KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

19.02.2021 - 18:12
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.242 -3.321.912 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.242 -3.321.912 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(5.V.e) 0 0 0 0 8.547 -44.231 -53.079 -88.763 1.043.875 717.947 -740.506 1.021.316 0 0 1.302.713 2.235.266 5.603 2.240.869
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.773 2.773
Kar Dağıtımı
(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(5.V.e) 0 0 0 0 25.224 -43.830 -274.094 -292.700 4.350.899 277.175 -3.325.916 1.302.158 0 0 1.858.343 2.867.801 7.449 2.875.250
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 23.273 2.403.273
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.547.591 -1.244.878 -1.302.713 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.547.591 -1.244.878 -1.302.713 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
105.577.021 195.655.581 301.232.602 75.031.858 146.069.232 221.101.090
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 12.777.688 30.047.020 42.824.708 10.606.904 23.866.157 34.473.061
Teminat Mektupları
12.483.998 19.435.442 31.919.440 10.585.358 15.812.386 26.397.744
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 124.588 203.609 79.021 105.025 184.046
Diğer Teminat Mektupları
12.404.977 19.310.854 31.715.831 10.506.337 15.707.361 26.213.698
Banka Kredileri
15.250 94.990 110.240 8.000 91.876 99.876
İthalat Kabul Kredileri
15.250 94.990 110.240 8.000 91.876 99.876
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.006 4.882.246 4.895.252 13.546 4.135.611 4.149.157
Belgeli Akreditifler
0 3.544.938 3.544.938 5.730 3.077.979 3.083.709
Diğer Akreditifler
13.006 1.337.308 1.350.314 7.816 1.057.632 1.065.448
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
265.434 5.634.342 5.899.776 0 3.826.284 3.826.284
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 53.867.502 10.172.595 64.040.097 42.447.877 10.942.665 53.390.542
Cayılamaz Taahhütler
53.327.986 9.992.877 63.320.863 40.560.256 10.848.227 51.408.483
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
841.692 5.378.043 6.219.735 1.674.676 5.189.236 6.863.912
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 346.429 346.429
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
4.000 0 4.000 4.000 0 4.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
17.234.415 0 17.234.415 13.726.695 0 13.726.695
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.226.643 0 2.226.643 1.973.049 0 1.973.049
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.023 0 2.023 1.837 0 1.837
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
32.617.301 0 32.617.301 22.664.957 0 22.664.957
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
11.556 0 11.556 6.915 0 6.915
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
390.356 4.614.834 5.005.190 508.127 5.312.562 5.820.689
Cayılabilir Taahhütler
539.516 179.718 719.234 1.887.621 94.438 1.982.059
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
538.957 179.718 718.675 1.887.062 94.438 1.981.500
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.b) 38.931.831 155.435.966 194.367.797 21.977.077 111.260.410 133.237.487
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
38.931.831 155.435.966 194.367.797 21.977.077 111.260.410 133.237.487
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.693.666 17.354.000 20.047.666 1.255.779 4.154.693 5.410.472
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.830.015 8.414.678 10.244.693 576.828 2.118.997 2.695.825
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
863.651 8.939.322 9.802.973 678.951 2.035.696 2.714.647
Para ve Faiz Swap İşlemleri
33.029.575 124.567.079 157.596.654 17.003.685 93.778.024 110.781.709
Swap Para Alım İşlemleri
828.099 55.725.437 56.553.536 4.390.246 40.474.216 44.864.462
Swap Para Satım İşlemleri
22.551.476 39.320.239 61.871.715 7.273.439 34.741.890 42.015.329
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.825.000 14.760.702 19.585.702 2.670.000 9.280.959 11.950.959
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.825.000 14.760.701 19.585.701 2.670.000 9.280.959 11.950.959
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.380.869 6.398.258 8.779.127 3.654.667 7.266.307 10.920.974
Para Alım Opsiyonları
1.055.976 2.678.255 3.734.231 1.620.919 3.769.594 5.390.513
Para Satım Opsiyonları
1.024.893 2.775.845 3.800.738 2.033.748 3.381.627 5.415.375
Faiz Alım Opsiyonları
0 472.079 472.079 0 57.543 57.543
Faiz Satım Opsiyonları
300.000 472.079 772.079 0 57.543 57.543
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
827.721 763.167 1.590.888 62.946 56.418 119.364
Futures Para Alım İşlemleri
0 763.167 763.167 62.946 0 62.946
Futures Para Satım İşlemleri
827.721 0 827.721 0 56.418 56.418
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 6.353.462 6.353.462 0 6.004.968 6.004.968
