KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

10.05.2022 - 20:25
KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.185.759 416.829
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
488.743 120.451
Yabancı Para Çevrim Farkları
492.533 171.144
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7 -11.348 -64.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.558 14.223
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33 7.558 14.223
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
488.743 120.451
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.674.502 537.280
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
172.579 2.525
Ana Ortaklık Payları
1.501.923 534.755


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.470.304 4.646.127
Finansal Yatırımlar
7 6.274.256 5.076.315
Ticari Alacaklar
2.241.620 1.830.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35 9.857 5.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.231.763 1.825.475
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.492.983 1.203.554
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
10,35 46.415 44.064
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
10 1.446.568 1.159.490
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
6 182.993 130.280
Diğer Alacaklar
84.598 74.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 84.598 74.528
Türev Araçlar
23 0 46.920
Stoklar
12 2.758.865 2.042.478
Canlı Varlıklar
13 7.313 15.249
Peşin Ödenmiş Giderler
22 379.047 196.923
Diğer Dönen Varlıklar
21 250.441 250.387
ARA TOPLAM
19.142.420 15.513.372
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 0 300
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.142.420 15.513.672
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 722.408 364.930
Ticari Alacaklar
22.919 14.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 22.919 14.742
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 14.304
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
10 0 14.304
Türev Araçlar
23 56.234 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 270.188 264.140
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.840.350 2.005.201
Maddi Duran Varlıklar
15 2.328.157 2.035.484
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 376.862 359.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.509.554 1.337.842
Şerefiye
16 138.248 108.843
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.371.306 1.228.999
Peşin Ödenmiş Giderler
22 79.024 57.482
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 220.551 138.916
Diğer Duran Varlıklar
21 170.051 188.264
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.596.298 6.781.066
TOPLAM VARLIKLAR
26.738.718 22.294.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.841.182 2.502.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.841.182 2.502.523
Banka Kredileri
8 4.403.543 2.232.362
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 437.639 270.161
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
745.329 716.662
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.548 9.574
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,35 8.548 9.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
736.781 707.088
Banka Kredileri
8 671.839 651.787
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 64.942 55.301
Ticari Borçlar
2.112.171 1.916.105
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
35 1.966 2.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.110.205 1.913.270
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
52.632 7.908
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
10 52.632 7.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 42.241 58.242
Diğer Borçlar
490.780 121.640
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,35 378.765 27.107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 112.015 94.533
Türev Araçlar
23 8.324 17.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
124.709 123.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22 124.709 123.015
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 236.959 411.958
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.893 56.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 42.359 32.497
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 16.534 23.683
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.148 439
ARA TOPLAM
8.719.368 5.932.448
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.719.368 5.932.448
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.647.986 1.438.115
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.588 12.839
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,35 11.588 12.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.636.398 1.425.276
Banka Kredileri
8 1.358.142 1.207.435
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 278.256 217.841
Diğer Borçlar
6.512 5.149
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.512 5.149
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 120.823 107.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.025 19.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22 22.025 19.956
Uzun Vadeli Karşılıklar
116.433 109.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 111.454 103.326
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.979 6.496
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 348.834 362.457
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.262.613 2.042.610
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.981.981 7.975.058
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.079.026 12.905.136
Ödenmiş Sermaye
25 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
25 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
25 -59.533 -59.533
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.769 -30.769
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.422 -29.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -29.422 -29.422
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.347 -1.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.587.391 2.068.967
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 2.678.129 2.155.915
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-90.738 -86.948
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
25 -90.738 -86.948
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 1.867.062 1.020.689
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.935.753 4.281.683
Net Dönem Karı veya Zararı
983.499 2.828.476
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.677.711 1.414.544
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.756.737 14.319.680
TOPLAM KAYNAKLAR
26.738.718 22.294.738


