KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 19:00
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 10.539.098 -323.973 808 -22.141.169 -1.236.020 11.959.766 11.959.766
Transferler
33 -1.236.020 1.236.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 0 -150.832 -1.352.778 -1.503.610 -1.503.610
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-656.336 -656.336 -656.336
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -474.805 808 -23.377.189 -1.357.778 9.799.820 9.799.820
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -420.870 808 -23.601.520 -2.182.700 8.799.502 8.799.502
Transferler
33 33.096 -2.182.700 2.182.700 33.096 33.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.961 -2.239.393 -2.170.432 -2.170.432
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 9.882.762 -351.909 808 -25.784.220 -2.239.393 16.662.166 16.662.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.880.874 291.128
Dönem Karı (Zararı)
-2.239.393 -1.352.778
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -2.239.393 -1.352.778
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
188.181 -53.443
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 134.359 129.379
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -167.681
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-167.681
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
125.497 86.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30-49 125.497 86.531
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-48.763 -58.922
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -48.763 -58.922
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -22.912 -42.750
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.829.662 1.697.349
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
551.482 357.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 551.482 357.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.504 45.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 -86.504 45.128
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 147.098 30.923
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.209 -40.548
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 119.209 -40.548
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.560.947 1.304.579
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 -7.853.045 1.147.446
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 -707.902 157.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.880.874 291.128
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.966 -4.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.966 -4.153
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -2.966 -4.153
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.033.096 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.033.096 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.033.096
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.256 286.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.256 286.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 119.259 127.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 268.515 414.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 268.515 119.259
Ticari Alacaklar
262.945 814.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 262.945 814.427
Diğer Alacaklar
16.235 6.559
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 16.235 6.559
Stoklar
13 1.975.132 2.122.230
Peşin Ödenmiş Giderler
15 26.603 6.245
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 26.603 6.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 418
Diğer Dönen Varlıklar
17 118.028 61.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 118.028 61.140
ARA TOPLAM
2.667.458 3.130.278
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.667.458 3.130.278
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.664 3.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.664 3.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 2.348.321 2.299.558
Maddi Duran Varlıklar
15.261.710 15.393.101
Arazi ve Arsalar
20 10.870.000 10.870.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
20 218.400 230.101
Binalar
20 956.000 1.064.772
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 30.495 35.665
Taşıtlar
20 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
20 14.965 20.713
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.171.850 3.171.850
Peşin Ödenmiş Giderler
16.170 16.170
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.170 16.170
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.629.865 17.712.493
TOPLAM VARLIKLAR
20.297.323 20.842.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
669.286 550.077
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 669.286 550.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 22.378 23.528
Diğer Borçlar
102.099 7.855.907
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 484 7.853.529
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 101.615 2.378
Kısa Vadeli Karşılıklar
286.667 253.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 286.667 253.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
524.346 1.206.362
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 524.346 1.206.362
ARA TOPLAM
1.604.776 9.889.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.604.776 9.889.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.285.438 1.261.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.285.438 1.261.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 744.943 767.855
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 123.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
123.969
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.030.381 2.153.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.635.157 12.043.269
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.662.166 8.799.502
Ödenmiş Sermaye
33 30.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 3.383.604 3.383.604
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 1.770.514 1.737.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.530.853 9.461.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.882.762 9.882.762
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33 9.882.762 9.882.762
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -351.909 -420.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
808 808
Yasal Yedekler
33 808 808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -25.784.220 -23.601.520
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -2.239.393 -2.182.700
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.662.166 8.799.502
TOPLAM KAYNAKLAR
20.297.323 20.842.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 2.848.079 3.104.191 1.190.780 1.241.332
Satışların Maliyeti
45 -2.677.366 -2.828.998 -1.029.271 -1.194.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
170.713 275.193 161.509 46.735
BRÜT KAR (ZARAR)
170.713 275.193 161.509 46.735
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.217.222 -1.112.591 171.809 -317.497
Pazarlama Giderleri
47-48 -81.385 -109.319 -31.174 -27.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 175.957 199.333 58.168 30.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -919.569 -242.352 -546.399 -46.024
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.871.506 -989.736 -186.087 -312.932
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 48.763 58.922 28.065
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.822.743 -930.814 -158.022 -312.932
Finansman Gelirleri
51 266.249 187.425 -12.839 77.789
Finansman Giderleri
51 -705.811 -652.139 17.167 -214.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.262.305 -1.395.528 -153.694 -449.735
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.912 42.750 -9.469 7.592
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 22.912 42.750 -9.469 7.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.239.393 -1.352.778 -163.163 -442.143
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.239.393 -1.352.778 -163.163 -442.143
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.239.393 -1.352.778 -163.163 -442.143
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay başına kazanç 56 -0,07460000 -0,06760000 -0,00540000 0,02210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden sulandırılmış Pay başına kazanç 56 -0,07460000 -0,06760000 -0,00540000 0,02210000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.790 -150.832 25.026 -129.259
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -68.961 -193.374 32.085 -165.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.171 42.542 -7.059 36.457
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 15.171 42.542 -7.059 36.457
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.790 -150.832 25.026 -129.259
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.293.183 -1.503.610 -138.137 -571.402
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.