KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

19.02.2021 - 18:11
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(5.V.e) 0 0 0 0 8.541 -44.011 -53.079 -88.549 1.050.193 717.947 -740.506 1.027.634 0 0 1.336.113 2.275.198 0 2.275.198
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(5.V.e) 0 0 0 0 25.225 -43.845 -298.686 -317.306 4.360.343 277.173 -3.324.531 1.312.985 0 0 1.793.225 2.788.904 0 2.788.904
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
106.642.949 177.641.492 284.284.441 76.718.312 131.284.648 208.002.960
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 12.860.576 29.868.791 42.729.367 10.685.392 23.470.167 34.155.559
Teminat Mektupları
12.566.878 19.307.776 31.874.654 10.663.838 15.520.265 26.184.103
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 124.588 203.609 79.021 105.025 184.046
Diğer Teminat Mektupları
12.487.857 19.183.188 31.671.045 10.584.817 15.415.240 26.000.057
Banka Kredileri
15.250 94.990 110.240 8.000 91.876 99.876
İthalat Kabul Kredileri
15.250 94.990 110.240 8.000 91.876 99.876
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.006 4.831.683 4.844.689 13.546 4.031.742 4.045.288
Belgeli Akreditifler
0 3.570.421 3.570.421 5.730 3.079.293 3.085.023
Diğer Akreditifler
13.006 1.261.262 1.274.268 7.816 952.449 960.265
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
265.442 5.634.342 5.899.784 8 3.826.284 3.826.292
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 53.867.533 10.314.327 64.181.860 42.440.606 10.606.960 53.047.566
Cayılamaz Taahhütler
53.328.017 10.314.327 63.642.344 40.552.985 10.606.960 51.159.945
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
841.692 4.987.988 5.829.680 1.667.373 4.303.969 5.971.342
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 346.429 346.429
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
4.000 0 4.000 4.000 0 4.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
17.234.415 0 17.234.415 13.726.695 0 13.726.695
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.226.674 0 2.226.674 1.973.081 0 1.973.081
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.023 0 2.023 1.837 0 1.837
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
32.617.301 0 32.617.301 22.664.957 0 22.664.957
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
11.556 0 11.556 6.915 0 6.915
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
390.356 5.326.339 5.716.695 508.127 5.956.562 6.464.689
Cayılabilir Taahhütler
539.516 0 539.516 1.887.621 0 1.887.621
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
538.957 0 538.957 1.887.062 0 1.887.062
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.b) 39.914.840 137.458.374 177.373.214 23.592.314 97.207.521 120.799.835
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
39.914.840 137.458.374 177.373.214 23.592.314 97.207.521 120.799.835
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.693.627 17.354.000 20.047.627 1.255.779 4.154.693 5.410.472
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.829.976 8.414.678 10.244.654 576.828 2.118.997 2.695.825
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
863.651 8.939.322 9.802.973 678.951 2.035.696 2.714.647
Para ve Faiz Swap İşlemleri
34.012.623 106.589.487 140.602.110 18.618.922 79.745.667 98.364.589
Swap Para Alım İşlemleri
279.519 44.574.432 44.853.951 4.412.464 32.008.058 36.420.522
Swap Para Satım İşlemleri
24.083.104 26.669.500 50.752.604 8.866.458 24.587.758 33.454.216
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.825.000 17.672.778 22.497.778 2.670.000 11.574.926 14.244.926
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.825.000 17.672.777 22.497.777 2.670.000 11.574.925 14.244.925
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.380.869 6.398.258 8.779.127 3.654.667 7.245.775 10.900.442
Para Alım Opsiyonları
1.055.976 2.678.255 3.734.231 1.620.919 3.759.328 5.380.247
Para Satım Opsiyonları
1.024.893 2.775.845 3.800.738 2.033.748 3.371.361 5.405.109
Faiz Alım Opsiyonları
0 472.079 472.079 0 57.543 57.543
Faiz Satım Opsiyonları
300.000 472.079 772.079 0 57.543 57.543
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
827.721 763.167 1.590.888 62.946 56.418 119.364
Futures Para Alım İşlemleri
0 763.167 763.167 62.946 0 62.946
Futures Para Satım İşlemleri
827.721 0 827.721 0 56.418 56.418
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 6.353.462 6.353.462 0 6.004.968 6.004.968
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
638.290.491 275.298.400 913.588.891 583.806.369 201.436.164 785.242.533
EMANET KIYMETLER
29.193.410 15.113.581 44.306.991 70.740.745 10.090.258 80.831.003
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
28.334.566 12.412.991 40.747.557 69.683.795 8.494.938 78.178.733
Tahsile Alınan Çekler
62.224 1.424.934 1.487.158 20.780 1.303.540 1.324.320
Tahsile Alınan Ticari Senetler
796.620 112.437 909.057 1.036.170 101.300 1.137.470
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 1.163.219 1.163.219 0 190.480 190.480
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
607.947.181 259.046.744 866.993.925 512.125.986 190.391.048 702.517.034
Menkul Kıymetler
3.928.766 21.880 3.950.646 2.656.257 19.306 2.675.563
Teminat Senetleri
413.307.798 108.475.879 521.783.677 336.799.053 73.984.724 410.783.777
Emtia
19.430.706 13.496.225 32.926.931 15.967.774 10.139.026 26.106.800
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
103.075.634 85.250.728 188.326.362 99.100.001 66.712.578 165.812.579
Diğer Rehinli Kıymetler
68.204.277 51.802.032 120.006.309 57.602.901 39.535.414 97.138.315
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.149.900 1.138.075 2.287.975 939.638 954.858 1.894.496
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
744.933.440 452.939.892 1.197.873.332 660.524.681 332.720.812 993.245.493


