KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 19:30
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 3.383.604 1.894.133 -606.078 17.018.576 808 -30.287.879 575.338 30.978.502 30.978.502
Transferler
18 575.338 -575.338
Dönem Karı (Zararı)
18 616.603 616.603 616.603
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 143.787 143.787 143.787
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 3.383.604 1.894.133 -462.291 17.018.576 808 -29.712.541 616.603 31.738.892 31.738.892
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 3.383.604 1.894.133 108.716 17.018.576 808 -29.712.541 1.052.445 32.745.741 32.745.741
Transferler
18 1 1.052.445 -1.052.445 1 1
Dönem Karı (Zararı)
18 2.795.894 2.795.894 2.795.894
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -760.551 -760.551 -760.551
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 3.383.604 1.894.134 -651.835 17.018.576 808 -28.660.096 2.795.894 34.781.085 34.781.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-981.048 -1.766.738
Dönem Karı (Zararı)
2.795.894 616.603
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.795.894 616.603
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.865 494.660
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,2 180.086 109.458
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
352.333 820.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19,20,21 847.333 820.732
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -495.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
52.748
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 52.748
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-96.919 -60.210
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -96.919 -60.210
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -416.383 -375.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.848.807 -2.826.001
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.678.962 -117.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.678.962 -117.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
433.744 -363.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,9,10 433.744 -363.450
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -4.173.065 -5.572.272
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 481.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-865.026 537.178
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -865.026 537.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 358.413
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
421.162 2.690.004
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7,1 421.162 2.690.004
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 1.173.504
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-981.048 -1.714.738
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-52.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.576 -610.110
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.576 -610.110
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,15 -37.576 -610.110
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-144.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -144.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.162.624 -2.376.848
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.162.624 -2.376.848
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.239.497 4.783.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.076.873 2.406.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.076.873 4.239.497
Ticari Alacaklar
6 2.200.694 521.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.200.694 521.732
Diğer Alacaklar
7 33.374 29.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 33.374 29.228
Stoklar
8 19.246.338 15.073.273
Peşin Ödenmiş Giderler
9 48.903 530.326
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 48.903 530.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 26.831
Diğer Dönen Varlıklar
10 0 464.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 0 464.721
ARA TOPLAM
24.633.013 20.858.777
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.633.013 20.858.777
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 3.600 3.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.600 3.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 2.554.756 2.457.837
Maddi Duran Varlıklar
13 23.924.662 24.015.666
Arazi ve Arsalar
19.211.000 19.211.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
156.000 167.700
Binalar
675.327 733.769
Tesis, Makine ve Cihazlar
139.070 135.361
Taşıtlar
517.434 545.423
Mobilya ve Demirbaşlar
53.982 50.563
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.171.849 3.171.849
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 13.997 64.329
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 97.448 98.621
Diğer Haklar
24.495 26.721
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.953 71.900
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.594.463 26.640.053
TOPLAM VARLIKLAR
51.227.476 47.498.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 16.642 107.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 16.642 107.894
Ticari Borçlar
6 3.922.192 4.787.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.922.192 4.787.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 666.518 308.105
Diğer Borçlar
4 484 484
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 484 484
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.983.469 4.809.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.983.469 4.809.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.363.446 1.268.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.072.183 482.499
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
291.263 786.263
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 534.567 113.405
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 534.567 113.405
ARA TOPLAM
12.487.318 11.395.833
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.487.318 11.395.833
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.190.757 1.846.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.190.757 1.846.607
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 768.316 1.510.649
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.959.073 3.357.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.446.391 14.753.089
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.781.085 32.745.741
Ödenmiş Sermaye
18 39.000.000 39.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 3.383.604 3.383.604
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.894.134 1.894.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 16.366.741 17.127.292
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 16.366.741 17.127.292
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 17.018.576 17.018.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -651.835 108.716
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 808 808
Yasal Yedekler
18 808 808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -28.660.096 -29.712.541
Net Dönem Karı veya Zararı
2.795.894 1.052.445
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.781.085 32.745.741
TOPLAM KAYNAKLAR
51.227.476 47.498.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 31.960.789 14.779.918 11.252.366 5.858.237
Satışların Maliyeti
19 -25.810.836 -11.808.968 -8.632.169 -5.233.578
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.149.953 2.970.950 2.620.197 624.659
BRÜT KAR (ZARAR)
6.149.953 2.970.950 2.620.197 624.659
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.426.541 -3.450.428 -1.798.327 -1.094.051
Pazarlama Giderleri
20 -500.454 -110.308 -177.871 -34.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 807.318 447.859 136.786 199.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -149.766 -149.783 -63.000 20.541
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.880.510 -291.710 717.785 -283.934
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 96.919 60.210 91.423 51.552
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.977.429 -231.500 809.208 -232.382
Finansman Gelirleri
23 844.687 627.654 281.846 106.913
Finansman Giderleri
23 -442.605 -154.871 -70.459 6.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.379.511 241.283 1.020.595 -118.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
416.383 375.320 249.898 51.605
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 416.383 375.320 249.898 51.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.795.894 616.603 1.270.493 -67.351
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.795.894 616.603 1.270.493 -67.351
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.795.894 616.603 1.270.493 -67.351
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,00070000 0,00020000 0,00030000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,00070000 0,00020000 0,00030000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-760.551 186.736 -88.678 -3.355
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.086.501 143.787 -190.670 -2.583
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
325.950 42.949 101.992 -772
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
325.950 42.949 101.992 -772
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-760.551 186.736 -88.678 -3.355
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.035.343 803.339 1.181.815 -70.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.035.343 803.339 1.181.815 -70.706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211111


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.625 Değişim: 1,47% Hacim : 65.597 Mio.TL Son veri saati : 15:57
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.588
32,8295 Değişim: 1,01%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,8478
Açılış: 32,5026
35,3201 Değişim: 0,98%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,3547
Açılış: 34,9769
2.467,42 Değişim: 1,43%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.472,67
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.