KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2021 - 00:47
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 61.548.420 84.978.327
Satışların Maliyeti
16 -42.311.381 -53.472.626
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.237.039 31.505.701
BRÜT KAR (ZARAR)
19.237.039 31.505.701
Genel Yönetim Giderleri
17 -8.995.765 -9.071.796
Pazarlama Giderleri
17 -19.457.376 -27.227.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 6.970.614 6.333.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.201.341 -2.470.690
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.446.829 -930.787
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 9.616 6.998
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 -1.061
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.437.213 -924.850
Finansman Giderleri
20 -373.501 -1.932.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.810.714 -2.857.218
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
758.924 375.848
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 758.924 375.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.051.790 -2.481.370
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.051.790 -2.481.370
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.051.790 -2.481.370
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç (kayıp) 23 -0,20720000 -0,12690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.157.041 5.182.557
Dönem Karı (Zararı)
-4.051.790 -2.481.370
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.051.790 -2.481.370
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.748.181 8.768.916
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 5.155.285 4.689.696
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
796.232 622.005
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 796.232 622.005
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.982.431 3.406.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.778.372 3.163.169
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 204.059 243.193
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-496.381 396.858
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -364.041 -1.155.968
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 5.143 1.614.485
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20.082 35.196
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-157.565 -96.855
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
79.154 35.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -758.924 -375.848
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.616 -5.937
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -9.616 -5.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.712.815 1.383.047
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.556.917 -2.779.039
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.664 223.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.599.581 -3.002.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-918.334 -85.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-918.334 -85.234
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-150.522 771.620
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.942 -70.770
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
190.523 2.336.382
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.278.050 -82.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.087.527 2.418.715
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-223.157 329.100
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-223.157 329.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.744.554 880.988
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.744.554 880.988
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.409.206 7.670.593
Alınan Faiz
368.600 1.158.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -2.620.765 -4.313.818
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 0 667.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-186.360 -478.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.616 11.850
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.616 11.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-195.976 -490.412
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -165.976 -390.748
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -30.000 -99.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.797.623 -4.708.267
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 525.820
Kredilerden Nakit Girişleri
0 525.820
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-525.820 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-525.820 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -5.271.803 -5.234.087
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.826.942 -4.272
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.826.942 -4.272
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.774.890 21.779.162
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.947.948 21.774.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.965.271 21.796.772
Ticari Alacaklar
19.193.929 24.389.513
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 197.400 154.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 18.996.529 24.234.583
Stoklar
6 1.093.427 942.905
Peşin Ödenmiş Giderler
657.437 659.379
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 657.437 659.379
Diğer Dönen Varlıklar
1.387.663 459.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.387.663 459.329
ARA TOPLAM
41.297.727 48.247.898
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.297.727 48.247.898
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.484 12.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.484 12.484
Maddi Duran Varlıklar
582.562 708.464
Binalar
7 66.956 69.229
Mobilya ve Demirbaşlar
7 501.975 615.380
Özel Maliyetler
7 13.631 23.855
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.885.760 5.863.814
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
126.042 316.698
Diğer Haklar
8 60.079 40.810
Bilgisayar Yazılımları
8 65.963 275.888
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 5.186.099 4.275.871
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.782.947 11.177.331
TOPLAM VARLIKLAR
49.080.674 59.425.229
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 525.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 525.820
Banka Kredileri
10 0 525.820
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.755.400 3.905.951
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.751.900 3.878.027
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.751.900 3.878.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.500 27.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 3.500 27.924
Ticari Borçlar
12.945.644 12.735.039
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 2.656.009 1.397.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 10.289.635 11.337.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.696.284 2.924.081
Diğer Borçlar
224.755 280.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 224.755 280.998
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.398.399 2.616.242
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 2.398.399 2.616.242
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
78.701 66.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 78.701 66.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.506.841 3.940.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.238.339 2.403.680
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.268.502 1.536.812
ARA TOPLAM
23.606.024 26.995.473
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.606.024 26.995.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
179.510 2.551.764
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
179.510 2.542.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 179.510 2.542.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 8.847
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 0 8.847
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
32.524 37.838
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 32.524 37.838
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.016.955 7.937.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.016.955 7.937.489
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.228.989 10.527.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.835.013 37.522.564
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.245.661 21.902.665
Ödenmiş Sermaye
15 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
15 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.522.156 -3.916.942
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.522.156 -3.916.942
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -4.522.156 -3.916.942
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
15 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.207.938 3.689.308
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.051.790 -2.481.370
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.245.661 21.902.665
TOPLAM KAYNAKLAR
49.080.674 59.425.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274
Transferler
2.479.818 -2.479.818 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-635.239 -635.239 -635.239 -2.481.370 -2.481.370 -3.116.609 0 -3.116.609
Dönem Karı (Zarar -2.481.370 -2.481.370 -2.481.370 0 -2.481.370
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-635.239 -635.239 -635.239 -635.239 0 -635.239
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665
Transferler
-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-605.214 -605.214 -605.214 -4.051.790 -4.051.790 -4.657.004 0 -4.657.004
Dönem Karı (Zararı)
-4.051.790 -4.051.790 -4.051.790 0 -4.051.790
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-605.214 -605.214 -605.214 -605.214 0 -605.214
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -4.522.156 -4.522.156 -4.522.156 7.676.415 1.207.938 -4.051.790 -2.843.852 17.245.661 0 17.245.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.051.790 -2.481.370
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-605.214 -635.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -756.518 -794.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
151.304 158.810
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 151.304 158.810
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-605.214 -635.239
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.657.004 -3.116.609
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.657.004 -3.116.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910693


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.489 Değişim: 0,42% Hacim : 26.207 Mio.TL Son veri saati : 16:42
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,2145 Değişim: 0,63%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,2491
Açılış: 7,1695
8,8311 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,8864
Açılış: 8,7262
416,01 Değişim: -0,57%
Düşük 415,50 25.02.2021 Yüksek 418,75
Açılış: 418,40
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.