KAP ***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.02.2020 - 23:16
KAP ***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
29.802 -662 2.713 -2.155 -7.164 22.534
Yeni Bakiye
29.802 -662 2.713 -2.155 -7.164 22.534
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
198 198
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 27
Kar Dağıtımı
-2.252 2.252
Dağıtılan Temettü
-7.164 7.164
Diğer
-7.164 7.164
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 -635 2.713 -9.319 2.252 25.011
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 -635 2.713 -9.319 2.252 25.011
Yeni Bakiye
30.000 -635 2.713 -9.319 2.252 25.011
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
201 201
Kar Dağıtımı
2.252 -2.252
Diğer
2.252 -2.252
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 -635 2.713 -7.067 201 25.212


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13 18.012 23.915
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
18.012 23.915
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
16.918 21.985
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.094 1.930
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -11.292 -15.819
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.166 -15.748
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-69
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.837
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-220 -71
BRÜT KAR (ZARAR)
6.720 8.096
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
15 -8.437 -8.224
Personel Giderleri
-2.995 -3.013
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-29 -76
Genel İşletme Giderleri
-2.285 -4.078
Diğer
-3.128 -1.057
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.717 -128
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
16 3.298 2.788
Bankalardan Alınan Faizler
553 851
Kambiyo İşlemleri Karı
323 958
Diğer
2.422 979
KARŞILIK GİDERLERİ
-1.228 -420
Özel Karşılıklar
-1.228 -420
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-63 -70
Kambiyo İşlemleri Zararı
-63 -70
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
290 2.170
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
290 2.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-89 82
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-89 82
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
201 2.252
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
201 2.252
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
201 2.252
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01000000 0,08000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-2.542 2.909
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
17.402 22.836
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-11.003 -15.748
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13 1.094 1.930
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.422 979
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.124 654
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.995 -3.023
Ödenen Vergiler
-448 -341
Diğer
-10.138 -4.378
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-21.340 6.263
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
37.960 -19.658
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
710 -94
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
96
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-60.927 25.184
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
821 831
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-23.882 9.172
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-500 -97
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.034
Diğer
-521 -71
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.055 -168
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
25.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
7 -2.098
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
22.902
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-6.035 9.004
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.156 152
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.121 9.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
201 2.252
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 27
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 27
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
8 8 34
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8 -7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
201 2.279


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 3.121 3.121 9.203 9.203
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
51.786 51.786 86.735 86.735
Finansman Kredileri
4 45.854 45.854 83.751 83.751
Tüketici Kredileri
14.647 14.647 19.414 19.414
Taksitli Ticari Krediler
31.207 31.207 64.337 64.337
Takipteki Alacaklar
5 8.452 8.452 4.399 4.399
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -2.520 -2.520 -1.415 -1.415
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
199 199 150 150
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
536 536 87 87
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
359 359 341 341
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
557 557 646 646
DİĞER AKTİFLER
6 1.009 1.009 1.289 1.289
ARA TOPLAM
57.567 57.567 98.451 98.451
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
4.034 4.034
Satış Amaçlı
4.034 4.034
VARLIKLAR TOPLAMI
61.601 61.601 98.451 98.451
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
7 9.564 9.564 70.387 70.387
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
96 96
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
24.130 24.130
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
8 1.725 1.725 1.838 1.838
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
194 194 562 562
Genel Karşılıklar
1.025 1.025 744 744
Diğer Karşılıklar
506 506 532 532
CARİ VERGİ BORCU
0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 435 435
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
832 42 874 743 37 780
ARA TOPLAM
36.347 42 36.389 73.403 37 73.440
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
12 25.212 25.212 25.011 25.011
Ödenmiş Sermaye
30.000 30.000 30.000 30.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-635 -635 -635 -635
Kar Yedekleri
2.713 2.713 2.713 2.713
Yasal Yedekler
164 164 164 164
Olağanüstü Yedekler
2.549 2.549 2.549 2.549
Kar veya Zarar
-6.866 -6.866 -7.067 -7.067
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-7.067 -7.067 -9.319 -9.319
Dönem Net Kâr veya Zararı
201 201 2.252 2.252
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
61.559 42 61.601 98.414 37 98.451


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
19 1.167.834 127.830 1.295.664 1.196.472 54.437 1.250.909
VERİLEN TEMİNATLAR
0
TAAHHÜTLER
19 45.769 45.769 38.836 38.836
Cayılamaz Taahhütler
808 808 545 545
Cayılabilir Taahhütler
44.961 44.961 38.291 38.291
Diğer Cayılabilir Taahhütler
44.961 44.961 38.291 38.291
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
133.516 133.516 128.633 128.633
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
1.347.119 127.830 1.474.949 1.363.941 54.437 1.418.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821898


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,3466 Değişim: 0,30%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,3845
Açılış: 13,3069
15,1257 Değişim: 0,41%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,1575
Açılış: 15,064
760,86 Değişim: -0,06%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 767,26
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.