KAP ***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:50
KAP ***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 -635 2.713 -9.319 2.252 25.011
Yeni Bakiye
30.000 -635 2.713 -9.319 2.252 25.011
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-189 -189
Kar Dağıtımı
2.252 -2.252
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.252 -2.252
Dönem Sonu Bakiyeler
2.713 -7.067 -189 24.822
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 -635 2.713 -7.067 201 25.212
Yeni Bakiye
30.000 -635 2.713 -7.067 201 25.212
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-536 -536
Kar Dağıtımı
201 -201
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
201 -201
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 -635 2.713 -6.866 -536 24.676


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.795 10.489 1.605 5.124
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
3.795 10.489 1.605 5.124
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
3.644 9.739 1.583 4.830
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
151 750 22 294
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-1.668 -7.181 -466 -3.295
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-677 -5.523 -427 -1.874
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-48 -47 -20 -47
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-870 -1.510 -1.319
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-73 -101 -19 -55
BRÜT KAR (ZARAR)
2.127 3.308 1.139 1.829
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.102 -4.003 -1.438 -1.651
Personel Giderleri
-1.205 -1.816 -521 -652
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-16 -37 -18
Genel İşletme Giderleri
-1.006 -1.083 -477 -142
Diğer
-875 -1.067 -440 -839
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-975 -695 -299 178
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
826 1.907 383 1.375
Bankalardan Alınan Faizler
78 506 2 157
Kambiyo İşlemleri Karı
276 224 58 105
Diğer
472 1.177 323 1.113
KARŞILIK GİDERLERİ
-344 -1.234 -170 -1.232
Özel Karşılıklar
-344 -1.234 -170 -1.232
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-32 -35 -2 -22
Kambiyo İşlemleri Zararı
-32 -35 -2 -22
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-525 -57 -88 299
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-525 -57 -88 299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-11 -132 -3 -117
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-11 -132 -3 -117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-536 -189 -91 182
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-536 -189 -91 182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-536 -189 -91 182
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar -0,01790000 -0,00630000 -0,00300000 0,00610000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-3.804 -3.296
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
3.722 10.245
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-1.595 -7.033
Alınan Ücret ve Komisyonlar
151 851
Elde Edilen Diğer Kazançlar
471 1.177
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
213 57
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.205 -1.816
Ödenen Vergiler
-351 -365
Diğer
-5.210 -6.412
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
25.782 23.525
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
15.310 23.401
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.174 19
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
182
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
8.452
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-336 105
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
21.978 20.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-514
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer
-20
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-534
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
6 -24.130 -27.375
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-384
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-24.514 -27.375
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.070 -7.146
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.120 9.156
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
50 2.010


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-536 -189 -91 182
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-536 -189 -91 182


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
50 50 3.121 3.121
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
40.308 40.308 51.786 51.786
Finansman Kredileri
3 34.709 34.709 45.854 45.854
Tüketici Kredileri
13.185 13.185 14.647 14.647
Taksitli Ticari Krediler
21.524 21.524 31.207 31.207
Takipteki Alacaklar
4 8.261 8.261 8.452 8.452
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -2.662 -2.662 -2.520 -2.520
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
758 758 199 199
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
502 502 536 536
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
343 343 359 359
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
543 543 557 557
DİĞER AKTİFLER
5 1.164 1.164 1.009 1.009
ARA TOPLAM
43.668 0 43.668 57.567 57.567
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
2.130 2.130 4.034 4.034
Satış Amaçlı
2.130 2.130 4.034 4.034
VARLIKLAR TOPLAMI
45.798 0 45.798 61.601 61.601
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
6 18.164 18.164 9.564 9.564
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
696 696 96 96
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 24.130 24.130
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
7 1.616 1.616 1.725 1.725
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
95 95 194 194
Genel Karşılıklar
1.025 1.025 1.025 1.025
Diğer Karşılıklar
496 496 506 506
CARİ VERGİ BORCU
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
558 88 646 832 42 874
ARA TOPLAM
21.034 88 21.122 36.347 42 36.389
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
8 24.676 24.676 25.212 25.212
Ödenmiş Sermaye
30.000 30.000 30.000 30.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-635 -635 -635 -635
Kar Yedekleri
2.713 2.713 2.713 2.713
Yasal Yedekler
164 164 164 164
Olağanüstü Yedekler
2.549 2.549 2.549 2.549
Kar veya Zarar
-7.402 -7.402 -6.866 -6.866
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-6.866 -6.866 -7.067 -7.067
Dönem Net Kâr veya Zararı
-536 -536 201 201
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
45.710 88 45.798 61.559 42 61.601


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
11 1.121.422 128.087 1.249.509 1.167.834 127.830 1.295.664
VERİLEN TEMİNATLAR
5.671 5.671
TAAHHÜTLER
11 45.769 45.769 45.769 45.769
Cayılamaz Taahhütler
808 808 808 808
Cayılabilir Taahhütler
44.961 44.961 44.961 44.961
Diğer Cayılabilir Taahhütler
44.961 44.961 44.961 44.961
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
100.669 100.669 133.516 133.516
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
1.273.531 128.087 1.401.618 1.347.119 127.830 1.474.949http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866845


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.981 Değişim: 0,00% Hacim : 42.071 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.984
Açılış: 1.945
13,5450 Değişim: 0,41%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,5978
Açılış: 13,4901
15,2934 Değişim: 0,50%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,3503
Açılış: 15,2171
778,28 Değişim: 0,50%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 781,98
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.