KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:49
KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18.445.946 12.069.738 4.846.202 6.343.089
Satışların Maliyeti
-15.962.447 -10.517.907 -4.070.161 -5.541.228
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.483.499 1.551.831 776.041 801.861
BRÜT KAR (ZARAR)
2.483.499 1.551.831 776.041 801.861
Genel Yönetim Giderleri
17.2 -404.139 -314.391 -143.750 -107.096
Pazarlama Giderleri
17.1 -327.188 -224.047 -104.038 -94.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
103.217 92.867 39.106 60.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-127.493 -64.427 -40.491 -22.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.727.896 1.041.833 526.868 637.358
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 31.413 16.168 14.901 3.804
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 256.053 175.553 78.773 89.112
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.015.362 1.233.554 620.542 730.274
Finansman Gelirleri
19 45.499 41.872 20.032 10.947
Finansman Giderleri
19 -463.191 -356.134 -179.362 -99.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.597.670 919.292 461.212 641.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-337.516 -174.485 -89.901 -127.234
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -372.917 -187.798 -115.638 -161.725
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 35.401 13.313 25.737 34.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.260.154 744.807 371.311 514.404
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.260.154 744.807 371.311 514.404
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.260 3.629 1.352 2.629
Ana Ortaklık Payları
1.255.894 741.178 369.959 511.775
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 6,34290000 3,74330000 1,86850000 2,58470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 6,34290000 3,74330000 1,86850000 2,58470000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.626.887 186.598
Dönem Karı (Zararı)
1.260.154 744.807
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.260.154 744.807
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
763.156 601.131
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.2 131.455 95.417
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.853 7.523
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-36 2.929
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.889 4.594
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
224.267 257.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.748 8.529
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.981 1.794
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
97.152 72.532
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
112.386 174.307
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
353.173 243.239
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -45.499 -41.872
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 398.672 285.111
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
358 15.026
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -256.053 -175.553
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 337.516 174.485
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.413 -16.168
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -31.413 -16.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.419 -1.067.078
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
108.698 -824.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-175.916 -724.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
284.614 -99.093
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
939.927 -1.656.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-986.499 1.206.579
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.161 72.842
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-904.338 1.133.737
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
36.848 36.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.393 170.242
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.001.891 278.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.330 -1.661
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-80.790 -65.863
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-290.884 -24.738
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
148.034 -21.629
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.316 26.798
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.316 26.798
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-194.163 -59.258
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -143.410 -34.438
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.753 -24.820
Alınan 2.596.252 690.707
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.056.713 -703.992
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.898 AR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.018.028 655.599
Ticari Alacaklar
938.487 1.047.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 737.773 561.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
200.714 485.292
Diğer Alacaklar
106.837 103.672
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.2 7.859 6.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 98.978 97.208
Stoklar
10 1.808.027 denmiş Giderler
4.034 9.743
Ertelenmiş Vergi Varlığı
979.717 1.853.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.5 49.609 131.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 930.108 1.722.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.619 100.027
Diğer Borçlar
0 101.594
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22.6 0 101.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
59.482 43.658
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 110.119 28.086
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.659 38.740
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 39.659 38.740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
LÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 94.694 234.307
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35.243 14.219
Uzun Vadeli Karşılıklar
129.804 98.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
67.970 56.197
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
61.834 4.512.234 4.821.400
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.003.147 2.286.951
Ödenmiş Sermaye
16 220.000 220 2.078
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
481.437 481.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 481.437 481.4iskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.310 -24.322 2.047 479.329 397.068 292.547 75.777 1.245.251 7.290 1.252.541
Transferler
8.743 67.034 -75.777 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.540 -300 741.178 739.338 3.629 742.967
Dönem Karı (Zararı)
-11 11 -11 -11 -11
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.321 -25.862 1.747 479.329 405.822 359.570 741.178 1.984.578 7.876 1.992.454
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.325 -22.080 2.078 481.437 405.826 359.566 1.037.334 2.286.951 8.783 2.295.734
Transferler
63.227 974.107 -1.037.334 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.486 3.898 1.255.894 1.256.306 4.260 1.260.566
Dönem Karı (Zararı)
1.255.894 1.255.894 4.260 1.260.154
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.486 3.898 412 412
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55 55 59.890 59.890 59.890
Dönem Sonu Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.380 -25.566 5.976 481.437 469.108 793.5 13.043 3.016.190


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.260.154 744.807 371.311 514.404
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.486 -1.540 -1.616 -903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.357 -1.974 -2.020 -1.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
871 434 404 254
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 871 434 404 254
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.898 -300 -430 -322
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.898 -300 -430 -322
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
412 -1.840 -2.046 -1.225
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.260.566 742.967 369.265 513.179
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.260 3.629 1.351 2.629
Ana Ortaklık Payları
1.256.306 739.338 367.914 510.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976526


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.530 Değişim: -0,18% Hacim : 98.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.504 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,5015 Değişim: 0,17%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5314
Açılış: 32,4475
34,8381 Değişim: 0,34%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8481
Açılış: 34,721
2.476,40 Değişim: 0,57%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.477,78
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.