KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 21:13
KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 9.844.133 10.688.489
Satışların Maliyeti
20 -8.574.429 -9.387.395
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.269.704 1.301.094
BRÜT KAR (ZARAR)
1.269.704 1.301.094
Genel Yönetim Giderleri
21 -438.833 -390.634
Pazarlama Giderleri
21 -361.554 -401.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 108.966 111.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -92.180 -93.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
486.103 526.668
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 43.385 55.103
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 142.570 60.768
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
672.058 642.539
Finansman Gelirleri
73.385 14.417
Finansman Giderleri
25 -688.209 -508.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.234 148.798
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.525 -14.442
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -9.665 -9.679
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 29.190 -4.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
76.759 134.356
DÖNEM KARI (ZARARI)
76.759 134.356
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
982 1.199
Ana Ortaklık Payları
75.777 133.157
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,38270000 0,67250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,38270000 0,67250000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.308.990 1.131.595
Dönem Karı (Zararı)
76.759 134.356
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
76.759 134.356
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
614.826 584.919
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,21.2,22 126.005 83.157
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.472 -75
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 972 261
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.500 -336
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
160.744 139.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 10.994 12.153
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.1 8.060 10.503
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.1 139.024 117.264
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.666 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
474.353 452.160
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -73.385 -14.417
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 547.738 466.577
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
56.732 11.186
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -142.570 -60.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -19.525 14.442
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.122 -26.015
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -21.122 -26.015
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -22.263 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -29.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
751.175 598.769
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.801 781.384
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-155.052 724.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
52.251 57.068
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
428.489 59.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
159.091 -74.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-72.014 74.969
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
231.105 -149.642
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.371 -13.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
257.025 -154.718
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.442.760 1.318.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -4.742 -11.223
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15.1 -148.763 -128.254
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19.714 -47.004
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 21 32
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
82.901 -72.735
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 27.149
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
11 0 1.223
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -3.409 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.164 57.600
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.164 57.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.293 -209.521
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -44.572 -183.981
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -22.721 -25.540
Alınan Temettüler
104.439 50.814
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.107.567 -811.044
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.160.723 2.563.678
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.531.954 -2.734.859
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.169 0
Ödenen Temettüler
19 -135.000 -143.000
Ödenen Faiz
-593.552 -511.280
Alınan Faiz
73.385 14.417
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
284.324 247.816
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.874 11.691
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
282.450 259.507
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 365.892 106.385
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 648.342 365.892


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 648.342 365.892
Ticari Alacaklar
745.346 643.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28.1 542.311 387.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 203.035 256.279
Diğer Alacaklar
135.510 322.976
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28.1 5.460 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 130.050 322.976
Stoklar
10 935.907 1.365.896
Peşin Ödenmiş Giderler
17.1 33.844 25.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 9.004 35.178
Diğer Dönen Varlıklar
17.4 6.672 57.710
ARA TOPLAM
2.514.625 2.817.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.514.625 2.817.143
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
561.463 567.259
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 561.463 567.259
Diğer Alacaklar
6.771 679
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28.1 1.335 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.436 679
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 452.264 374.659
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 107.658 20.853
Maddi Duran Varlıklar
12 847.759 982.378
Kullanım Hakkı Varlıkları
30 111.005 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 34.394 35.354
Peşin Ödenmiş Giderler
17.2 2.607 337
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 26.398 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.150.319 1.981.519
TOPLAM VARLIKLAR
4.664.944 4.798.662
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.138.073 2.650.665
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 63.860 0
Ticari Borçlar
713.263 554.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28.4 47.573 119.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 665.690 434.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.648 18.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.3 24.098 18.325
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 6.440 3.235
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.350 44.104
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.1 42.350 44.104
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 86.438 73.884
ARA TOPLAM
3.093.170 3.363.145
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.093.170 3.363.145
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 236.119 60.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.087 2.489
Uzun Vadeli Karşılıklar
77.027 63.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 50.280 39.152
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
26.747 24.006
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 1.998
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
319.233 127.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.412.403 3.490.790
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.245.251 1.301.564
Ödenmiş Sermaye
19 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -220.310 -220.288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.322 -20.519
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.322 -20.519
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.322 -20.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
481.376 488.163
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 2.047 1.473
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
479.329 486.690
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 479.329 486.690
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 397.068 460.402
Yasal Yedekler
127.493 170.419
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.310 220.288
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
49.265 69.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 292.547 217.534
Net Dönem Karı veya Zararı
75.777 133.157
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 7.290 6.308
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.252.541 1.307.872
TOPLAM KAYNAKLAR
4.664.944 4.798.662


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 220.000 23.115 -220.288 -18.014 12.085 498.792 446.297 177.117 183.232 1.322.336 5.109 1.327.445
Transferler
14.105 169.127 -183.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.505 -10.612 -12.102 133.157 107.938 1.199 109.137
Dönem Karı (Zararı)
133.157 133.157 1.199 134.356
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.505 -10.612 -12.102 -25.219 -25.219
Kar Payları
-143.000 -143.000 -143.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14.290 14.290 14.290
Dönem Sonu Bakiyeler
19 220.000 23.115 -220.288 -20.519 1.473 486.690 460.402 217.534 133.157 1.301.564 6.308 1.307.872
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 220.000 23.115 0 0 0 -220.288 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.519 0 0 0 0 0 0 0 0 1.473 0 0 0 0 0 0 0 486.690 0 0 0 0 0 0 460.402 0 0 0 217.534 133.157 0 1.301.564 6.308 1.307.872
Transferler
1.429 131.728 -133.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.803
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.