KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.02.2023 - 20:16
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi DoBur Kar Payı Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 16.02.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOBUR, TRADOBUR91D3 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOBUR, TRADOBUR91D3 0 0

Ek Açıklamalar
İşbu Karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak
- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 04.10.2022 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2022 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 8.609.644,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem karı" oluştuğu bu tutardan "Geçmiş Yıl Zararları" 1.107.976,00 Türk Lirası düşüldükten, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 587.945,84 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve bu tutara 2022 yılında yapılan 25.428,40 Türk Lirası tutarında "bağış" ilave edildikten sonra 6.939.150,56 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 11.758.916,79 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 587.945,84 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 11.170.970,95 TL "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
görülerek
Şirketimiz pay sahiplerinin menfaati ile Şirketimiz menfaatleri arasındaki denge gözetilmek suretiyle SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ile Şirketimizin kar dağıtım politikasının 12 nci maddesi de dikkate alınarak Şirketimizin orta-uzun vadeli plan, proje ve hedefleri nakit ve karlılık durumu, Şirketimizin yatırım ve finansman plan ve politikaları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşullarına istinaden Şirketimizin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamamasına ve
-2022 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre 8.609.644,00 Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Karı"dan 587.945,84 TL tutarındaki "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra kalan 8.021.698,16 TL'nin "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılacağı
-Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde oluşan 11.758.916,79 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı"'nın TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 587.945,84 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 11.170.970,95 TL tutarının "Geçmiş Yıllar karları" hesabına aktarılması ile "Geçmiş Yıllar Karları" hesabının 12.449.881,24 Türk Lirası'na ulaştığı
hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DB 2022 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 19.559.175
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.743.726,16
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 11.977.530 16.738.478,75
4. Vergiler ( - ) 3.367.886 4.979.561,96
5. Net Dönem Kârı 8.609.644 11.758.916,79
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 1.107.976 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 587.945,84 587.945,84
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.913.722,16 11.170.970,95
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 25.428,4 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.939.150,56 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114530


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3971 Değişim: 0,07%
Düşük 31,3129 04.03.2024 Yüksek 31,4032
Açılış: 31,3757
34,0237 Değişim: -0,06%
Düşük 33,9841 04.03.2024 Yüksek 34,0961
Açılış: 34,0458
2.101,07 Değişim: 0,00%
Düşük 2.097,45 04.03.2024 Yüksek 2.103,40
Açılış: 2.100,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.