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
961.099 1.193.215
Alınan Faizler
14.692.448 15.352.085
Ödenen Faizler
-6.599.107 -10.587.183
Alınan Temettüler
1.782 4.585
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.529.278 4.838.230
Elde Edilen Diğer Kazançlar
87.076 181.275
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.692.693 1.625.986
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.663.783 -1.537.533
Ödenen Vergiler
-254.173 -508.644
Diğer
(5.VI.c) -12.525.115 -8.175.586
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.589.024 -503.230
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-252.373 5.539
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
24.266 -530
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-25.054.379 -11.729.111
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.428.628 -609.816
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
11.188.675 119.875
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
11.956.937 16.379.434
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.677.343 -4.098.743
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.c) 4.653.821 -569.878
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.627.925 689.985
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.075.128 -2.314.210
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-645.888 -6.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.586.089 -504.971
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
346.913 137.674
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.052.381 -4.613.981
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.673.131 2.673.068
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
189.186 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.971.880 2.912.553
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
28.457.497 23.336.408
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-21.224.497 -20.159.260
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-261.120 -264.595
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.c) 2.051.882 878.440
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
(5.VI.c) 3.320.709 2.166.768
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 13.347.799 11.181.031
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 16.668.508 13.347.799


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.793.225 1.336.113
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
995.679 939.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-317.306 -88.549
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
32.195 11.262
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.034 -56.604
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-298.621 -53.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.154 9.872
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.312.985 1.027.634
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.360.343 1.050.193
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
362.826 924.582
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-7.390 7.926
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-4.033.675 -957.293
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
630.881 2.226
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.788.904 2.275.198


