" />

KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 19:38
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 60.418.049 41.251.987 20.680.227 14.734.169
Satışların Maliyeti
16 -35.113.739 -30.271.882 -12.879.012 -10.123.175
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.304.310 10.980.105 7.801.215 4.610.994
BRÜT KAR (ZARAR)
25.304.310 10.980.105 7.801.215 4.610.994
Genel Yönetim Giderleri
17 -6.602.224 -6.566.971 -2.368.280 -2.133.159
Pazarlama Giderleri
17 -18.293.299 -13.423.582 -6.914.087 -4.407.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.154.408 7.754.598 589.611 3.304.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.429.433 -1.828.311 -424.155 -667.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.133.762 -3.084.161 -1.315.696 706.938
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.905 2.542 0 254
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.137.667 -3.081.619 -1.315.696 707.192
Finansman Giderleri
20 -740.247 -191.247 -354.402 553.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.397.420 -3.272.866 -1.670.098 1.261.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-109.315 615.964 235.633 -481.321
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -109.315 615.964 235.633 -481.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.288.105 -2.656.902 -1.434.465 779.707
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.288.105 -2.656.902 -1.434.465 779.707
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.288.105 -2.656.902 -1.434.465 779.707
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç (kayıp) 23 0,16810000 -0,13580000 -0,07330000 0,03990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.333.366 9.157.385
Dönem Karı (Zararı)
3.288.105 -2.656.902
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.288.105 -2.656.902
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.219.874 5.960.717
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 2.575.136 4.088.369
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
156.901 623.263
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 156.901 623.263
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.233.773 2.211.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.113.303 2.049.632
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 120.470 162.059
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
148.654 -423.256
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -343.683 -237.660
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 356.151 -51.954
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-65.061 16.602
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
201.247 -150.244
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 79.156
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 109.315 -615.964
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.905 -2.542
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -3.905 -2.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.598.297 7.099.964
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.218.307 7.748.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
67.567 56.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.285.874 7.692.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-617.507 -1.327.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-617.507 -1.327.140
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-316.471 -288.198
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-22.989 -340.911
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
943.821 148.237
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-946.383 1.209.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.890.204 -1.060.937
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-199.994 147.251
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-199.994 147.251
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
833.150 1.012.378
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
833.150 1.012.378
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.909.682 10.403.779
Alınan Faiz
350.025 245.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -920.200 -1.491.716
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -6.141 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-308.559 -153.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.000 2.542
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.000 2.542
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-312.559 -156.154
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -312.559 -156.154
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.583.260 -4.774.610
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -525.820
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -525.820
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -2.583.260 -4.248.790
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.441.547 4.229.163
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.441.547 4.229.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.947.948 21.774.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.389.495 26.004.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.400.476 18.965.271
Ticari Alacaklar
22.054.088 19.193.929
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 129.640 197.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 21.924.448 18.996.529
Stoklar
6 1.409.898 1.093.427
Peşin Ödenmiş Giderler
680.426 657.437
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 680.426 657.437
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 6.141 0
Diğer Dönen Varlıklar
2.004.687 1.387.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 2.004.687 1.387.663
ARA TOPLAM
47.555.716 41.297.727
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.555.716 41.297.727
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.967 2.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.967 2.484
Maddi Duran Varlıklar
691.543 582.562
Binalar
7 65.251 66.956
Mobilya ve Demirbaşlar
7 620.329 501.975
Özel Maliyetler
7 5.963 13.631
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 4.739.529 1.885.760
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
85.164 126.042
Diğer Haklar
8 45.156 60.079
Bilgisayar Yazılımları
8 40.008 65.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 5.076.784 5.186.099
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.595.987 7.782.947
TOPLAM VARLIKLAR
58.151.703 49.080.674
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.004.858 1.755.400
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.967.669 1.751.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 2.967.669 1.751.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.189 3.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 37.189 3.500
Ticari Borçlar
13.824.404 12.945.644
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 1.702.030 2.656.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 12.122.374 10.289.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.566.383 1.696.284
Diğer Borçlar
233.782 224.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 233.782 224.755
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.218.720 2.398.399
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 2.218.720 2.398.399
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
144.975 78.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 144.975 78.701
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.309.477 4.506.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.032.755 3.238.339
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.276.722 1.268.502
ARA TOPLAM
27.302.599 23.606.024
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.302.599 23.606.024
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.887.487 179.510
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.869.711 179.510
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.869.711 179.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.776 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 17.776 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.415.642 8.016.955
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12.209 32.524
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 12.209 32.524
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.315.338 8.228.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.617.937 31.835.013
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.533.766 17.245.661
Ödenmiş Sermaye
15 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
15 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.522.156 -4.522.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.522.156 -4.522.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -4.522.156 -4.522.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
15 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.843.852 1.207.938
Net Dönem Karı veya Zararı
3.288.105 -4.051.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.533.766 17.245.661
TOPLAM KAYNAKLAR
58.151.703 49.080.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665
Transferler
-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.656.902 -2.656.902 -2.656.902 0 -2.656.902
Dönem Karı (Zararı)
-2.656.902 -2.656.902 -2.656.902 0 -2.656.902
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 1.207.938 -2.656.902 -1.448.964 19.245.763 0 19.245.763
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 6 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661
Transferler
-4.051.790 4.051.790 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.288.105 3.288.105 3.288.105 0 3.288.105
Dönem Karı (Zararı)
3.288.105 3.288.105 3.288.105 0 3.288.105
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 -2.843.852 3.288.105 444.253 20.533.766 0 20.533.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.288.105 -2.656.902 -1.434.465 779.707
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.288.105 -2.656.902 -1.434.465 779.707
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.288.105 -2.656.902 -1.434.465 779.707http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973091


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.