KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:33
KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583
Diğer Düzeltmeler
-554.770 554.770
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.106.745 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 126.415.399 101.230.873 128.883.583 128.883.583
Transferler
101.230.873 -101.230.873
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.448.127 -12.890.131 19.738.374 29.872.327 29.272.443 29.272.443
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -58.782.400 35.216.614 220.212.646 16.035.194 -424.245.815 227.646.272 29.872.327 158.156.026 158.156.026
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070
Diğer Düzeltmeler
-633.454 633.454
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 45.692.457 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 230.060.560 98.164.406 85.082.070 85.082.070
Transferler
98.164.406 -98.164.406
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.555.093 6.199.937 -3.999.250 645.594 645.594
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -41.212.029 45.692.457 206.928.297 16.035.194 -625.278.409 328.224.966 -3.999.250 85.727.664 85.727.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.692.708 5.726.351
Dönem Karı (Zararı)
-3.999.250 29.872.327
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.761.603 -491.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.092.152 10.820.062
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.808.500 371.736
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -209.663 463.268
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.598.837 -91.532
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.480.195 7.161.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,14 4.895.435 3.846.999
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -607.161 3.024.612
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.808.079 290.260
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.887.242 16.369.799
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -78.777 -47.896
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 15.966.019 16.417.695
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-18.697.202 -32.396.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-168.729 -296.159
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 3.239.569 -2.515.784
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-263.124 -5.776
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -263.124 -5.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.896.426 -20.559.319
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.588.457 -8.264.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.588.457 -8.264.930
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.387.551 -228.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.387.551 -228.516
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.347.365 -18.392.576
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
173.737 4.403.408
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.654.135 5.373.893
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.543.919 2.371.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.198.054 3.002.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.888.805 1.152.071
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
821.020 -1.135.659
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
821.020 -1.135.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.110.750 -3.467.010
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.292.724 -3.975.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.181.974 508.606
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-44.134.073 8.821.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.558.635 -3.095.556
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.602.452 -5.881.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.429.913 53.541
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.429.913 53.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.111.142 -5.983.300
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.175.261 -5.913.161
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.935.881 -70.139
Alınan Faiz
20 78.777 47.896
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.591.371 -7.254.957
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-59.843.907 37.912.800
Kredilerden Nakit Girişleri
-59.843.907 37.912.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
73.435.278 -45.167.757
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
76.067.600 -43.828.770
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.632.322 -1.338.987
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.703.789 -7.410.469
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.703.789 -7.410.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.702.442 27.741.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.998.653 20.330.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.998.653 54.702.442
Ticari Alacaklar
6 220.221.136 199.986.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
220.221.136 199.986.036
Diğer Alacaklar
7 1.527.387 1.247.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.527.387 1.247.220
Stoklar
9 250.145.075 209.198.873
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.938.333 2.502.860
Diğer Dönen Varlıklar
15 10.331.209 6.822.678
ARA TOPLAM
502.161.793 474.460.109
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
502.161.793 474.460.109
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 7.197.359 6.634.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.197.359 6.634.339
Diğer Alacaklar
7 16.783.620 15.676.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.783.620 15.676.236
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 6.047.411 5.418.816
Maddi Duran Varlıklar
12 947.709.189 875.587.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.922.328 29.338.363
Şerefiye
8.180.757 7.540.809
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.741.571 21.797.554
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.295.633 7.904.843
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.295.633 7.904.843
Diğer Duran Varlıklar
15 24.008.331 19.224.138
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.035.963.871 959.784.524
TOPLAM VARLIKLAR
1.538.125.664 1.434.244.633
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 234.381.829 221.555.628
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 164.042.101 63.122.527
Ticari Borçlar
6 118.185.286 104.531.151
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 8.555.533 11.099.452
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
109.629.753 93.431.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 19.831.510 15.942.705
Diğer Borçlar
7 6.634.156 5.813.136
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.634.156 5.813.136
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 12.243.732 14.287.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.690.631 3.023.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.553.101 11.263.795
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 14.013.675 12.831.701
ARA TOPLAM
569.332.289 438.084.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
569.332.289 438.084.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 779.067.078 820.525.144
Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 66.313.916 58.663.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
66.313.916 58.663.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 37.684.717 31.889.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
883.065.711 911.078.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.452.398.000 1.349.162.563
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.727.664 85.082.070
Ödenmiş Sermaye
16 66.844.800 66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları
16 45.195.347 45.195.347
Sermaye Avansı
16 47.135.250 47.135.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.480.428 6.668.975
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.480.428 6.668.975
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
45.692.457 46.325.911
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.212.029 -39.656.936
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
206.928.297 200.728.360
Yabancı Para Çevrim Farkları
206.928.297 200.728.360
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
16 -625.278.409 -625.278.409
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 328.224.966 229.427.106
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.999.250 98.164.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.727.664 85.082.070
TOPLAM KAYNAKLAR
1.538.125.664 1.434.244.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 274.284.450 314.751.257
Satışların Maliyeti
17 -223.434.019 -233.959.816
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.850.431 80.791.441
BRÜT KAR (ZARAR)
50.850.431 80.791.441
Genel Yönetim Giderleri
-23.283.337 -24.332.468
Pazarlama Giderleri
18 -12.054.684 -11.228.671
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-509.205 -229.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.088.261 3.122.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-63.535 -507.731
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.027.931 47.615.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 263.124 5.776
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 168.729 296.159
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.459.784 47.917.763
Finansman Gelirleri
78.777 3.812.186
Finansman Giderleri
20 -20.298.242 -24.373.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-759.681 27.356.543
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.239.569 2.515.784
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.239.569 2.515.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.999.250 29.872.327
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.999.250 29.872.327
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.999.250 29.872.327
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.555.093 -7.448.127
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.943.866 -9.310.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 388.773 1.862.032
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.199.937 6.848.243
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.199.937 6.848.243
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.644.844 -599.884
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
645.594 29.272.443
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
645.594 29.272.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850291


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.