;

KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

18.02.2022 - 20:16
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(5.V.e) 0 0 0 0 25.225 -43.845 -298.686 -317.306 4.360.343 277.173 -3.324.531 1.312.985 0 0 1.793.225 2.788.904 0 2.788.904
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(5.V.e) 0 0 0 0 106.596 3.735 566.122 676.453 11.104.491 -1.355.542 -8.004.157 1.744.792 0 0 3.546.918 5.968.163 0 5.968.163
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 210.158 -129.680 1.012.067 1.092.545 20.220.055 -1.165.664 -14.927.358 4.127.033 13.071.979 1.245.272 3.546.918 28.856.915 0 28.856.915


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
143.379.342 359.979.286 503.358.628 106.642.949 177.641.492 284.284.441
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 15.548.597 51.524.327 67.072.924 12.860.576 29.868.791 42.729.367
Teminat Mektupları
15.308.343 33.749.005 49.057.348 12.566.878 19.307.776 31.874.654
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 211.237 290.258 79.021 124.588 203.609
Diğer Teminat Mektupları
15.229.322 33.537.768 48.767.090 12.487.857 19.183.188 31.671.045
Banka Kredileri
16.000 95.075 111.075 15.250 94.990 110.240
İthalat Kabul Kredileri
16.000 95.075 111.075 15.250 94.990 110.240
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 13.493.179 13.493.179 13.006 4.831.683 4.844.689
Belgeli Akreditifler
0 9.463.797 9.463.797 0 3.570.421 3.570.421
Diğer Akreditifler
0 4.029.382 4.029.382 13.006 1.261.262 1.274.268
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
224.254 4.187.068 4.411.322 265.442 5.634.342 5.899.784
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 70.588.756 9.525.221 80.113.977 53.867.533 10.314.327 64.181.860
Cayılamaz Taahhütler
69.817.191 9.525.221 79.342.412 53.328.017 10.314.327 63.642.344
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.797.300 5.298.071 8.095.371 841.692 4.987.988 5.829.680
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 4.000 0 4.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
21.028.309 0 21.028.309 17.234.415 0 17.234.415
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.369.216 0 3.369.216 2.226.674 0 2.226.674
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.210 0 2.210 2.023 0 2.023
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
42.095.217 0 42.095.217 32.617.301 0 32.617.301
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
10.334 0 10.334 11.556 0 11.556
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
514.605 4.227.150 4.741.755 390.356 5.326.339 5.716.695
Cayılabilir Taahhütler
771.565 0 771.565 539.516 0 539.516
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
771.006 0 771.006 538.957 0 538.957
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.b) 57.241.989 298.929.738 356.171.727 39.914.840 137.458.374 177.373.214
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
57.241.989 298.929.738 356.171.727 39.914.840 137.458.374 177.373.214
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.900.113 31.266.921 38.167.034 2.693.627 17.354.000 20.047.627
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.122.714 14.099.446 19.222.160 1.829.976 8.414.678 10.244.654
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.777.399 17.167.475 18.944.874 863.651 8.939.322 9.802.973
Para ve Faiz Swap İşlemleri
49.284.624 251.225.845 300.510.469 34.012.623 106.589.487 140.602.110
Swap Para Alım İşlemleri
1.881.834 105.553.432 107.435.266 279.519 44.574.432 44.853.951
Swap Para Satım İşlemleri
41.042.790 70.072.016 111.114.806 24.083.104 26.669.500 50.752.604
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.180.000 37.800.199 40.980.199 4.825.000 17.672.778 22.497.778
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.180.000 37.800.198 40.980.198 4.825.000 17.672.777 22.497.777
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
912.955 5.043.004 5.955.959 2.380.869 6.398.258 8.779.127
Para Alım Opsiyonları
423.349 1.946.178 2.369.527 1.055.976 2.678.255 3.734.231
Para Satım Opsiyonları
489.606 1.832.922 2.322.528 1.024.893 2.775.845 3.800.738
Faiz Alım Opsiyonları
0 631.952 631.952 0 472.079 472.079
Faiz Satım Opsiyonları
0 631.952 631.952 300.000 472.079 772.079
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
144.297 151.404 295.701 827.721 763.167 1.590.888
Futures Para Alım İşlemleri
0 151.404 151.404 0 763.167 763.167
Futures Para Satım İşlemleri
144.297 0 144.297 827.721 0 827.721
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 11.242.564 11.242.564 0 6.353.462 6.353.462
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
932.440.697 502.673.634 1.435.114.331 638.290.491 275.298.400 913.588.891
EMANET KIYMETLER
30.521.372 37.952.259 68.473.631 29.193.410 15.113.581 44.306.991
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
29.384.862 32.744.424 62.129.286 28.334.566 12.412.991 40.747.557
Tahsile Alınan Çekler
83.403 3.045.144 3.128.547 62.224 1.424.934 1.487.158
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.053.107 122.050 1.175.157 796.620 112.437 909.057
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 2.040.641 2.040.641 0 1.163.219 1.163.219
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
900.678.137 462.223.503 1.362.901.640 607.947.181 259.046.744 866.993.925
Menkul Kıymetler
3.975.123 72.002 4.047.125 3.928.766 21.880 3.950.646
Teminat Senetleri
533.553.514 188.100.808 721.654.322 413.307.798 108.475.879 521.783.677
Emtia
24.060.966 30.189.746 54.250.712 19.430.706 13.496.225 32.926.931
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
227.879.527 188.570.003 416.449.530 103.075.634 85.250.728 188.326.362
Diğer Rehinli Kıymetler
111.209.007 55.290.944 166.499.951 68.204.277 51.802.032 120.006.309
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.241.188 2.497.872 3.739.060 1.149.900 1.138.075 2.287.975
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.075.820.039 862.652.920 1.938.472.959 744.933.440 452.939.892 1.197.873.332


