KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 - 20:32
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 44.349.131 47.453.722 20.668.479 23.187.742
Satışların Maliyeti
16 -26.157.778 -24.657.517 -13.572.186 -13.075.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.191.353 22.796.205 7.096.293 10.112.149
BRÜT KAR (ZARAR)
18.191.353 22.796.205 7.096.293 10.112.149
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.345.871 -3.744.429 -2.107.987 -1.886.329
Pazarlama Giderleri
17 -15.037.692 -16.917.997 -6.173.180 -7.688.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.127.429 5.976.511 1.540.115 2.745.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.733.876 -3.682.690 -422.682 -1.378.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.201.343 4.427.600 -67.441 1.904.354
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.333 6.000 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -394 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.204.282 4.433.600 -67.441 1.904.354
Finansman Giderleri
20 -1.126.935 -97.462 -552.796 -55.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.347 4.336.138 -620.237 1.848.382
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.641 -763.074 121.660 -189.273
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -23.641 -763.074 121.660 -189.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53.706 3.573.064 -498.577 1.659.109
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.706 3.573.064 -498.577 1.659.109
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.706 3.573.064 -498.577 1.659.109
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç (kayıp) 23 0,00300000 0,18000000 -0,03000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.737.602 2.781.677
Dönem Karı (Zararı)
53.706 3.573.064
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
53.706 3.573.064
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.593.338 2.887.171
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 2.300.108 299.444
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
336.396 240.524
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 336.396 240.524
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.633.547 1.984.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.407.947 1.026.883
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 225.600 958.049
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
280.254 -394.803
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -644.626 -451.954
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 966.875 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-116.124 3.912
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
74.129 53.239
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22.331 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 23.641 763.074
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.939 -6.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.939 -6.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.322 -3.015.511
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.756.200 -2.749.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
162.636 10.022.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.918.836 -12.772.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.255 2.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.255 2.292
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
512.688 -130.890
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-475.673 -367.863
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.807.123 1.536.796
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
914.292 408.685
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
892.831 1.128.111
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-73.909 -196.306
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-73.909 -196.306
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.026.548 -1.109.975
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.026.548 -1.109.975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.650.366 3.444.724
Alınan Faiz
615.316 435.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.195.541 -1.098.221
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 667.461 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-115.641 -18.329
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.358 6.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.358 6.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.999 -24.329
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -122.999 -24.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.178.386 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -2.178.386 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.443.575 2.763.348
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.443.575 2.763.348
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.779.162 13.237.708
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.222.737 16.001.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.276.282 21.803.397
Ticari Alacaklar
24.494.326 22.135.624
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 212.795 373.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 24.281.531 21.762.621
Stoklar
6 1.201.837 1.714.525
Peşin Ödenmiş Giderler
1.064.282 588.609
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.064.282 588.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 667.461
Diğer Dönen Varlıklar
397.450 374.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 397.450 374.417
ARA TOPLAM
51.434.177 47.284.033
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.434.177 47.284.033
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.484 12.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 12.484 12.162
Maddi Duran Varlıklar
577.913 596.797
Binalar
7 70.365 71.502
Mobilya ve Demirbaşlar
7 478.581 486.449
Özel Maliyetler
7 28.967 38.846
Kull 9 7.784.199 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
337.411 455.841
Diğer Haklar
8 45.759 50.952
Bilgisayar Yazılımları
8 291.652 404.889
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.717.572 3.741.213
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.429.579 4.806.013
TOPLAM VARLIKLAR
63.863.756 52.090.046
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.858.813 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.844.778 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.844.778 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.035 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 14.035 0
Ticari Borçlar
12.940.204 10.363.461
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 2.339.695 1.477.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 10.600.509 8.886.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.966.629 1.573.850
Diğer Borçlar
177.300 210.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 177.300 210.353
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.475.692 2.287.142
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 2.475.692 2.287.142
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
260.074 205.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 260.074 205.131
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.548.198 4.121.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.723.753 2.415.538
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.824.445 1.705.472
ARA TOPLAM
24.226.910 18.760.947
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.226.910 18.760.947
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.345.963 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.309.521 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 6.309.521 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.442 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 36.442 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
31.481 27.594
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 31.481 27.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.186.422 8.282.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.186.422 8.282.231
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.563.866 8.309.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.790.776 27.070.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.072.980 25.019.274
Ödenmiş Sermaye
15 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
15 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.281.703 -3.281.703
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.281.703 -3.281.703
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.281.703 -3.281.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
15 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.689.308 1.209.490
Net Dönem Karı veya Zararı
53.706 2.479.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.072.980 25.019.274
TOPLAM KAYNAKLAR
63.863.756 52.090.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 2.886.289 -1.676.799 1.209.490 23.130.370 0 23.130.370
Transferler
-1.676.799 1.676.799 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.573.064 3.573.064 3.573.064 0 3.573.064
Dönem Karı (Zararı)
3.573.064 3.573.064 3.573.064 0 3.573.064
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 1.209.490 3.573.064 4.782.554 26.703.434 0 26.703.434
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274
Transferler
2.479.818 -2.479.818 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.706 53.706 53.706 0 53.706
Dönem Karı (Zararı)
53.706 53.706 53.706 0 53.706
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 3.689.308 53.706 3.743.014 25.072.980 0 25.072.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
53.706 3.573.064 -498.577 1.659.109
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.706 3.573.064 -498.577 1.659.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.706 3.573.064 -498.577 1.659.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780714


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.552 Değişim: 0,64% Hacim : 5.577 Mio.TL Son veri saati : 10:40
Düşük 1.549 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,3717 Değişim: -0,52%
Düşük 7,3635 25.01.2021 Yüksek 7,4242
Açılış: 7,4103
8,9823 Değişim: -0,45%
Düşük 8,9708 25.01.2021 Yüksek 9,0459
Açılış: 9,0228
439,31 Değişim: -0,57%
Düşük 438,20 25.01.2021 Yüksek 443,84
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.