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
651.466.576 325.639.811 977.106.387 593.890.750 240.125.578 834.016.328
EMANET KIYMETLER
33.849.047 16.518.378 50.367.425 74.555.931 11.018.883 85.574.814
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
139.814 0 139.814 139.814 0 139.814
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.857.690 12.412.991 43.270.681 71.741.449 8.494.938 80.236.387
Tahsile Alınan Çekler
1.875.232 2.588.542 4.463.774 1.488.707 1.996.891 3.485.598
Tahsile Alınan Ticari Senetler
975.063 352.162 1.327.225 1.184.713 335.302 1.520.015
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.248 1.164.683 1.165.931 1.248 191.752 193.000
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
616.467.629 307.983.358 924.450.987 518.395.181 228.151.837 746.547.018
Menkul Kıymetler
3.991.203 75.724 4.066.927 2.718.694 62.184 2.780.878
Teminat Senetleri
413.307.798 108.475.879 521.783.677 336.799.053 73.984.724 410.783.777
Emtia
19.430.706 13.496.225 32.926.931 15.967.774 10.139.026 26.106.800
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
104.252.159 90.110.884 194.363.043 99.845.858 71.451.449 171.297.307
Diğer Rehinli Kıymetler
75.485.763 95.824.646 171.310.409 63.063.802 72.514.454 135.578.256
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.149.900 1.138.075 2.287.975 939.638 954.858 1.894.496
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
757.043.597 521.295.392 1.278.338.989 668.922.608 386.194.810 1.055.117.418


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
560.617 2.110.686
Alınan Faizler
17.648.739 18.144.309
Ödenen Faizler
-7.581.753 -11.782.669
Alınan Temettüler
2.537 4.871
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.895.026 5.004.170
Elde Edilen Diğer Kazançlar
352.523 380.342
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.868.685 1.748.403
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.007.262 -1.811.423
Ödenen Vergiler
-482.047 -742.012
Diğer
(5.VI.c) -15.135.831 -8.835.305
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.081.427 5.941.091
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-190.203 6.415
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.369.307 -13.716.762
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.513.310 -920.034
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.924.271 13.578.399
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
12.737.876 877.823
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-4.202.709 11.839.295
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-15.109 -5.023.587
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.c) 4.395.606 -700.458
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-4.520.810 8.051.777
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.014.029 -5.351.377
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -6.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.781.305 -694.012
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
364.248 205.335
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.045.008 -7.647.139
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.079.843 2.790.439
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
368.193 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.717.270 3.050.406
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
31.779.660 28.105.051
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-25.755.488 -24.767.928
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-306.902 -286.717
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.c) 8.929.322 2.578.740
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
(5.VI.c) 5.111.753 8.329.546
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 35.787.794 27.458.248
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 40.899.547 35.787.794


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.865.792 1.308.316
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.009.458 932.555
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-292.700 -88.764
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
32.586 11.158
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.979 -56.716
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-274.029 -53.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
722 9.873
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.302.158 1.021.319
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.350.899 1.043.878
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
362.829 924.582
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-7.386 7.926
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-4.033.678 -957.293
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
629.494 2.226
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.875.250 2.240.871


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.896.425 65.825.347 77.721.772 11.849.972 48.127.729 59.977.701