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.904.809 961.099
Alınan Faizler
21.460.117 14.692.448
Ödenen Faizler
-10.623.646 -6.599.107
Alınan Temettüler
153.692 1.782
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.601.508 3.529.278
Elde Edilen Diğer Kazançlar
137.616 87.076
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.026.551 3.692.693
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.990.931 -1.663.783
Ödenen Vergiler
-580.152 -254.173
Diğer
(5.VI.c) -12.279.946 -12.525.115
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.379.170 -3.589.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-376.527 -252.373
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
81.856 24.266
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-41.880.863 -25.054.379
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-15.418.712 -4.428.628
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.160.387 11.188.675
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
51.766.141 11.956.937
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.516.459 -1.677.343
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.c) 5.530.429 4.653.821
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
10.283.979 -2.627.925
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.014.229 -3.075.128
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.000 -645.888
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.127.186 -1.586.089
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
382.907 346.913
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-15.931.741 -7.052.381
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.421.852 5.673.131
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
1.243.939 189.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.796.713 6.971.880
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
42.276.781 28.457.497
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-36.186.472 -21.224.497
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-293.596 -261.120
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.c) 9.061.266 2.051.882
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
(5.VI.c) 15.127.729 3.320.709
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 16.668.508 13.347.799
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 31.796.237 16.668.508


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.546.918 1.793.225
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.421.245 995.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
676.453 -317.306
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
131.269 32.195
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.605 -52.034
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
566.122 -298.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.543 1.154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.744.792 1.312.985
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.104.491 4.360.343
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.768.925 362.826
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
24.303 -7.390
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-10.029.238 -4.033.675
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.414.161 630.881
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.968.163 2.788.904


