KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.11.2020 - 18:21
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3 273 0 270 274.985 603.989 -143.891 735.083 0 0 1.017.258 1.752.611 0 1.752.611
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 69.793 -45.286 797.710 822.217 3.980.013 -201.253 -3.002.055 776.705 9.942.641 1.245.272 1.017.258 17.197.261 0 17.197.261
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 16.446 -220 -370.683 -354.457 4.328.379 -196.578 -3.118.194 1.013.607 0 0 1.617.834 2.276.984 0 2.276.984
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 94.783 -89.790 373.948 1.245.272 1.617.834 22.376.832 0 22.376.832


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
100.709.566 185.801.731 286.511.297 76.718.312 131.284.648 208.002.960
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 12.356.156 31.046.173 43.402.329 10.685.392 23.470.167 34.155.559
Teminat Mektupları
12.101.690 20.559.048 32.660.738 10.663.838 15.520.265 26.184.103
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 130.167 209.188 79.021 105.025 184.046
Diğer Teminat Mektupları
12.022.669 20.428.881 32.451.550 10.584.817 15.415.240 26.000.057
Banka Kredileri
12.450 125.694 138.144 8.000 91.876 99.876
İthalat Kabul Kredileri
12.450 125.694 138.144 8.000 91.876 99.876
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
12.499 5.288.857 5.301.356 13.546 4.031.742 4.045.288
Belgeli Akreditifler
0 4.077.950 4.077.950 5.730 3.079.293 3.085.023
Diğer Akreditifler
12.499 1.210.907 1.223.406 7.816 952.449 960.265
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
229.517 5.072.574 5.302.091 8 3.826.284 3.826.292
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 49.397.180 13.762.722 63.159.902 42.440.606 10.606.960 53.047.566
Cayılamaz Taahhütler
48.186.144 13.762.722 61.948.866 40.552.985 10.606.960 51.159.945
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
900.411 6.412.004 7.312.415 1.667.373 4.303.969 5.971.342
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 346.429 346.429
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
4.000 0 4.000 4.000 0 4.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
16.883.650 0 16.883.650 13.726.695 0 13.726.695
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.144.918 0 2.144.918 1.973.081 0 1.973.081
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.977 0 1.977 1.837 0 1.837
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
27.746.575 0 27.746.575 22.664.957 0 22.664.957
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
7.199 0 7.199 6.915 0 6.915
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
497.414 7.350.718 7.848.132 508.127 5.956.562 6.464.689
Cayılabilir Taahhütler
1.211.036 0 1.211.036 1.887.621 0 1.887.621
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.210.477 0 1.210.477 1.887.062 0 1.887.062
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
38.956.230 140.992.836 179.949.066 23.592.314 97.207.521 120.799.835
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
38.956.230 140.992.836 179.949.066 23.592.314 97.207.521 120.799.835
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.488.903 15.920.646 18.409.549 1.255.779 4.154.693 5.410.472
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.584.912 7.779.725 9.364.637 576.828 2.118.997 2.695.825
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
903.991 8.140.921 9.044.912 678.951 2.035.696 2.714.647
Para ve Faiz Swap İşlemleri
31.961.660 110.867.260 142.828.920 18.618.922 79.745.667 98.364.589
Swap Para Alım İşlemleri
934.682 46.814.324 47.749.006 4.412.464 32.008.058 36.420.522
Swap Para Satım İşlemleri
23.346.978 28.046.849 51.393.827 8.866.458 24.587.758 33.454.216
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.840.000 18.003.044 21.843.044 2.670.000 11.574.926 14.244.926
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.840.000 18.003.043 21.843.043 2.670.000 11.574.925 14.244.925
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.674.741 6.677.300 10.352.041 3.654.667 7.245.775 10.900.442
Para Alım Opsiyonları
1.950.600 2.531.229 4.481.829 1.620.919 3.759.328 5.380.247
Para Satım Opsiyonları
1.424.141 3.200.343 4.624.484 2.033.748 3.371.361 5.405.109
Faiz Alım Opsiyonları
0 472.864 472.864 0 57.543 57.543
Faiz Satım Opsiyonları
300.000 472.864 772.864 0 57.543 57.543
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
830.926 864.999 1.695.925 62.946 56.418 119.364
Futures Para Alım İşlemleri
93.918 753.987 847.905 62.946 0 62.946
Futures Para Satım İşlemleri
737.008 111.012 848.020 0 56.418 56.418
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 6.662.631 6.662.631 0 6.004.968 6.004.968
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
617.542.635 279.406.536 896.949.171 583.806.369 201.436.164 785.242.533
EMANET KIYMETLER
38.465.811 16.188.872 54.654.683 70.740.745 10.090.258 80.831.003
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
37.554.001 14.421.830 51.975.831 69.683.795 8.494.938 78.178.733
Tahsile Alınan Çekler
23.835 1.305.140 1.328.975 20.780 1.303.540 1.324.320
Tahsile Alınan Ticari Senetler
887.975 128.615 1.016.590 1.036.170 101.300 1.137.470
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 333.287 333.287 0 190.480 190.480
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
578.041.689 262.038.024 840.079.713 512.125.986 190.391.048 702.517.034
Menkul Kıymetler
3.024.719 22.861 3.047.580 2.656.257 19.306 2.675.563
Teminat Senetleri
390.107.997 107.055.794 497.163.791 336.799.053 73.984.724 410.783.777
Emtia
18.311.447 14.312.762 32.624.209 15.967.774 10.139.026 26.106.800
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
101.230.194 87.295.223 188.525.417 99.100.001 66.712.578 165.812.579
Diğer Rehinli Kıymetler
65.367.332 53.351.384 118.718.716 57.602.901 39.535.414 97.138.315
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.035.135 1.179.640 2.214.775 939.638 954.858 1.894.496
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
718.252.201 465.208.267 1.183.460.468 660.524.681 332.720.812 993.245.493


