KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:47
KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.181.218 1.808.534
Satışların Maliyeti
-2.765.925 -1.553.795
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
415.293 254.739
BRÜT KAR (ZARAR)
415.293 254.739
Genel Yönetim Giderleri
17.2 -109.026 -101.846
Pazarlama Giderleri
17.1 -77.967 -76.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.490 27.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.194 -19.009
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
218.596 84.182
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 6.507 9.589
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 51.870 -8.928
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
276.973 84.843
Finansman Gelirleri
19 13.104 22.698
Finansman Giderleri
19 -140.939 -182.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
149.138 -75.398
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.151 7.419
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -11.383 -614
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -12.768 8.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
124.987 -67.979
DÖNEM KARI (ZARARI)
124.987 -67.979
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
855 1.497
Ana Ortaklık Payları
124.132 -69.476
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,62690000 -0,35090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,62690000 -0,35090000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.806 266.408
Dönem Karı (Zararı)
124.987 -67.979
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
124.987 -67.979
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
211.025 254.032
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.2 31.587 33.244
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.216 381
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.861 83
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.355 298
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
101.334 80.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.999 2.242
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
878 -37
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.455 37.605
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
69.002 40.847
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
98.902 122.057
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -13.104 -18.454
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 112.006 140.511
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.212 25.773
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -51.870 8.928
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 24.151 -7.419
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.507 -9.589
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -6.507 -9.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-407.224 126.158
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.962 11.631
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-675 -25.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.287 37.547
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-325.802 178.462
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.170 -199.905
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.385 -52.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-68.785 -147.777
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17.567 6.006
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.143 129.964
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-71.212 312.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-875 -958
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-26.946 -39.160
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.773 -5.687
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 2
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.879 10.169
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-942 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.411 21.417
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.411 21.417
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.348 -11.248
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.597 -6.121
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.751 -5.127
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.517 -228.810
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.184.336 982.496
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.222.588 -1.074.476
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.289 0
Ödenen Faiz
-120.080 -155.284
Alınan Faiz
13.104 18.454
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-275.202 47.767
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.928 -993
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-277.130 46.774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 648.342 365.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 371.212 412.666


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 371.212 648.342
Ticari Alacaklar
766.782 745.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 542.986 542.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 223.796 203.035
Diğer Alacaklar
88.014 135.510
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.2 5.142 5.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 82.872 130.050
Stoklar
10 1.260.354 935.907
Peşin Ödenmiş Giderler
45.271 33.844
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 2.372 9.004
Diğer Dönen Varlıklar
2.061 6.672
ARA TOPLAM
2.536.066 2.514.625
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.536.066 2.514.625
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
561.463 561.463
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 561.463 561.463
Diğer Alacaklar
7.460 6.771
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.174 1.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.286 5.436
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 505.076 452.264
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 107.017 107.658
Maddi Duran Varlıklar
12 844.647 847.759
Kullanım Hakkı Varlıkları
24 102.816 111.005
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.759 34.394
Peşin Ödenmiş Giderler
1.339 2.607
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 14.340 26.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.179.917 2.150.319
TOPLAM VARLIKLAR
4.715.983 4.664.944
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.096.343 2.138.073
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 51.473 63.860
Ticari Borçlar
690.095 713.263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.5 24.188 47.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 665.907 665.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.355 18.648
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
42.000 24.098
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.418 6.440
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.774 42.350
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 44.774 42.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 70.808 86.438
ARA TOPLAM
3.008.266 3.093.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.008.266 3.093.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 247.269 236.119
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.752 6.087
Uzun Vadeli Karşılıklar
77.462 77.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
53.419 50.280
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24.043 26.747
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 486 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
330.969 319.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.339.235 3.412.403
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.368.603 1.245.251
Ödenmiş Sermaye
16 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -220.310 -220.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.114 -24.322
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.114 -24.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.114 -24.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
481.388 481.376
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 2.059 2.047
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
479.329 479.329
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 479.329 479.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 397.068 397.068
Yasal Yedekler
127.493 127.493
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.310 220.310
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
49.265 49.265
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 368.324 292.547
Net Dönem Karı veya Zararı
124.132 75.777
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 8.145 7.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.376.748 1.252.541
TOPLAM KAYNAKLAR
4.715.983 4.664.944


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -20.519 1.473 486.690 460.402 217.534 133.157 1.301.564 6.308 1.307.872
Transferler
133.157 -133.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-814 378 370 -69.476 -69.542 1.497 -68.045
Dönem Karı (Zararı)
-69.476 -69.476 1.497 -67.979
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-814 378 370 -66 -66
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -21.333 1.851 487.060 460.402 350.691 -69.476 1.232.022 7.805 1.239.827
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.310 -24.322 2.047 479.329 397.068 292.547 75.777 1.245.251 7.290 1.252.541
Transferler
75.777 -75.777
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-792 12 124.132 123.352 855 124.207
Dönem Karı (Zararı)
124.132 124.132 855 124.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-792 12 -780 -780
Dönem Sonu Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.310 -25.114 2.059 479.329 397.068 368.324 124.132 1.368.603 8.145 1.376.748


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
124.987 -67.979
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-792 -814
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.016 -1.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
224 203
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 224 203
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
12 748
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 378
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 367
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
6 0 367
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11 0 21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -18
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
20 0 -18
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-780 -66
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
124.207 -68.045
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
855 1.497
Ana Ortaklık Payları
123.352 -69.542



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850326


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.039 Değişim: -0,16% Hacim : 26.395 Mio.TL Son veri saati : 14:53
Düşük 2.036 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3368 Değişim: -0,66%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1429 Değişim: -0,66%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
787,59 Değişim: -1,03%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.