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.455.154 74.406.134 89.861.288 11.849.445 31.678.181 43.527.626
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.712.773 52.626.612 57.339.385 4.597.347 22.224.882 26.822.229
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 3.947.875 47.260.522 51.208.397 2.252.630 20.337.667 22.590.297
Bankalar
(5.I.a) 545.372 5.366.090 5.911.462 506.117 1.887.215 2.393.332
Para Piyasalarından Alacaklar
219.738 0 219.738 1.838.716 0 1.838.716
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-212 0 -212 -116 0 -116
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 65.115 1.087.131 1.152.246 55.175 735.685 790.860
Devlet Borçlanma Senetleri
37.078 99.181 136.259 14.539 63.953 78.492
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 390.932 390.932 0 219.080 219.080
Diğer Finansal Varlıklar
28.037 597.018 625.055 40.636 452.652 493.288
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 8.668.005 14.754.059 23.422.064 6.156.688 7.058.091 13.214.779
Devlet Borçlanma Senetleri
8.667.539 14.754.059 23.421.598 6.156.222 6.695.407 12.851.629
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
466 0 466 466 0 466
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 362.684 362.684
Türev Finansal Varlıklar
2.009.261 5.938.332 7.947.593 1.040.235 1.659.523 2.699.758
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 2.009.261 5.938.332 7.947.593 1.040.235 1.659.523 2.699.758
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
106.822.462 67.734.441 174.556.903 87.198.723 40.969.691 128.168.414
Krediler
(5.I.d) 122.514.228 66.806.450 189.320.678 92.499.646 42.518.851 135.018.497
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 1.531.183 5.593.638 7.124.821 4.109.356 3.152.687 7.262.043
Devlet Borçlanma Senetleri
1.531.183 5.593.638 7.124.821 4.109.356 3.152.687 7.262.043
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.222.949 -4.665.647 -21.888.596 -9.410.279 -4.701.847 -14.112.126
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.o) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.837.123 26.894.162 30.731.285 2.692.212 16.108.882 18.801.094
İştirakler (Net)
(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 3.822.221 26.894.162 30.716.383 2.677.310 16.108.882 18.786.192
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.436.944 26.894.162 29.331.106 1.858.688 16.108.882 17.967.570
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
1.385.277 0 1.385.277 818.622 0 818.622
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.k) 1.144.457 723 1.145.180 1.051.130 165 1.051.295
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.l) 491.153 0 491.153 346.815 0 346.815
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
491.153 0 491.153 346.815 0 346.815
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
389.296 0 389.296 296.166 0 296.166
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.n) 2.978.527 0 2.978.527 1.349.707 0 1.349.707
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.p) 5.838.180 2.727.652 8.565.832 3.786.277 1.928.342 5.714.619
VARLIKLAR TOPLAMI
136.956.352 171.763.112 308.719.464 108.570.475 90.685.261 199.255.736
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 57.070.298 129.770.954 186.841.252 50.006.943 73.359.272 123.366.215
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 518.067 46.710.232 47.228.299 434.148 22.942.361 23.376.509
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
863.626 6.916.888 7.780.514 1.173.512 3.305.635 4.479.147
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 3.979.038 2.609.796 6.588.834 2.273.039 451.604 2.724.643
Bonolar
3.387.685 2.609.796 5.997.481 1.523.711 451.604 1.975.315
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
591.353 0 591.353 749.328 0 749.328
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.245.505 2.204.088 3.449.593 283.384 1.867.142 2.150.526
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 1.245.505 2.204.088 3.449.593 283.384 1.867.142 2.150.526
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 686.616 4.729 691.345 618.305 2.915 621.220
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 3.004.964 253.115 3.258.079 2.016.427 206.982 2.223.409
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
678.712 0 678.712 516.109 0 516.109
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.326.252 253.115 2.579.367 1.500.318 206.982 1.707.300
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 349.429 0 349.429 252.567 0 252.567
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 10.484.778 10.484.778 0 5.917.420 5.917.420
Krediler
(5.II.k) 0 10.484.778 10.484.778 0 5.917.420 5.917.420
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 8.012.275 5.178.151 13.190.426 5.145.877 6.109.451 11.255.328
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.l) 30.194.353 -1.337.438 28.856.915 22.607.184 281.568 22.888.752
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068 77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053 77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.092.545 0 1.092.545 416.092 0 416.092
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.464.471 -1.337.438 4.127.033 2.100.673 281.568 2.382.241
Kar Yedekleri
13.071.979 0 13.071.979 11.278.754 0 11.278.754
Yasal Yedekler
611.399 0 611.399 521.738 0 521.738
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.460.580 0 12.460.580 10.757.016 0 10.757.016
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
4.792.190 0 4.792.190 3.038.497 0 3.038.497
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.546.918 0 3.546.918 1.793.225 0 1.793.225
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
105.924.171 202.795.293 308.719.464 84.811.386 114.444.350 199.255.736


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 22.332.644 15.840.279
Kredilerden Alınan Faizler
19.667.494 13.656.421
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
333.512 29.693
Bankalardan Alınan Faizler
102.286 178.016
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
37.518 134.254
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.943.661 1.626.935
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
22.430 16.349
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.503.850 968.825
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
417.381 641.761
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
248.173 214.960
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -11.077.518 -6.755.453
Mevduata Verilen Faizler
-8.154.288 -4.652.171
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.686.134 -1.359.902
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-406.768 -214.788
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-593.296 -317.337
Kiralama Faiz Giderleri
-137.206 -129.483
Diğer Faiz Giderleri
-99.826 -81.772
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.255.126 9.084.826
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.805.002 2.739.282
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.693.949 3.550.494
Gayri Nakdi Kredilerden
491.080 460.908
Diğer
(5.IV.m) 5.202.869 3.089.586
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.888.947 -811.212
Gayri Nakdi Kredilere
-4.667 -2.120
Diğer
(5.IV.m) -1.884.280 -809.092
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.c) 3.392 1.782
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.d) 92.466 569.182
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
231.551 137.964
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
13.002.270 -321.459
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-13.141.355 752.677
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.e) 397.399 158.209
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.553.385 12.553.281
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.f) -6.784.205 -6.294.948
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.f) -286.592 -386.105
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.g) -2.153.438 -1.815.650
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.g) -2.987.285 -2.556.418
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.341.865 1.500.160
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.073.421 590.862
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.i) 4.415.286 2.091.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.j) -868.368 -297.797
Cari Vergi Karşılığı
-182.533 -20.237
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.978.470 -3.380.785
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.292.635 3.103.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.k) 3.546.918 1.793.225
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.l) 3.546.918 1.793.225
Grubun Karı (Zararı)
3.546.918 1.793.225
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına kar/zarar 0,62000000 0,31000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002958


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.437 Değişim: -0,55% Hacim : 39.203 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,2302 Değişim: -0,73%
Düşük 16,2167 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,3882 Değişim: -0,98%
Düşük 17,3707 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
967,20 Değişim: -0,55%
Düşük 966,71 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.