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 7.321.619 2.791.431
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
26 110.913 49.415
TOPLAM HASILAT
26 7.432.532 2.840.846
Satışların Maliyeti
26 -5.840.341 -2.453.873
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
26 -69.200 -27.061
TOPLAM MALİYETLER
26 -5.909.541 -2.480.934
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26 1.481.278 337.558
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26 41.713 22.354
BRÜT KAR (ZARAR)
26 1.522.991 359.912
Genel Yönetim Giderleri
27 -154.002 -83.420
Pazarlama Giderleri
27 -247.009 -124.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 318.226 287.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -74.691 -100.416
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -7.625 -12.064
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.357.890 326.996
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 318.032 272.764
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -38.534 -452
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.637.388 599.308
Finansman Giderleri
31 -357.180 -159.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.280.208 440.023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33 -94.449 -23.194
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-209.312 -23.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
114.863 766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.185.759 416.829
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.185.759 416.829
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
202.260 3.825
Ana Ortaklık Payları
983.499 413.004
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 34 0,38000000 0,15900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-762.927 259.669
Dönem Karı (Zararı)
1.185.759 416.829
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-131.338 -6.456
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,15,16,17 125.233 92.932
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.884 1.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 18.019 7.345
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -4.722 -1.544
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
587 -4.494
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
118.055 -889
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -107.509 -77.533
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 225.087 79.614
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 42.413 10.919
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
29 -41.936 -13.889
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-143.302 -130.972
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-334.727 -1.583
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 7.625 12.064
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 94.449 23.194
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.555 -2.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.364.547 -141.354
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-52.713 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-325.247 -54.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.721 -1.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-320.526 -53.329
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-276.383 -81.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.969 -35.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.969 -35.855
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-690.146 -123.945
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
110.709 183.704
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-869 -76
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
111.578 183.780
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
44.724 583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.001 -10.401
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.144 -28.648
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.989 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.845 -28.648
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.377 9.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-147.982 -7.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.605 16.593
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-310.126 269.019
Alınan Faiz
-67.989 21.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -723 -1.618
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -384.311 -30.318
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
222 777
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.168.119 -420.136
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
52.472 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 1.574
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 -71.075 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 1.533.427 459.154
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -2.564.525 -728.009
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.869 19.451
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -153.633 -169.117
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
346 -3.189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.109.557 310.076
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
25 0 -15.103
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.125.083 1.437.071
Kredilerden Nakit Girişleri
4.687.444 1.437.071
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
437.639 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.914.398 -1.082.653
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.914.398 -1.082.653
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -21.775 -24.612
Ödenen Faiz
-79.353 -4.627
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
178.511 149.609
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
645.533 73.934
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
824.044 223.543
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.637.971 2.904.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.462.015 3.127.924


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -12.913 288 714.204 -6.973 913.068 2.662.487 1.390.240 8.439.989 938.248 9.378.237
Transferler
50.050 1.340.190 -1.390.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
172.444 -50.693 413.004 534.755 2.525 537.280
Dönem Karı (Zararı)
413.004 413.004 3.825 416.829
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
172.444 -50.693 121.751 -1.300 120.451
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-15.103 -15.103 -15.103
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.574 0 1.574 0 1.574
Dönem Sonu Bakiyeler
25 2.616.938 143.526 -31.138 35.159 -12.913 288 886.648 -57.666 963.118 4.004.251 413.004 8.961.215 940.773 9.901.988
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 2.616.938 143.526 -59.533 35.159 -29.422 -1.347 2.155.915 -86.948 1.020.689 4.281.683 2.828.476 12.905.136 1.414.544 14.319.680
Transferler
846.373 1.982.103 -2.828.476 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
522.214 -3.790 983.499 1.501.923 172.579 1.674.502
Dönem Karı (Zararı)
983.499 983.499 202.260 1.185.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
522.214 -3.790 518.424 -29.681 488.743
Kar Payları
-330.000 -330.000 -330.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
40.083 40.083
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.967 1.967 50.505 52.472
Dönem Sonu Bakiyeler
25 2.616.938 143.526 -59.533 35.159 -29.422 -1.347 2.678.129 -90.738 1.867.062 5.935.753 983.499 14.079.026 1.677.711 15.756.737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028885


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.