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.849.445 31.678.181 43.527.626 11.569.921 22.663.741 34.233.662
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.597.347 22.224.882 26.822.229 4.453.603 16.872.090 21.325.693
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 2.252.630 20.337.667 22.590.297 1.530.563 15.176.907 16.707.470
Bankalar
(5.I.a) 506.117 1.887.215 2.393.332 1.902.789 1.695.183 3.597.972
Para Piyasalarından Alacaklar
1.838.716 0 1.838.716 1.020.321 0 1.020.321
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-116 0 -116 -70 0 -70
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 55.175 735.685 790.860 2.196 485.622 487.818
Devlet Borçlanma Senetleri
14.539 63.953 78.492 1.649 3.050 4.699
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 219.080 219.080 0 153.472 153.472
Diğer Finansal Varlıklar
40.636 452.652 493.288 547 329.100 329.647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 6.156.688 7.058.091 13.214.779 6.147.636 4.585.646 10.733.282
Devlet Borçlanma Senetleri
6.156.222 6.695.407 12.851.629 6.069.466 4.368.825 10.438.291
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
466 0 466 78.170 0 78.170
Diğer Finansal Varlıklar
0 362.684 362.684 0 216.821 216.821
Türev Finansal Varlıklar
1.040.235 1.659.523 2.699.758 966.486 720.383 1.686.869
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.040.235 1.659.523 2.699.758 966.486 720.383 1.686.869
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
87.198.723 40.969.691 128.168.414 68.905.450 34.640.139 103.545.589
Krediler
(5.I.d) 92.499.646 42.518.851 135.018.497 72.540.303 33.260.324 105.800.627
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 4.109.356 3.152.687 7.262.043 4.037.660 2.553.542 6.591.202
Devlet Borçlanma Senetleri
4.109.356 3.152.687 7.262.043 4.037.660 2.553.542 6.591.202
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.410.279 -4.701.847 -14.112.126 -7.672.513 -1.173.727 -8.846.240
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.o) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.692.212 16.108.882 18.801.094 1.997.473 11.298.506 13.295.979
İştirakler (Net)
(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 2.677.310 16.108.882 18.786.192 1.982.571 11.298.506 13.281.077
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.858.688 16.108.882 17.967.570 1.238.673 11.298.506 12.537.179
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
818.622 0 818.622 743.898 0 743.898
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.k) 1.051.130 165 1.051.295 993.744 266 994.010
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.l) 346.815 0 346.815 284.468 0 284.468
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
346.815 0 346.815 284.468 0 284.468
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
296.166 0 296.166 204.524 0 204.524
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.n) 1.349.707 0 1.349.707 944.376 0 944.376
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.p) 3.786.277 1.928.342 5.714.619 1.739.574 1.235.846 2.975.420
VARLIKLAR TOPLAMI
108.570.475 90.685.261 199.255.736 86.639.530 69.838.498 156.478.028
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 50.006.943 73.359.272 123.366.215 51.877.216 48.421.704 100.298.920
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 434.148 22.942.361 23.376.509 322.346 14.044.833 14.367.179
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.173.512 3.305.635 4.479.147 79.496 345.656 425.152
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 2.273.039 451.604 2.724.643 2.460.981 0 2.460.981
Bonolar
1.523.711 451.604 1.975.315 2.460.981 0 2.460.981
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
749.328 0 749.328 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
283.384 1.867.142 2.150.526 188.867 673.129 861.996
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 283.384 1.867.142 2.150.526 188.867 673.129 861.996
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 618.305 2.915 621.220 511.464 3.844 515.308
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 2.016.427 206.982 2.223.409 1.689.920 97.036 1.786.956
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
516.109 0 516.109 322.514 0 322.514
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.500.318 206.982 1.707.300 1.367.406 97.036 1.464.442
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 252.567 0 252.567 307.039 0 307.039
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 5.917.420 5.917.420 0 7.037.253 7.037.253
Krediler
(5.II.k) 0 5.917.420 5.917.420 0 7.037.253 7.037.253
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 5.145.877 6.109.451 11.255.328 3.965.649 6.731.747 10.697.396
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.l) 22.607.184 281.568 22.888.752 17.707.723 12.125 17.719.848
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068 77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053 77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
416.092 0 416.092 733.398 0 733.398
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.100.673 281.568 2.382.241 1.057.131 12.125 1.069.256
Kar Yedekleri
11.278.754 0 11.278.754 9.942.641 0 9.942.641
Yasal Yedekler
521.738 0 521.738 454.932 0 454.932
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
10.757.016 0 10.757.016 9.487.709 0 9.487.709
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
3.038.497 0 3.038.497 2.581.385 0 2.581.385
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.793.225 0 1.793.225 1.336.113 0 1.336.113
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
84.811.386 114.444.350 199.255.736 79.110.701 77.367.327 156.478.028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 15.840.279 16.868.322
Kredilerden Alınan Faizler
13.656.421 14.641.520
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
29.693 145.307
Bankalardan Alınan Faizler
178.016 208.440
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
134.254 79.547
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.626.935 1.524.018
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.349 15.266
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
968.825 988.512
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
641.761 520.240
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
214.960 269.490
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -6.755.453 -10.415.043
Mevduata Verilen Faizler
-4.652.171 -8.255.300
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.359.902 -1.289.985
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-214.788 -101.207
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-317.337 -603.212
Kiralama Faiz Giderleri
-129.483 -140.300
Diğer Faiz Giderleri
-81.772 -25.039
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
9.084.826 6.453.279
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.739.282 3.595.876
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.550.494 4.838.230
Gayri Nakdi Kredilerden
460.908 432.230
Diğer
(5.IV.l) 3.089.586 4.406.000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-811.212 -1.242.354
Gayri Nakdi Kredilere
-2.120 -1.538
Diğer
(5.IV.l) -809.092 -1.240.816
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.c) 1.782 4.585
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.d) 569.182 -304.052
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
137.964 74.662
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-321.459 75.666
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
752.677 -454.380
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.e) 158.209 192.926
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.553.281 9.942.614
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.f) -6.294.948 -5.449.503
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.f) -386.105 -158.752
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.g) -1.815.650 -1.610.208
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.g) -2.556.418 -2.035.591
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.500.160 688.560
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
590.862 788.801
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.h) 2.091.022 1.477.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.i) -297.797 -141.248
Cari Vergi Karşılığı
-20.237 -86.017
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.380.785 -2.278.971
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.103.225 2.223.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.j) 1.793.225 1.336.113
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.k) 1.793.225 1.336.113
Grubun Karı (Zararı)
1.793.225 1.336.113
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse başına Kar/Zarar 0,31000000 0,40000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911107


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.