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.522.486 48.982.926 53.505.412 4.695.803 38.938.309 43.634.112
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 2.252.708 37.777.210 40.029.918 1.530.609 34.141.244 35.671.853
Bankalar
(5.I.a) 506.687 11.208.727 11.715.414 1.903.476 4.801.906 6.705.382
Para Piyasalarından Alacaklar
1.763.207 0 1.763.207 1.261.789 0 1.261.789
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-116 -3.011 -3.127 -71 -4.841 -4.912
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 21.432 735.684 757.116 20.633 485.623 506.256
Devlet Borçlanma Senetleri
14.094 63.953 78.047 18.389 3.051 21.440
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.731 219.080 220.811 44 153.472 153.516
Diğer Finansal Varlıklar
5.607 452.651 458.258 2.200 329.100 331.300
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 6.156.688 14.141.546 20.298.234 6.147.636 8.026.934 14.174.570
Devlet Borçlanma Senetleri
6.156.222 13.383.870 19.540.092 6.069.466 7.242.150 13.311.616
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
466 311 777 78.170 227 78.397
Diğer Finansal Varlıklar
0 757.365 757.365 0 784.557 784.557
Türev Finansal Varlıklar
1.195.819 1.965.191 3.161.010 985.900 676.863 1.662.763
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.195.819 1.965.191 3.161.010 985.900 676.863 1.662.763
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
88.002.862 86.541.061 174.543.923 69.796.431 79.761.375 149.557.806
Krediler
(5.I.d) 91.488.281 86.152.949 177.641.230 72.255.743 76.632.862 148.888.605
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 703.664 2.537.161 3.240.825 513.049 2.197.532 2.710.581
Faktoring Alacakları
2.128.967 575.347 2.704.314 1.388.379 186.547 1.574.926
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 4.109.356 3.152.687 7.262.043 4.037.660 2.735.394 6.773.054
Devlet Borçlanma Senetleri
4.109.356 3.152.687 7.262.043 4.037.660 2.735.394 6.773.054
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.427.406 -5.877.083 -16.304.489 -8.398.400 -1.990.960 -10.389.360
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.o) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
830.694 319 831.013 761.971 233 762.204
İştirakler (Net)
(5.I.f) 13.596 0 13.596 13.596 0 13.596
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
13.596 0 13.596 13.596 0 13.596
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 814.298 319 814.617 745.575 233 745.808
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
814.298 319 814.617 745.575 233 745.808
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.k) 1.527.636 353.957 1.881.593 1.364.090 288.076 1.652.166
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.l) 365.002 58.407 423.409 301.199 38.779 339.978
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
365.002 58.407 423.409 301.199 38.779 339.978
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.m) 355.990 0 355.990 218.680 0 218.680
CARİ VERGİ VARLIĞI
313.744 0 313.744 260.787 57.865 318.652
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.n) 1.481.954 6.457 1.488.411 1.037.985 7.360 1.045.345
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.p) 4.597.284 1.803.509 6.400.793 2.386.842 1.054.699 3.441.541
VARLIKLAR TOPLAMI
109.371.591 154.589.057 263.960.648 87.977.957 129.336.116 217.314.073
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 50.016.442 134.702.871 184.719.313 51.860.131 106.349.053 158.209.184
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 2.399.832 23.585.722 25.985.554 941.524 14.245.904 15.187.428
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.207.341 3.305.635 4.512.976 113.392 345.656 459.048
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 2.541.688 626.919 3.168.607 3.935.477 279.296 4.214.773
Bonolar
1.921.607 451.604 2.373.211 3.626.080 0 3.626.080
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
620.081 175.315 795.396 309.397 279.296 588.693
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
292.714 1.862.130 2.154.844 188.257 692.618 880.875
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 292.714 1.862.130 2.154.844 188.257 692.618 880.875
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 540.733 70.093 610.826 547.355 71.247 618.602
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 2.070.724 238.443 2.309.167 1.734.174 123.552 1.857.726
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
535.248 27.108 562.356 337.981 21.938 359.919
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.535.476 211.335 1.746.811 1.396.193 101.614 1.497.807
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 285.800 106.782 392.582 331.211 3.857 335.068
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 3.823 60.891 64.714 3.172 78.927 82.099
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 5.917.421 5.917.421 0 7.037.253 7.037.253
Krediler
(5.II.k) 0 5.917.421 5.917.421 0 7.037.253 7.037.253
