KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

08.11.2018 - 01:25
KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.044.707 -46.995
Dönem Karı (Zararı)
4.462.993 -267.345
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.534.326 -216.518
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-71.333 -50.827
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.001.305 797.340
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15 271.990 415.853
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 302.376 103.668
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.948 46.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.405 16.440
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.596 4.732
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.947 24.954
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.077 104.043
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-135.959 -56.046
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
222.535 194.229
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
53.679 19.773
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-87.178 -53.913
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-970.041 148.214
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-43.486 15.062
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 238.192 -822
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 34.304 -10.751
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.703 -4.996
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 -18.257
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 -3.892.962 -800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.688.664 -653.448
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-748.468 -556.180
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-851 -1.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-747.617 -555.109
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.919 -14.862
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -745
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.919 -14.117
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-403.784 -90.542
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
423.437 189.445
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
696.446 3.030
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-273.009 186.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.906 -3.374
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.727 -62.002
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
54.727 -62.002
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.023.589 -115.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-194.421 -156.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-829.168 40.515
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.226.976 -123.453
Alınan Faiz
234.311 112.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -6.034 -18.631
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 0 -7.216
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.008 -21.681
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 11.179
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.413.115 -265.742
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
30 4.100.976 2.486
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
38.469 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-5.888 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4 -358.844 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-5.346 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.093 220.753
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.822 75.857
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -416.021 -574.575
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.736 -29.620
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-224 39.357
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.866 397.059
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.966.122 1.120.894
Kredilerden Nakit Girişleri
6.966.122 1.053.624
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 67.270
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.305.377 -576.234
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.305.377 -576.234
Ödenen Faiz
-215.648 -147.601
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -347.231 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.466.274 84.322
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.570.213 35.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.036.487 119.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.707.826 1.508.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.744.313 1.628.307


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.462.993 -267.345 975.579 -80.063
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
180.649 38.611 141.788 18.995
Yabancı Para Çevrim Farkları
185.214 36.907 148.398 18.340
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-4.851 2.435 -8.661 151
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -305 0 667
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
286 -426 2.051 -163
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
286 -487 2.051 -30
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 61 0 -133
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
180.649 38.611 141.788 18.995
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.643.642 -228.734 1.117.367 -61.068
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-50.016 -19.188 -39.749 -7.303
Ana Ortaklık Payları
4.693.658 -209.546 1.157.116 -53.765


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.756.128 1.708.467
Finansal Yatırımlar
7 418.262 71.743
Ticari Alacaklar
2.412.167 2.233.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 9.439 8.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.402.728 2.224.546
Diğer Alacaklar
19.959 38.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 0 9.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 19.959 28.770
Türev Araçlar
21 66.893 83
Stoklar
11 741.691 601.962
Canlı Varlıklar
12 24.016 0
Peşin Ödenmiş Giderler
20 145.565 117.180
Diğer Dönen Varlıklar
19 80.830 121.160
ARA TOPLAM
9.665.511 4.892.249
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.665.511 4.892.249
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 193.932 125.137
Ticari Alacaklar
45.595 21.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 45.595 21.783
Diğer Alacaklar
1.028 19.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.028 19.554
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 118.797 358.415
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 405.220 564.947
Maddi Duran Varlıklar
14 977.431 1.319.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
747.912 1.351.309
Şerefiye
15 42.472 403.713
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 705.440 947.596
Peşin Ödenmiş Giderler
20 97.931 39.340
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 52.432 53.064
Diğer Duran Varlıklar
19 343.703 533.275
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.983.981 4.386.262
TOPLAM VARLIKLAR
12.649.492 9.278.511
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.141.813 1.558.223
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 431.308 1.059.380
Ticari Borçlar
1.005.392 1.304.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 194 26.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.005.198 1.278.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 13.633 36.307
Diğer Borçlar
119.054 148.955
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 119.054 148.955
Türev Araçlar
21 38.807 1.098
Ertelenmiş Gelirler
20 61.376 92.326
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 42.000 14.110
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.445 93.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 17.983 56.745
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.462 36.724
ARA TOPLAM
3.881.828 4.308.169
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.881.828 4.308.169
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 795.947 747.215
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 0 666.291
Diğer Borçlar
369 13.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 369 13.710
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 193.875 310.342
Ertelenmiş Gelirler
20 7.638 5.626
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.616 122.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 28.968 122.556
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
648 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 74.573 104.536
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.102.018 1.970.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.983.846 6.278.445
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.309.101 2.608.363
Ödenmiş Sermaye
23 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
23 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.080 -2.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
473.345 287.853
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.566 -6.793
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 0 34.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -6.566 -41.613
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -626 -626
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 480.537 295.272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.966 31.531
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
23 0 -665
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
26.966 32.196
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23 26.966 32.196
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 246.914 312.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-744.625 -345.446
Net Dönem Karı veya Zararı
4.512.958 -471.545
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
356.545 391.703
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.665.646 3.000.066
TOPLAM KAYNAKLAR
12.649.492 9.278.511


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 8.791.561 5.398.987 3.600.242 2.137.594
Satışların Maliyeti
24 -8.001.665 -5.102.313 -3.262.393 -2.061.788
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
789.896 296.674 337.849 75.806
BRÜT KAR (ZARAR)
24 789.896 296.674 337.849 75.806
Genel Yönetim Giderleri
25 -175.706 -126.203
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.