KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.08.2020 - 18:12
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -420.870 808 -23.601.520 -2.182.700 8.799.502 8.799.502
Transferler
33 33.096 -2.182.700 2.182.700 33.096 33.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 78.816 -2.076.230 -1.997.414 -1.997.414
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 9.882.762 -342.054 808 -25.784.220 -2.076.230 16.835.184 16.835.184
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -591.858 808 -25.786.729 -2.707.392 19.605.159 19.605.159
Transferler
33 -2.707.392 2.707.392
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.750.476 -1.647.595 -1.647.595
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33 102.881
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -488.977 808 -28.494.121 -1.750.476 17.957.564 17.957.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
295.785 -9.783.473
Dönem Karı (Zararı)
-1.750.476 -2.076.230
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -1.750.476 -2.076.230
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.689 143.491
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 96.272 87.786
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-221.997 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-41 -221.997
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
121.121 108.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30-49 121.121 108.784
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23.585 -20.698
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 23.585 -20.698
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 7.708 -32.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.019.572 -7.850.734
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-464.735 334.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -464.735 334.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-328.297 -12.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 -328.297 -12.458
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 412.206 110.173
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.539 348.162
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -102.539 348.162
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.502.937 -8.630.799
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 2.140.731 -7.853.045
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 362.206 -777.754
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
295.785 -9.783.473
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.038 -2.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.038 -2.966
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -6.038 -2.966
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 10.033.096
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.033.096
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.033.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
289.747 246.657
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
289.747 246.657
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 49.616 119.259
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 339.363 365.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 339.363 49.616
Ticari Alacaklar
726.506 261.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 726.506 261.771
Diğer Alacaklar
20.606 20.606
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.606 20.606
Stoklar
13 2.018.115 2.430.321
Peşin Ödenmiş Giderler
15 27.962 18.377
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 27.962 18.377
Diğer Dönen Varlıklar
17 449.607 130.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 449.607 130.895
ARA TOPLAM
3.582.159 2.911.586
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.582.159 2.911.586
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.664 3.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.664 3.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 2.361.920 2.385.506
Maddi Duran Varlıklar
19.244.645 19.325.499
Arazi ve Arsalar
20 14.975.000 14.975.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
20 206.700 214.500
Binalar
20 847.229 919.742
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 24.527 27.782
Taşıtlar
20 1 0
Mobilya ve Demirbaşlar
20 19.338 16.625
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.171.850 3.171.850
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 0 9.380
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.610.229 21.724.049
TOPLAM VARLIKLAR
25.192.388 24.635.635
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 10.409
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 10.409
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 10.409
Ticari Borçlar
737.843 829.973
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 737.843 829.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 72.680 48.755
Diğer Borçlar
2.152.687 7.264
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.141.215 484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 11.472 6.780
Kısa Vadeli Karşılıklar
297.014 318.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 297.014 318.131
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.469.561 1.135.972
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 1.469.561 1.135.972
ARA TOPLAM
4.729.785 2.350.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.729.785 2.350.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.341.254 1.552.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.341.254 1.552.913
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 1.163.785 1.127.059
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.505.039 2.679.972
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.234.824 5.030.476
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.957.564 19.605.159
Ödenmiş Sermaye
33 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 3.383.604 3.383.604
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 1.770.514 1.770.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.047.235 12.944.354
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.536.212 13.536.212
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33 13.536.212 13.536.212
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -488.977 -591.858
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
808 808
Yasal Yedekler
33 808 808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -28.494.121 -25.786.729
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -1.750.476 -2.707.392
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.957.564 19.605.159
TOPLAM KAYNAKLAR
25.192.388 24.635.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 1.799.807 1.657.299 1.252.157 1.165.887
Satışların Maliyeti
45 -1.869.025 -1.648.095 -1.164.413 -1.169.021
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-69.218 9.204 87.744 -3.134
BRÜT KAR (ZARAR)
-69.218 9.204 87.744 -3.134
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.189.848 -1.389.031 -747.047 -583.384
Pazarlama Giderleri
47-48 -65.649 -50.211 -38.353 -28.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 91.349 117.789 41.607 5.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -411.286 -373.170 -37.028 -209.827
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.644.652 -1.685.419 -693.077 -819.363
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -23.585 20.698 -1.101 22.256
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.668.237 -1.664.721 -694.178 -797.107
Finansman Gelirleri
51 74.024 279.088 54.860 208.249
Finansman Giderleri
51 -148.555 -722.978 -91.927 -374.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.742.768 -2.108.611 -731.245 -963.092
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.708 32.381 -28.998 -22.885
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -7.708 32.381 -28.998 -22.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.750.476 -2.076.230 -760.243 -985.977
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.750.476 -2.076.230 -760.243 -985.977
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.750.476 -2.076.230 -760.243 -985.977
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,05830000 -0,06920000 -0,02530000 -0,09890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,05830000 -0,06920000 -0,02530000 -0,09890000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-131.899 -78.816 123.544 -19.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -102.881 -101.046 96.365 -25.135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.018 22.230 27.179 5.530
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -29.018 22.230 27.179 5.530
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-131.899 -78.816 123.544 -19.605
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.882.375 -2.155.046 -636.699 -1.005.582
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.882.375 -2.155.046 -636.699 -1.005.582http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870448


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.