KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2020 - 14:15
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 41.251.987 61.944.316 14.734.169 17.595.185
Satışların Maliyeti
16 -30.271.882 -38.803.710 -10.123.175 -12.645.932
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.980.105 23.140.606 4.610.994 4.949.253
BRÜT KAR (ZARAR)
10.980.105 23.140.606 4.610.994 4.949.253
Genel Yönetim Giderleri
17 -6.566.971 -6.411.613 -2.133.159 -2.065.742
Pazarlama Giderleri
17 -13.423.582 -20.100.104 -4.407.655 -5.062.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 7.754.598 5.481.405 3.304.595 1.353.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.828.311 -2.769.880 -667.837 -1.036.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.084.161 -659.586 706.938 -1.860.929
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2.542 5.896 254 2.563
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 -394 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.081.619 -654.084 707.192 -1.858.366
Finansman Giderleri
20 -191.247 -1.610.674 553.836 -483.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.272.866 -2.264.758 1.261.028 -2.342.105
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
615.964 420.079 -481.321 443.720
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 615.964 420.079 -481.321 443.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.656.902 -1.844.679 779.707 -1.898.385
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.656.902 -1.844.679 779.707 -1.898.385
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.656.902 -1.844.679 779.707 -1.898.385
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç (kayıp) 23 -0,13600000 -0,09400000 0,04000000 -0,09700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.157.385 6.292.053
Dönem Karı (Zararı)
-2.656.902 -1.844.679
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.656.902 -1.844.679
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.960.717 5.941.643
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 4.088.369 3.447.233
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
623.263 480.534
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 623.263 480.534
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.211.691 2.153.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.049.632 1.910.563
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 162.059 243.193
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-423.256 280.368
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -237.660 -959.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -51.954 1.379.638
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16.602 -4.242
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-150.244 -135.050
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
79.156 5.333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -615.964 -420.079
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.542 -5.502
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.542 -5.502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.099.964 2.816.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.748.347 -799.387
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
56.037 -300.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.692.310 -499.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.327.140 -200.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.327.140 -200.470
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-288.198 246.028
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-340.911 11.094
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
148.237 2.661.219
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.209.174 2.043.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.060.937 617.681
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
147.251 -518.229
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
147.251 -518.229
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.012.378 1.416.744
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.012.378 1.416.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.403.779 6.913.963
Alınan Faiz
245.322 949.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.491.716 -2.238.697
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 0 667.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-153.612 -131.055
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.542 10.748
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.542 10.748
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-156.154 -141.803
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -156.154 -141.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.774.610 -3.478.369
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-525.820 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-525.820 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -4.248.790 -3.478.369
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.229.163 2.682.629
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.229.163 2.682.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.774.890 21.779.162
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 26.004.053 24.461.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.018.273 21.796.772
Ticari Alacaklar
16.168.147 24.389.513
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 99.785 154.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 16.068.362 24.234.583
Stoklar
6 1.231.103 942.905
Peşin Ödenmiş Giderler
1.000.290 659.379
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.000.290 659.379
Diğer Dönen Varlıklar
1.796.469 459.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.796.469 459.329
ARA TOPLAM
46.214.282 48.247.898
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.214.282 48.247.898
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.484 12.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.484 12.484
Maddi Duran Varlıklar
641.334 708.464
Binalar
7 67.524 69.229
Mobilya ve Demirbaşlar
7 557.623 615.380
Özel Maliyetler
7 16.187 23.855
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.497.410 5.863.814
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
138.765 316.698
Diğer Haklar
8 33.387 40.810
Bilgisayar Yazılımları
8 105.378 275.888
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 4.891.835 4.275.871
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.171.828 11.177.331
TOPLAM VARLIKLAR
54.386.110 59.425.229
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 525.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 525.820
Banka Kredileri
10 0 525.820
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.523.217 3.905.951
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.520.439 3.878.027
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 2.520.439 3.878.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.778 27.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 2.778 27.924
Ticari Borçlar
12.899.878 12.735.039
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 2.585.989 1.397.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 10.313.889 11.337.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.000.570 2.924.081
Diğer Borçlar
490.753 280.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 490.753 280.998
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.779.072 2.616.242
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 2.779.072 2.616.242
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
265.353 66.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 265.353 66.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.296.529 3.940.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.070.027 2.403.680
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.226.502 1.536.812
ARA TOPLAM
27.255.372 26.995.473
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.255.372 26.995.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.658 2.551.764
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.658 2.542.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 33.658 2.542.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 8.847
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 0 8.847
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
22.259 37.838
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 22.259 37.838
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.829.058 7.937.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 7.829.058 7.937.489
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.884.975 10.527.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.140.347 37.522.564
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.245.763 21.902.665
Ödenmiş Sermaye
15 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
15 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.916.942 -3.916.942
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.916.942 -3.916.942
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.916.942 -3.916.942
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
15 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.207.938 3.689.308
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.656.902 -2.481.370
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.245.763 21.902.665
TOPLAM KAYNAKLAR
54.386.110 59.425.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274
Transferler
2.479.818 -2.479.818 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.844.679 -1.844.679 -1.844.679 0 -1.844.679
Dönem Karı (Zararı)
-1.844.679 -1.844.679 -1.844.679 0 -1.844.679
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 3.689.308 1.844.679 1.844.629 23.174.595 0 23.174.595
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665
Transferler
-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.656.902 -2.656.902 -2.656.902 0 -2.656.902
Dönem Karı (Zararı)
-2.656.902 -2.656.902 -2.656.902 0 -2.656.902
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 1.207.938 -2.656.902 -1.448.964 19.245.763 0 19.245.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.656.902 -1.844.679 779.707 -1.898.385
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.656.902 -1.844.679 779.707 -1.898.385
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.656.902 -1.844.679 779.707 -1.898.385http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884691


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.