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 5.253.104 5.844.105 11.097.209 4.071.344 6.611.761 10.683.105
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.l) 9.940.534 13.086.901 23.027.435 8.230.177 9.518.735 17.748.912
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
67.576 0 67.576 67.576 0 67.576
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
67.561 0 67.561 67.561 0 67.561
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
364.227 69.986 434.213 679.604 47.309 726.913
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-7.675.597 9.989.501 2.313.904 -4.166.463 5.178.209 1.011.746
Kar Yedekleri
8.279.350 1.562.572 9.841.922 7.278.139 16.192 7.294.331
Yasal Yedekler
522.743 5.019 527.762 455.936 5.019 460.955
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.756.607 1.557.553 9.314.160 6.822.203 11.173 6.833.376
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
3.155.384 1.464.842 4.620.226 1.032.449 4.277.025 5.309.474
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.708.633 1.053.250 2.761.883 568.878 3.437.883 4.006.761
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.446.751 411.592 1.858.343 463.571 839.142 1.302.713
Azınlık Payları
53.494 0 53.494 22.772 0 22.772
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
74.552.735 189.407.913 263.960.648 71.956.214 145.357.859 217.314.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 18.711.843 20.042.379
Kredilerden Alınan Faizler
16.091.531 17.454.496
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
29.693 145.307
Bankalardan Alınan Faizler
204.678 243.470
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
148.228 81.945
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.762.997 1.591.696
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
21.908 15.376
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.098.681 1.053.858
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
642.408 522.462
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
252.599 246.778
Diğer Faiz Gelirleri
222.117 278.687
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -7.739.184 -11.647.636
Mevduata Verilen Faizler
-5.290.433 -8.934.464
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.576.839 -1.542.835
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-231.675 -102.141
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-417.875 -892.512
Kiralama Faiz Giderleri
-140.590 -150.650
Diğer Faiz Giderleri
-81.772 -25.034
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.972.659 8.394.743
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.053.031 3.746.043
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.895.026 5.004.170
Gayri Nakdi Kredilerden
479.667 455.247
Diğer
(5.IV.l) 3.415.359 4.548.923
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-841.995 -1.258.127
Gayri Nakdi Kredilere
-7.417 -9.635
Diğer
(5.IV.l) -834.578 -1.248.492
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.c) 2.537 4.871
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.d) 571.422 -335.785
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
161.288 163.709
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-787.206 -178.916
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.197.340 -320.578
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.e) 470.422 395.597
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.070.071 12.205.469
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.f) -7.184.737 -6.061.063
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.f) -451.414 -178.086
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.g) -2.176.596 -1.895.860
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.g) -2.894.546 -2.355.043
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.362.778 1.715.417
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.h) 2.362.778 1.715.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.i) -496.986 -407.101
Cari Vergi Karşılığı
-340.305 -158.057
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.383.565 -2.448.110
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.226.884 2.199.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.j) 1.865.792 1.308.316
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.k) 1.865.792 1.308.316
Grubun Karı (Zararı)
1.858.343 1.302.713
Azınlık Payları Karı (Zararı)
7.449 5.603
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse başına Kar/Zarar 0,33000000 0,39000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911108


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 0,00% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 20.05.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,2026 Değişim: 0,00%
Düşük 32,0646 20.05.2024 Yüksek 32,2770
Açılış: 32,202
35,0690 Değişim: 0,18%
Düşük 34,9693 20.05.2024 Yüksek 35,1468
Açılış: 35,0069
2.520,98 Değişim: 0,81%
Düşük 2.500,11 20.05.2024 Yüksek 2.540,49
Açılış: 2.500,70
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.