KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

10.05.2018 - 23:11
KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
299.309 36.598
Dönem Karı (Zararı)
-122.385 -92.481
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-53.125 -43.235
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-69.260 -49.246
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
381.215 306.155
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15 164.386 136.593
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.010 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.763 13.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 7.421 -2.611
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.960 1.948
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9,11 -7.618 13.701
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
85.271 38.088
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.519 -17.363
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
134.568 65.017
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8.840 6.745
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-37.618 -16.311
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
147.081 92.518
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13,21 -2.389 16.792
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -20.166 3.550
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 3.851 7.744
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.592 -2.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.904 -195.096
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-279.711 26.356
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
455 -4.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-280.166 31.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.767 -1.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.767 -1.124
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-159.628 -63.250
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
249.215 37.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.810 4.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
243.405 32.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.641 1.744
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.086 -9.241
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.086 -9.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
252.350 -186.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-32.687 -189.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
285.037 2.890
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
268.734 18.578
Alınan Faiz
58.238 33.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -7.131 -630
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 0 -5.337
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.532 -16.310
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 0 6.623
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-238.040 -50.282
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
12.936 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-2.796 -2.670
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-16.806 123.513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.918 21.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -248.266 -174.750
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.138 -17.815
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.888 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.776 34.462
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
637.579 0
Kredilerden Nakit Girişleri
495.579 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
142.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-461.855 -26.922
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-461.855 -26.922
Ödenen Faiz
-82.841 -47.205
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 108.589
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-192.659 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.507 20.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.507 20.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.707.826 1.508.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.669.319 1.529.655


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-122.385 -92.481
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
42.698 41.249
Yabancı Para Çevrim Farkları
39.278 41.249
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.446 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.938 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-964 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-318 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-646 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.698 41.249
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-79.687 -51.232
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.003 -7.467
Ana Ortaklık Payları
-68.684 -43.765


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.669.859 1.708.467
Finansal Yatırımlar
7 88.549 71.743
Ticari Alacaklar
1.954.770 2.233.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 4.074 8.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.950.696 2.224.546
Diğer Alacaklar
86.009 38.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 50.532 9.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 35.477 28.770
Türev Araçlar
21 14 83
Stoklar
11 727.715 601.962
Canlı Varlıklar
12 8.197 0
Peşin Ödenmiş Giderler
20 93.637 117.180
Diğer Dönen Varlıklar
19 59.210 121.160
ARA TOPLAM
4.687.960 4.892.249
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 2.276.736 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.964.696 4.892.249
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 126.101 125.137
Ticari Alacaklar
41.822 21.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 41.822 21.783
Diğer Alacaklar
16.973 19.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 16.973 19.554
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 378.127 358.415
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 378.789 564.947
Maddi Duran Varlıklar
14 998.230 1.319.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
752.024 1.351.309
Şerefiye
15 35.260 403.713
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 716.764 947.596
Peşin Ödenmiş Giderler
20 11.962 39.340
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 38.098 53.064
Diğer Duran Varlıklar
19 363.238 533.275
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.105.364 4.386.262
TOPLAM VARLIKLAR
10.070.060 9.278.511
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.483.393 1.558.223
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 325.828 1.059.380
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 778.768 0
Ticari Borçlar
1.133.577 1.304.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 13.383 26.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.120.194 1.278.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 15.666 36.307
Diğer Borçlar
141.266 148.955
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 141.266 148.955
Türev Araçlar
21 0 1.098
Ertelenmiş Gelirler
20 299.576 92.326
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 4.195 14.110
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.121 93.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 17.902 56.745
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 8.219 36.724
ARA TOPLAM
4.208.390 4.308.169
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
30 1.802.072 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.010.462 4.308.169
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 697.087 747.215
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 0 666.291
Diğer Borçlar
1.560 13.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.560 13.710
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 295.472 310.342
Ertelenmiş Gelirler
20 8.510 5.626
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.250 122.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 33.603 122.556
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
647 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 93.300 104.536
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.130.179 1.970.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.140.641 6.278.445
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.533.474 2.608.363
Ödenmiş Sermaye
23 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
23 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.080 -2.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.419 -7.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.793 -6.793
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 34.820 34.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -41.613 -41.613
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -626 -626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
368.873 326.803
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 334.434 295.272
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
23 1.115 -665
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23 33.324 32.196
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 251.237 312.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-762.006 -345.446
Net Dönem Karı veya Zararı
-110.754 -471.545
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
395.945 391.703
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.929.419 3.000.066
TOPLAM KAYNAKLAR
10.070.060 9.278.511


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 2.296.120 1.557.500
Satışların Maliyeti
24 -2.023.625 -1.362.788
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
272.495 194.712
BRÜT KAR (ZARAR)
272.495 194.712
Genel Yönetim Giderleri
25 -54.336 -46.854
Pazarlama Giderleri
25 -142.940 -124.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 128.051 128.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -43.969 -76.181
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 20.166 -3.550
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
179.467 72.528
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 14.911 7.323
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -121.447 -35.169
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.931 44.682
Finansman Gelirleri
29 149 1.769
Finansman Giderleri
29 -130.660 -84.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-57.580 -37.917
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 4.455 -5.318
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.617 -4.702
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.072 -616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-53.125 -43.235
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30 -69.260 -49.246
DÖNEM KARI (ZARARI)
-122.385 -92.481
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.631 -12.081
Ana Ortaklık Payları
-110.754 -80.400
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 32 -0,04200000 -0,03100000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 48.007 -37.810 221.961 15.602 314.979 -558.713 -219.223 2.578.346 438.818 3.017.164
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
420.882 420.882 420.882
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.616.938 143.526 -2.080 35.159 48.007 -37.810 221.961 15.602 314.979 -137.831 -219.223 2.999.228 438.818 3.438.046
Transferler
-2.552 -216.671 219.223 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.635 -80.400 -43.765 -7.467 -51.232
Dönem Karı (Zararı)
-80.400 -80.400 -12.081 -92.481
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.635 36.635 4.614 41.249
Kar Payları
-246 -246
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
165 165 -165 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
50 50
Dönem Sonu Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 48.007 -37.810 258.596 15.602 312.427 -354.337 -80.400 2.955.628 430.990 3.386.618
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 34.820 -41.613 -626 295.272 -665 32.196 312.427 -345.446 -471.545 2.608.363 391.703 3.000.066
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.047 -3.047 -625 -3.672
Transferler
-61.190 -410.355 471.545 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.162 1.780 1.128 -110.754 -68.684 -11.003 -79.687
Dönem Karı (Zararı)
-110.754 -110.754 -11.631 -122.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
39.162 1.780 1.128 42.070 628 42.698
Kar Payları
-224 -224
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
198 198
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
182 182 -182 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-3.340 -3.340 16.078 12.738
Dönem Sonu Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 34.820 -41.613 -626 334.434 1.115 33.324 251.237 -762.006 -110.754 2.533.474 395.945 2.929.419http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683093


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.462 Değişim: 0,46% Hacim : 3.882 Mio.TL Son veri saati : 10:40
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.456
9,6333 Değişim: 1,40%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,2345 Değişim: 1,40%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
554,65 Değişim: 1,73%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 556,98
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.