KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2021 - 20:01
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 39.737.822 26.517.818 20.435.933 11.069.704
Satışların Maliyeti
16 -22.234.727 -20.148.707 -11.723.833 -8.446.325
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.503.095 6.369.111 8.712.100 2.623.379
BRÜT KAR (ZARAR)
17.503.095 6.369.111 8.712.100 2.623.379
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.233.944 -4.433.812 -2.200.911 -2.108.357
Pazarlama Giderleri
17 -11.379.212 -9.015.927 -5.523.328 -3.899.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.564.797 4.450.003 1.279.729 1.573.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.005.278 -1.160.474 -278.767 -427.954
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.449.458 -3.791.099 1.988.823 -2.239.372
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.905 2.288 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.453.363 -3.788.811 1.988.823 -2.239.372
Finansman Giderleri
20 -385.845 -745.083 -250.859 -338.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.067.518 -4.533.894 1.737.964 -2.577.964
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-344.948 1.097.285 244.460 594.603
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -344.948 1.097.285 244.460 594.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.722.570 -3.436.609 1.982.424 -1.983.361
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.722.570 -3.436.609 1.982.424 -1.983.361
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.722.570 -3.436.609 1.982.424 -1.983.361
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç (kayıp) 23 0,24150000 -0,17570000 0,10140000 -0,10140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.875.078 3.850.724
Dönem Karı (Zararı)
4.722.570 -3.436.609
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.722.570 -3.436.609
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.524.320 3.676.833
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 1.756.014 2.800.106
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-99.990 252.659
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -99.990 252.659
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.508.731 1.428.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.438.261 1.285.077
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 70.470 143.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.522 262.691
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -235.912 -162.164
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 107.218 579.570
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-53.139 29.451
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
200.355 -184.166
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 32.373
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 344.948 -1.097.285
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.905 -2.288
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -3.905 -2.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.339.697 3.843.587
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.332.286 6.975.397
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.818 -157.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.291.468 7.132.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-523.833 -1.488.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-523.833 -1.488.165
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-168.133 -55.169
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-177.868 -675.588
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-144.086 -961.772
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-874.240 1.199.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
730.154 -2.161.571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-40.393 72.911
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-40.393 72.911
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.902 -24.027
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
46.902 -24.027
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.907.193 4.083.811
Alınan Faiz
234.093 175.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -260.067 -209.758
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -6.141 -198.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-154.645 -63.707
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.000 2.288
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.000 2.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-158.645 -65.995
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -158.645 -65.995
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.696.501 -3.432.563
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -525.820
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -525.820
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -1.696.501 -2.906.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.023.932 354.454
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.023.932 354.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.947.948 21.774.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.971.880 22.129.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.991.022 18.965.271
Ticari Alacaklar
22.425.850 19.193.929
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 236.773 197.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 22.189.077 18.996.529
Stoklar
6 1.261.560 1.093.427
Peşin Ödenmiş Giderler
835.305 657.437
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 835.305 657.437
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 6.141 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.911.496 1.387.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.911.496 1.387.663
ARA TOPLAM
47.431.374 41.297.727
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.431.374 41.297.727
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.484 2.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.484 2.484
Maddi Duran Varlıklar
601.526 582.562
Binalar
7 65.819 66.956
Mobilya ve Demirbaşlar
7 527.188 501.975
Özel Maliyetler
7 8.519 13.631
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 5.156.199 1.885.760
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
98.790 126.042
Diğer Haklar
8 50.130 60.079
Bilgisayar Yazılımları
8 48.660 65.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 4.841.151 5.186.099
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.700.150 7.782.947
TOPLAM VARLIKLAR
58.131.524 49.080.674
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.899.532 1.755.400
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.860.404 1.751.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 2.860.404 1.751.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
39.128 3.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 39.128 3.500
Ticari Borçlar
12.748.419 12.945.644
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 1.778.942 2.656.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 10.969.477 10.289.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.754.409 1.696.284
Diğer Borçlar
286.321 224.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 286.321 224.755
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.369.575 2.398.399
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 2.369.575 2.398.399
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
78.162 78.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 78.162 78.701
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.123.847 4.506.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.857.125 3.238.339
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.266.722 1.268.502
ARA TOPLAM
25.260.265 23.606.024
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.260.265 23.606.024
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.305.710 179.510
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.281.125 179.510
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 2.281.125 179.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.585 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 24.585 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.576.363 8.016.955
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
20.955 32.524
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 20.955 32.524
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.903.028 8.228.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.163.293 31.835.013
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.968.231 17.245.661
Ödenmiş Sermaye
15 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
15 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.522.156 -4.522.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.522.156 -4.522.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -4.522.156 -4.522.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
15 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.843.852 1.207.938
Net Dönem Karı veya Zararı
4.722.570 -4.051.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.968.231 17.245.661
TOPLAM KAYNAKLAR
58.131.524 49.080.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665
Transferler
-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.436.609 -3.436.609 -3.436.609 0 -3.436.609
Dönem Karı (Zararı)
-3.436.609 -3.436.609 -3.436.609 0 -3.436.609
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 1.207.938 -3.436.609 -2.228.671 18.466.056 0 18.466.056
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661
Transferler
-4.051.790 4.051.790 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.722.570 4.722.570 4.722.570 0 4.722.570
Dönem Karı (Zararı)
4.722.570 4.722.570 4.722.570 0 4.722.570
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 -2.843.852 4.722.570 1.878.718 21.968.231 0 21.968.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.722.570 -3.436.609 1.982.424 -1.983.361
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.722.570 -3.436.609 1.982.424 -1.983.361
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.722.570 -3.436.609 1.982.424 -1.983.361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955194


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: -0,02% Hacim : 5.925 Mio.TL Son veri saati : 13:35
Düşük 1.423 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,4601 Değişim: 0,39%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,4654
Açılış: 8,4269
9,9678 Değişim: -0,05%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 9,9994
Açılış: 9,9725
483,92 Değişim: -0,44%
Düşük 482,48 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.