KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2020 - 22:52
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 84.978.327 86.518.721
Satışların Maliyeti
16 -53.472.626 -51.491.241
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.505.701 35.027.480
BRÜT KAR (ZARAR)
31.505.701 35.027.480
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.071.796 -7.583.504
Pazarlama Giderleri
17 -27.227.435 -28.457.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 6.333.433 8.824.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.470.690 -4.152.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-930.787 3.658.353
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 6.998 8.917
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1.061 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-924.850 3.667.270
Finansman Giderleri
20 -1.932.368 -223.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.857.218 3.443.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
375.848 -963.627
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 375.848 -963.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.481.370 2.479.818
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.481.370 2.479.818
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.481.370 2.479.818
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç (kayıp) -0,13000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.182.557 8.606.834
Dönem Karı (Zararı)
-2.481.370 2.479.818
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.481.370 2.479.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.768.916 4.432.647
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 4.689.696 580.288
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
622.005 782.164
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 622.005 782.164
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.406.362 3.370.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.163.169 2.256.304
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 243.193 1.114.049
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
396.858 -1.254.868
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.155.968 -1.209.810
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 1.614.485 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
35.196 -43.826
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-96.855 -1.232
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
35.780 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -375.848 963.627
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.937 -8.917
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -5.937 -8.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.383.047 3.183.805
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.779.039 6.946.501
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
223.544 10.070.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.002.583 -3.124.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.234 -135.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-85.234 -135.459
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
771.620 -589.158
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-70.770 16.466
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.336.382 -1.187.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.333 794.869
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.418.715 -1.982.563
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
329.100 -673.986
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
329.100 -673.986
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
880.988 -1.192.865
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
880.988 -1.192.865
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.670.593 10.096.270
Alınan Faiz
1.158.321 1.207.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -4.313.818 -2.029.290
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 667.461 -667.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-478.562 -65.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.850 9.835
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.850 9.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-490.412 -75.215
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -390.748 -51.780
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -99.664 -23.435
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.708.267 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
525.820 0
Kredilerden Nakit Girişleri
10 525.820 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -5.234.087 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.272 8.541.454
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.272 8.541.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.779.162 13.237.708
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.774.890 21.779.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.796.772 21.803.397
Ticari Alacaklar
24.389.513 22.135.624
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 154.930 373.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 24.234.583 21.762.621
Stoklar
6 942.905 1.714.525
Peşin Ödenmiş Giderler
659.379 588.609
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 659.379 588.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 667.461
Diğer Dönen Varlıklar
459.329 374.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 459.329 374.417
ARA TOPLAM
48.247.898 47.284.033
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.247.898 47.284.033
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.484 12.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 12.484 12.162
Maddi Duran Varlıklar
708.464 596.797
Binalar
7 69.229 71.502
Mobilya ve Demirbaşlar
7 615.380 486.449
Özel Maliyetler
7 23.855 38.846
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 5.863.814 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
316.698 455.841
Diğer Haklar
8 40.810 50.952
Bilgisayar Yazılımları
8 275.888 404.889
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 4.275.871 3.741.213
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.177.331 4.806.013
TOPLAM VARLIKLAR
59.425.229 52.090.046
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
525.820 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
525.820 0
Banka Kredileri
10 525.820 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.905.951 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.878.027 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 3.878.027 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.924 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 27.924 0
Ticari Borçlar
12.735.039 10.363.461
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 1.397.255 1.477.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 11.337.784 8.886.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.924.081 1.573.850
Diğer Borçlar
280.998 210.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 280.998 210.353
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.616.242 2.287.142
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 2.616.242 2.287.142
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
66.850 205.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 66.850 205.131
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.940.492 4.121.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.403.680 2.415.538
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.536.812 1.705.472
ARA TOPLAM
26.995.473 18.760.947
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.995.473 18.760.947
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.551.764 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.542.917 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 2.542.917 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.847 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 8.847 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
37.838 27.594
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 37.838 27.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.937.489 8.282.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 7.937.489 8.282.231
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.527.091 8.309.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.522.564 27.070.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.902.665 25.019.274
Ödenmiş Sermaye
15 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
15 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.916.942 -3.281.703
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.916.942 -3.281.703
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.916.942 -3.281.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
15 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.689.308 1.209.490
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.481.370 2.479.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.902.665 25.019.274
TOPLAM KAYNAKLAR
59.425.229 52.090.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 2.886.289 -1.676.799 1.209.490 23.130.370 0 23.130.370
Transferler
-1.676.799 1.676.799 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-590.914 -590.914 -590.914
Dönem Karı (Zararı)
-590.914 -590.914 -590.914 2.479.818 2.479.818 1.888.904 0 1.888.904
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274
Transferler
2.479.818 -2.479.818 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-635.239 -635.239 -635.239 -2.481.370 -2.481.370 -3.116.609 0 -3.116.609
Dönem Karı (Zararı)
-635.239 -635.239 -635.239
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.481.370 2.479.818
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-635.239 -590.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -794.049 -738.643
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
158.810 147.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 158.810 147.729
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-635.239 -590.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.116.609 1.888.904
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.116.609 1.888.904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819772


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.428 Değişim: 0,95% Hacim : 5.943 Mio.TL Son veri saati : 10:50
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.428
Açılış: 2.409
16,7218 Değişim: 0,14%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7454
Açılış: 16,6984
17,4660 Değişim: -0,35%
Düşük 17,4341 01.07.2022 Yüksek 17,5231
Açılış: 17,5231
964,69 Değişim: -0,54%
Düşük 963,11 01.07.2022 Yüksek 971,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.