KAP ***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:09
KAP ***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 1.339.203 1.339.203 8.444.817 5.050.534 8.479.728 40.752.748 40.752.748
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.339.203 -1.339.203 1.328.900 -10.303 -10.303
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 8.444.817 6.379.434 8.479.728 40.742.445 40.742.445
Transferler
719.239 7.760.489 -8.479.728 -719.239 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.253 -16.253 -16.253 8.448.529 8.448.529 8.432.276 8.432.276
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.253 -16.253 -16.253 0
Kar Payları
-7.642.394 0 -7.642.394 -7.642.394
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 12.598 12.598 12.598 0 0 9.164.056 6.497.529 8.448.529 41.532.327 41.532.327
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 35.407 35.407 35.407 0 9.164.056 6.497.529 9.404.046 15.901.575 42.510.653 42.510.653
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.303 -36.303 -36.303 0
Kar Payları
10 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 -896 -896 -896 9.164.056 15.901.575 3.129.865 19.031.440 45.604.215 45.604.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.450.989 624.755
Dönem Karı (Zararı)
3.129.865 8.448.529
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.129.865 8.448.529
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.456.485 5.779.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 1.680.885 159.676
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
671.577 3.423.565
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 847.041 2.243.200
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
256.982 -47.343
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.460.495 -9.110.662
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.068.679 7.931.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-360.894 -9.215.127
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.733.631 -7.452.658
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
235.447 -374.730
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.125.855 5.116.965
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -1.417.585 -2.869.919
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
742.719 -1.622.291
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-136.594 -257.405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -136.594 -257.405
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.434.798 -7.642.394
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.434.798 0
Ödenen Temettüler
0 -7.642.394
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.879.597 -7.275.044
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.879.597 -7.275.044
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.881.593 28.980.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 38.761.190 21.705.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.774.994 35.898.747
Ticari Alacaklar
5 39.930.654 29.861.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 943.105 565.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 38.987.549 29.296.429
Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
301.705 184.331
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 0 680.541
ARA TOPLAM
79.007.353 66.625.594
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.007.353 66.625.594
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.913.254 1.841.254
Diğer Alacaklar
10.083.930 9.841.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.083.930 9.841.947
Maddi Duran Varlıklar
236.492 318.608
Mobilya ve Demirbaşlar
7 236.492 318.608
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 395.398 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
175.496 119.200
Bilgisayar Yazılımları
7 175.496 119.200
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 909.557 302.116
Diğer Duran Varlıklar
76.358 74.821
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.790.485 12.497.946
TOPLAM VARLIKLAR
92.797.838 79.123.540
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 545.502 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
545.502 0
Ticari Borçlar
5 41.731.242 32.865.413
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 41.500.487 32.534.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 230.755 330.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
465 1.868
Diğer Borçlar
150 4.552
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
150 4.552
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 105.401 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.716.664 2.335.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.902.247 2.184.250
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9,12 1.814.417 150.804
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
452.499 897.593
ARA TOPLAM
46.551.923 36.104.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.551.923 36.104.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
641.700 508.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
641.700 508.407
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
641.700 508.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.193.623 36.612.887
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.604.215 42.510.653
Ödenmiş Sermaye
10 9.000.000 9.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 8.409.615 8.409.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -896 35.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 9.164.056 9.164.056
Diğer Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 15.901.575 6.497.529
Net Dönem Karı veya Zararı
10 3.129.865 9.404.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.604.215 42.510.653
TOPLAM KAYNAKLAR
92.797.838 79.123.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 15.901.622 25.554.042 4.352.797 5.942.884
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.901.622 25.554.042 4.352.797 5.942.884
BRÜT KAR (ZARAR)
15.901.622 25.554.042 4.352.797 5.942.884
Genel Yönetim Giderleri
-15.810.208 -15.226.901 -4.776.731 -5.402.335
Pazarlama Giderleri
-2.975.394 -3.430.184 -862.936 -1.129.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.963 2.387 1.828 83
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.139 -18.920 432 1.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.891.156 6.880.424 -1.284.610 -587.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
91.878 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.799.278 6.880.424 -1.284.610 -587.310
Finansman Gelirleri
7.094.301 4.752.748 2.063.312 2.041.158
Finansman Giderleri
-318.117 -815.945 92.527 -562.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.976.906 10.817.227 871.229 891.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-847.041 -2.368.698 -192.344 -173.284
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.445.406 -3.211.941 -362.695 -585.701
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 598.365 843.243 170.351 412.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.129.865 8.448.529 678.885 718.033
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.129.865 8.448.529 678.885 718.033
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.129.865 8.448.529 678.885 718.033
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.303 -16.253 -17.929 -21.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.379 -20.317 -22.412 -27.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.076 4.064 4.483 5.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 9.076 4.064 4.483 5.410
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.303 -16.253 -17.929 -21.639
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.093.562 8.432.276 660.956 696.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.093.562 8.432.276 660.956 696.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794571


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6693 Değişim: -0,13%
Düşük 13,6423 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5153 Değişim: -0,22%
Düşük 15,4819 09.12.2021 Yüksek 15,5526
Açılış: 15,5498
783,13 Değişim: -0,22%
Düşük 782,15 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.