" />

KAP ***DRNDR*** DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 22:54
KAP ***DRNDR*** DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DRNDR*** DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 848.208.354 1.330.525.812
Satışların Maliyeti
21 -440.808.563 -879.474.176
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
407.399.791 451.051.636
BRÜT KAR (ZARAR)
407.399.791 451.051.636
Genel Yönetim Giderleri
22 -51.270.727 -56.058.284
Pazarlama Giderleri
22 -25.208.717 -33.488.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 14.724.776 35.120.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -26.525.428 -44.597.725
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
319.119.695 352.027.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 86.000 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -1.562.000 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
317.643.695 352.027.873
Finansman Gelirleri
26 322.326.569 522.242.972
Finansman Giderleri
26 -901.585.955 -1.309.032.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-261.615.691 -434.761.582
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
47.889.698 83.361.120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 47.889.698 83.361.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-213.725.993 -351.400.462
DÖNEM KARI (ZARARI)
-213.725.993 -351.400.462
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-213.725.993 -351.400.462
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
598.397.844 653.828.006
Dönem Karı (Zararı)
-213.725.993 -351.400.462
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
695.542.370 933.062.442
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,13,14 38.493.117 38.801.632
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.494.826 23.299.222
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
292.339.875 264.799.073
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
418.099.084 771.397.254
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -47.889.698 -83.361.120
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-26.994.834 -81.873.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
133.670.097 84.330.480
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
53.986.559 -49.951.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.163.528 82.594.211
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.754.095 24.125.133
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.773.406 -39.023.150
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.047.511 66.586.093
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
615.486.474 665.992.460
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-49.998 197.488
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.038.632 -12.361.942
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
30.859.716 239.318.204
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
207.170.532 638.189.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.432.500 -213.904.531
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-109.878.316 -184.966.292
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-613.482.221 -1.052.494.954
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.413.413.443
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-241.701.418 -2.221.870.061
Ödenen Faiz
-371.780.803 -244.038.336
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.775.339 -159.348.744
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-352.114 -7.632.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.423.225 -166.981.586
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.124.773 185.106.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.547.998 18.124.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.547.998 18.124.773
Finansal Yatırımlar
4 20.565.791 2.774.901
Ticari Alacaklar
66.235.730 103.136.324
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 2.853 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 66.232.877 103.136.324
Diğer Alacaklar
15.794.007 12.264.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 15.794.007 12.264.705
Türev Araçlar
99.317.179 212.809.923
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 99.317.179 212.809.923
Stoklar
8 4.928.412 1.174.317
Peşin Ödenmiş Giderler
9 20.251.401 53.233.703
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
137.808 87.810
Diğer Dönen Varlıklar
19 8.234.926 3.414.411
ARA TOPLAM
269.013.252 407.020.867
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.013.252 407.020.867
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 38.310.837 0
Diğer Alacaklar
364.610.866 272.531.010
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 364.370.640 272.283.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 240.226 247.796
Türev Araçlar
52.895.270 98.995.659
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 46.388.480 22.039.989
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 6.506.790 76.955.670
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 86.858.995 108.084.995
Maddi Duran Varlıklar
3.005.270.385 3.112.869.412
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 2.815.701.257 2.922.711.904
Diğer Maddi Duran Varlıklar
13 189.569.128 190.157.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 5.286.858 6.743.135
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.665.077 2.188.550
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.281.177 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.556.179.465 3.601.412.761
TOPLAM VARLIKLAR
3.825.192.717 4.008.433.628
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 264.627.541 1.440.083.768
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 262.552.729 2.047.860.218
Ticari Borçlar
95.941.205 112.714.611
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,6 0 1.131.222
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 95.941.205 111.583.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.307.502 4.393.261
Diğer Borçlar
174.777.716 110.937.127
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 25.686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 174.777.716 110.911.441
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 26.828.098 18.738.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.381.575 13.182.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.079.199 11.413.404
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.302.376 1.769.113
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 5.999.417 1.418.564
ARA TOPLAM
840.415.783 3.749.329.018
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
840.415.783 3.749.329.018
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 2.938.856.938 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 437.676 334.462
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.288.014 2.369.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 2.288.014 2.369.905
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 0 41.337.611
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.519.468 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.943.102.096 44.041.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.783.517.879 3.793.370.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.674.838 215.062.632
Ödenmiş Sermaye
20 59.400.000 59.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 1.693.875 1.693.875
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 3.317.311 3.317.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
533.121.131 514.496.485
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
533.121.131 514.496.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-128.323 427.191
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 533.249.454 514.069.294
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.705.354 2.705.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-344.836.840 -15.149.931
Net Dönem Karı veya Zararı
-213.725.993 -351.400.462
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.674.838 215.062.632
TOPLAM KAYNAKLAR
3.825.192.717 4.008.433.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
59.400.000 1.693.875 3.317.311 108.780 330.831.231 2.705.354 57.016.603 -116.564.124 338.509.030 0 338.509.030
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
59.335.263 59.335.263 0 59.335.263
Transferler
-44.397.590 -72.166.534 116.564.124 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
318.411 227.635.653 -351.400.462 -123.446.398 0 -123.446.398
Dönem Sonu Bakiyeler
59.400.000 1.693.875 3.317.311 427.191 514.069.294 2.705.354 -15.149.931 -351.400.462 215.062.632 0 215.062.632
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
59.400.000 1.693.875 3.317.311 427.191 514.069.294 2.705.354 -15.149.931 -351.400.462 215.062.632 0 215.062.632
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 59.335.263 59.335.263 0 59.335.263
Transferler
0 -21.713.553 -329.686.909 351.400.462
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -555.514 40.893.713 0 -213.725.993 -173.387.794 0 -173.387.794
Dönem Sonu Bakiyeler
59.400.000 1.693.875 3.317.311 -128.323 533.249.454 2.705.354 -344.836.840 -213.725.993 41.674.838 0 41.674.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-213.725.993 -351.400.462
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
40.338.199 227.954.064
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
46.303.502 281.714.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-694.393 398.014
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.270.910 -54.158.867
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.270.910 -54.158.867
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.338.199 227.954.064
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-173.387.794 -123.446.398
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-173.387.794 -123.446.398http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823738


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.172 Değişim: 0,14% Hacim : 106.149 Mio.TL Son veri saati : 17:56
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9222 Değişim: -0,36%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,8680 Değişim: -0,20%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.529,51 Değişim: -0,84%
Düşük 2.523,27 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.