KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2022 - 19:09
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -591.858 808 -25.786.729 -2.707.392 19.605.159 19.605.159
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34 -2.707.392 2.707.392 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
174.669 -1.793.758 -1.619.089 -1.619.089
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -417.189 808 -28.494.121 -1.793.758 17.986.070 17.986.070
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -417.189 808 -28.494.121 -1.793.758 17.986.070 17.986.070
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34 -1.793.758 1.793.758 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.482.364 -188.889 575.338 3.868.813 3.868.813
Sermaye Arttırımı
9.000.000 123.619 9.123.619 9.123.619
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 3.383.604 1.894.133 17.018.576 606.078 808 -30.287.879 575.338 30.978.502 30.978.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.582.090 438.768
Dönem Karı (Zararı)
33 575.338 -1.793.758
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
575.338 -1.793.758
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
358.348 102.541
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 134.800 124.365
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18-41 -574.074 -338.688
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9-11-30-49 910.666 328.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30-49 910.666 328.646
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.666 5.146
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 11.666 5.146
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -124.710 -16.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.515.776 2.129.985
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.621.294 -1.655.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.621.294 -1.655.277
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 528.760 -552.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
528.760 -552.856
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -4.491.565 -544.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 171.369 85.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
171.369 85.922
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 -3.403.135 4.856.919
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.334.486 2.334.486
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.068.649 2.522.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.501 -60.044
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
57.501 -60.044
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.582.090 438.768
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-171.078 -74.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-171.078 -74.990
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-149.400 -74.990
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.678
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.123.619 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.123.619
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.123.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.370.451 363.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.370.451 363.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 413.394 49.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.783.845 413.394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.783.845 413.394
Ticari Alacaklar
295.754 1.917.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 295.754 1.917.048
Diğer Alacaklar
2.924 34.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.924 34.184
Stoklar
13 7.466.565 2.975.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 17.917
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.917
Diğer Dönen Varlıklar
17 191.114 670.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
191.114 670.633
ARA TOPLAM
12.740.202 6.028.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.740.202 6.028.176
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 3.600 3.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.600 3.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 2.368.694 2.380.360
Maddi Duran Varlıklar
20 23.536.861 19.277.200
Arazi ve Arsalar
19.211.000 14.975.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
183.300 198.899
Binalar
811.688 892.595
Tesis, Makine ve Cihazlar
153.201 22.271
Taşıtlar
1
Mobilya ve Demirbaşlar
5.823 16.583
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.171.849 3.171.850
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 18.373
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 80.963 68.348
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 80.963 68.348
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.008.491 21.729.572
TOPLAM VARLIKLAR
38.748.693 27.757.748
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.872
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.872
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 75.872
Ticari Borçlar
1.097.673 926.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.097.673 926.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 49.025 45.926
Diğer Borçlar
12.754 2.340.862
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
484 2.334.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 12.270 5.892
Kısa Vadeli Karşılıklar
507.933 269.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 257.833 269.521
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 250.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.583.996 3.662.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 2.583.996 3.662.122
ARA TOPLAM
4.327.253 7.244.735
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.327.253 7.244.735
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.717.579 1.367.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.717.579 1.367.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 1.725.359 1.159.396
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.442.938 2.526.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.770.191 9.771.678
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.978.502 17.986.070
Ödenmiş Sermaye
33 39.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 3.383.604 3.383.604
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 1.894.133 1.770.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 16.412.498 13.119.023
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.412.498 13.119.023
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33 17.018.576 13.536.212
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -606.078 -417.189
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 808 808
Yasal Yedekler
33 808 808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -30.287.879 -28.494.121
Net Dönem Karı veya Zararı
33 575.338 -1.793.758
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.978.502 17.986.070
TOPLAM KAYNAKLAR
38.748.693 27.757.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 11.753.616 6.527.458
Satışların Maliyeti
45 -8.739.701 -5.534.659
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.013.915 992.799
BRÜT KAR (ZARAR)
3.013.915 992.799
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -2.968.736 -2.159.637
Pazarlama Giderleri
-159.503 -119.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 864.417 426.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -206.529 -609.885
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
543.564 -1.470.140
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -11.666 -5.146
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
531.898 -1.475.286
Finansman Gelirleri
51 771.124 223.076
Finansman Giderleri
51 -852.394 -558.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
450.628 -1.810.686
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
124.710 16.928
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 124.710 16.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
575.338 -1.793.758
DÖNEM KARI (ZARARI)
575.338 -1.793.758
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
575.338 -1.793.758
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.734.216 -223.934
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52 3.482.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 188.889 -174.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.963 -49.265
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 62.963 -49.265
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.734.216 -223.934
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.309.554 -2.017.692
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.309.554 -2.017.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009231


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,0390 Değişim: 0,71%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,1619
Açılış: 15,9256
17,2204 Değişim: 1,08%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,3542
Açılış: 17,036
964,52 Değişim: 1,66%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 966,86
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.