KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:30
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 19.301.889 15.448.114
Satışların Maliyeti
16 -10.510.894 -11.702.382
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.790.995 3.745.732
BRÜT KAR (ZARAR)
8.790.995 3.745.732
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.033.033 -2.325.455
Pazarlama Giderleri
17 -5.855.884 -5.116.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.285.068 2.876.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -726.511 -732.520
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.460.635 -1.551.727
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.905 2.288
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.464.540 -1.549.439
Finansman Giderleri
20 -134.986 -406.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.329.554 -1.955.930
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-589.408 502.682
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -589.408 502.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.740.146 -1.453.248
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.740.146 -1.453.248
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.740.146 -1.453.248
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç (kayıp) 23 0,14010000 -0,07430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.806.463 1.500.077
Dönem Karı (Zararı)
2.740.146 -1.453.248
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.740.146 -1.453.248
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.149.385 1.786.771
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 894.377 1.389.351
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-73.444 -3.075
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -73.444 -3.075
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
714.404 776.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 644.004 634.019
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 70.400 142.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.545 99.695
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -119.564 -100.901
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 5.729 318.355
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-45.994 12.871
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
188.374 -130.630
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 29.751
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 589.408 -502.682
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.905 -2.288
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -3.905 -2.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.130.539 1.462.225
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.288.491 4.697.314
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-541.254 44.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.747.237 4.653.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-358.701 -1.089.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-358.701 -1.089.400
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-207.043 -241.987
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-288.250 -618.482
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.776.273 -1.355.832
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
142.569 204.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.633.704 -1.559.937
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerde 394.139 -105.359
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
394.139 -105.359
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.466 175.971
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-158.466 175.971
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.758.992 1.795.748
Alınan Faiz
129.967 112.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -9.902 -209.758
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -72.594 -198.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.405 -24.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.000 2.288
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.000 2.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.405 -26.822
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -72.405 -26.822
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-848.056 -1.978.837
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -525.820
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -525.820
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -848.056 -1.453.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.890.002 -503.294
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.890.002 -503.294
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.947.948 21.774.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.837.950 21.271.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.844.870 18.965.271
Ticari Alacaklar
22.367.490 19.193.929
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 731.958 197.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 21.635.532 18.996.529
Stoklar
6 1.300.470 1.093.427
Peşin Ödenmiş Giderler
945.687 657.437
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 945.687 657.437
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 72.594 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.746.364 1.387.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.746.364 1.387.663
ARA TOPLAM
47.277.475 41.297.727
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.277.475 41.297.727
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.484 2.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.484 2.484
Maddi Duran Varlıklar
586.145 582.562
Binalar
7 66.388 66.956
Mobilya ve Demirbaşlar
7 508.682 501.975
Özel Maliyetler
7 11.075 13.631
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 915.951 1.885.760
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
112.417 126.042
Diğer Haklar
8 55.105 60.079
Bilgisayar Yazılımları
8 57.312 65.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 4.596.691 5.186.099
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.213.688 7.782.947
TOPLAM VARLIKLAR
53.491.163 49.080.674
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
738.156 1.755.400
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
696.987 1.751.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 696.987 1.751.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.169 3.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 41.169 3.500
Ticari Borçlar
14.675.923 12.945.644
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 2.796.028 2.656.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 11.879.895 10.289.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.531.601 1.696.284
Diğer Borçlar
247.299 224.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 247.299 224.755
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.799.123 2.398.399
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 2.799.123 2.398.399
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
62.374 78.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 62.374 78.701
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.842.465 4.506.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.503.563 3.238.339
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.338.902 1.268.502
ARA TOPLAM
24.896.941 23.606.024
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.896.941 23.606.024
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
196.643 179.510
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
165.784 179.510
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 165.784 179.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.859 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 30.859 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
25.939 32.524
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 25.939 32.524
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.385.833 8.016.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.385.833 8.016.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.608.415 8.228.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.505.356 31.835.013
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.985.807 17.245.661
Ödenmiş Sermaye
15 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
15 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.522.156 -4.522.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.522.156 -4.522.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -4.522.156 -4.522.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
15 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.843.852 1.207.938
Net Dönem Karı veya Zararı
2.740.146 -4.051.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.985.807 17.245.661
TOPLAM KAYNAKLAR
53.491.163 49.080.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665
Transferler
-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.453.248 -1.453.248 -1.453.248 0 -1.453.248
Dönem Karı (Zararı)
-1.453.248 -1.453.248 -1.453.248 0 -1.453.248
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 1.207.938 -1.453.248 -245.310 20.449.417 0 20.449.417
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661
Transferler
-4.051.790 4.051.790 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.740.146 2.740.146 2.740.146 0 2.740.146
Dönem Karı (Zararı)
2.740.146 2.740.146 2.740.146 0 2.740.146
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 -2.843.852 2.740.146 -103.706 19.985.807 0 19.985.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.740.146 -1.453.248
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.740.146 -1.453.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.740.146 -1.453.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931938


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.