,58 Değişim: 0,05%
Düşük 407,86 05.03.2021 Yüksek 412,08
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.