KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 19:17
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
17 -6.411.613 -5.382.147 -2.065.742 -1.637.718
Pazarlama Giderleri
17 -20.100.104 -22.818.460 -5.062.412 -5.900.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.481.405 11.215.151 1.353.976 5.238.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.769.880 -5.224.003 -1.036.004 -1.541.313
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-659.586 5.758.017 -1.860.929 1.330.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 5.896 6.085 2.563 85
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -394 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-654.084 5.764.102 -1.858.366 1.330.502
Finansman Giderleri
20 -1.610.674 -150.344 -483.739 -52.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.264.758 5.613.758 -2.342.105 1.277.620
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
420.079 -1.587.493 443.720 -824.419
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 -667.461 0 -667.461
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 420.079 -920.032 443.720 -156.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.844.679 4.026.265 -1.898.385 453.201
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.844.679 4.026.265 -1.898.385 453.201
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.844.679 4.026.265 -1.898.385 453.201
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç(kayıp) 23 -0,09000000 0,21000000 -0,10000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.292.053 7.516.514
Dönem Karı (Zararı)
-1.844.679 4.026.265
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.844.679 4.026.265
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.941.643 4.362.820
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 3.447.233 442.937
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
480.534 538.870
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 480.534 538.870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.153.756 2.549.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.910.563 1.516.121
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 243.193 1.033.049
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
280.368 -749.565
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -959.978 -822.296
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 1.379.638 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-135.050 6.197
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.242 66.534
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.333 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -420.079 1.587.493
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.502 -6.085
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -5.502 -6.085
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.816.999 25.364
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-799.387 -1.019.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-300.019 10.175.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-499.368 -11.195.061
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-200.470 -381.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-200.470 -381.041
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
246.028 -250.178
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11.094 -229.581
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.661.219 2.560.719
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.043.538 397.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
617.681 2.163.690
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-518.229 -390.662
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-518.229 -390.662
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.416.744 -264.032
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.416.744 -264.032
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.913.963 8.414.449
Alınan Faiz
949.326 771.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -2.238.697 -1.669.058
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 667.461 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-131.055 -27.874
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.748 6.085
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.748 6.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-141.803 -33.959
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -141.803 -33.959
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.478.369 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -3.478.369 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.682.629 7.488.640
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.682.629 7.488.640
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.779.162 13.237.708
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.461.791 20.726.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.496.678 21.803.397
Ticari Alacaklar
22.458.719 22.135.624
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 666.118 373.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 21.792.601 21.762.621
Stoklar
6 1.468.497 1.714.525
Peşin Ödenmiş Giderler
577.515 588.609
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 577.515 588.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 667.461
Diğer Dönen Varlıklar
574.565 374.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 574.565 374.417
ARA TOPLAM
49.575.974 47.284.033
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.575.974 47.284.033
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.484 12.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 12.484 12.162
Maddi Duran Varlıklar
529.741 596.797
Binalar
7 69.797 71.502
Mobilya ve Demirbaşlar
7 433.533 486.449
Özel Maliyetler
7 26.411 38.846
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 6.762.091 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
278.542 455.841
Diğer Haklar
8 43.284 50.952
Bilgisayar Yazılımları
8 235.258 404.889
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 4.161.292 3.741.213
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.744.150 4.806.013
TOPLAM VARLIKLAR
61.320.124 52.090.046
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.127.315 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
608.519 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 608.519 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
518.796 0
Banka Kredileri
10 512.310 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 6.486 0
Ticari Borçlar
13.868.245 10.363.461
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 3.381.999 1.477.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 10.486.246 8.886.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.064.998 1.573.850
Diğer Borçlar
152.846 210.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 152.846 210.353
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.982.495 2.287.142
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 1.982.495 2.287.142
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
139.372 205.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 139.372 205.131
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.285.186 4.121.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.568.148 2.415.538
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.717.038 1.705.472
ARA TOPLAM
23.620.457 18.760.947
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.620.457 18.760.947
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.685.553 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.648.395 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 6.648.395 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.158 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 37.158 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
38.032 27.594
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 38.032 27.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.801.487 8.282.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 7.801.487 8.282.231
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.525.072 8.309.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.145.529 27.070.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.174.595 25.019.274
Ödenmiş Sermaye
15 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
15 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.281.703 -3.281.703
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.281.703 -3.281.703
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.281.703 -3.281.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
15 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.689.308 1.209.490
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.844.679 2.479.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.174.595 25.019.274
TOPLAM KAYNAKLAR
61.320.124 52.090.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 2.886.289 -1.676.799 1.209.490 23.130.370 0 23.130.370
Transferler
-1.676.799 1.676.799 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.026.265 4.026.265 4.026.265 0 4.026.265
Dönem Karı (Zararı)
4.026.265 4.026.265 4.026.265 0 4.026.265
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 1.209.490 4.026.265 5.235.755 27.156.635 0 27.156.635
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar De
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.