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-4.132.731 1.189.600
Alınan Faizler
10.280.270 10.603.763
Ödenen Faizler
-4.748.068 -8.261.708
Alınan Temettüler
1.029 4.192
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.673.430 3.380.266
Elde Edilen Diğer Kazançlar
51.699 130.328
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.628.035 1.089.543
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.205.846 -1.036.382
Ödenen Vergiler
-174.938 -162.107
Diğer
-12.638.342 -4.558.295
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.218.387 1.186.031
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-212.857 -20.400
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
4.824 43.569
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-19.280.715 -6.020.690
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.472.811 48.851
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
581.034 2.097.143
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
16.870.147 10.682.637
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.466.900 -3.411.632
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.261.865 -2.233.447
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
85.656 2.375.631
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.495.114 -3.637.349
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-645.888 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.301.477 -166.797
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
259.861 64.195
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.288.727 -5.603.759
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.291.931 2.069.012
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
189.186 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.970.655 -138.362
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
19.602.228 15.354.265
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-13.433.670 -15.297.322
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-197.903 -195.305
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.447.049 403.141
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.008.246 -996.939
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.347.799 11.181.031
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
18.356.045 10.184.092


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.617.834 1.017.258
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
659.150 735.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-354.457 270
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.575 88
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-259 164
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-370.683 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.090 18
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.013.607 735.083
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.328.379 274.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-252.485 780.296
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-15.564 10.037
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-3.982.121 -194.513
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
935.398 -135.722
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.276.984 1.752.611


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.264.752 30.952.367 46.217.119 11.569.921 22.663.741 34.233.662
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.007.664 21.120.077 28.127.741 4.453.603 16.872.090 21.325.693
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 1.485.614 19.285.359 20.770.973 1.530.563 15.176.907 16.707.470
Bankalar
(5.I.a) 1.565.183 1.834.718 3.399.901 1.902.789 1.695.183 3.597.972
Para Piyasalarından Alacaklar
3.956.944 0 3.956.944 1.020.321 0 1.020.321
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-77 0 -77 -70 0 -70
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 15.527 698.105 713.632 2.196 485.622 487.818
Devlet Borçlanma Senetleri
5.209 25.568 30.777 1.649 3.050 4.699
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 212.674 212.674 0 153.472 153.472
Diğer Finansal Varlıklar
10.318 459.863 470.181 547 329.100 329.647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 7.204.974 6.702.777 13.907.751 6.147.636 4.585.646 10.733.282
Devlet Borçlanma Senetleri
7.126.804 6.354.560 13.481.364 6.069.466 4.368.825 10.438.291
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
78.170 0 78.170 78.170 0 78.170
Diğer Finansal Varlıklar
0 348.217 348.217 0 216.821 216.821
Türev Finansal Varlıklar
1.036.587 2.431.408 3.467.995 966.486 720.383 1.686.869
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.036.587 2.431.408 3.467.995 966.486 720.383 1.686.869
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
83.124.311 43.054.588 126.178.899 68.905.450 34.640.139 103.545.589
Krediler
(5.I.d) 90.105.647 42.684.879 132.790.526 72.540.303 33.260.324 105.800.627
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 3.959.755 3.253.496 7.213.251 4.037.660 2.553.542 6.591.202
Devlet Borçlanma Senetleri
3.959.755 3.253.496 7.213.251 4.037.660 2.553.542 6.591.202
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.941.091 -2.883.787 -13.824.878 -7.672.513 -1.173.727 -8.846.240
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.633.592 15.788.644 18.422.236 1.997.473 11.298.506 13.295.979
İştirakler (Net)
(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 2.618.690 15.788.644 18.407.334 1.982.571 11.298.506 13.281.077
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.874.792 15.788.644 17.663.436 1.238.673 11.298.506 12.537.179
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
743.898 0 743.898 743.898 0 743.898
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
941.557 257 941.814 993.744 266 994.010
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
326.855 0 326.855 284.468 0 284.468
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
326.855 0 326.855 284.468 0 284.468
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
316.404 0 316.404 204.524 0 204.524
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.442.152 0 1.442.152 944.376 0 944.376
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 3.583.554 2.199.101 5.782.655 1.739.574 1.235.846 2.975.420
VARLIKLAR TOPLAMI
107.633.177 91.994.957 199.628.134 86.639.530 69.838.498 156.478.028
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 52.608.043 65.034.417 117.642.460 51.877.216 48.421.704 100.298.920
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 376.476 26.834.085 27.210.561 322.346 14.044.833 14.367.179
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
681.104 4.405.011 5.086.115 79.496 345.656 425.152
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 2.994.043 373.930 3.367.973 2.460.981 0 2.460.981
Bonolar
2.191.127 373.930 2.565.057 2.460.981 0 2.460.981
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
802.916 0 802.916 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
439.471 1.207.924 1.647.395 188.867 673.129 861.996
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 439.471 1.207.924 1.647.395 188.867 673.129 861.996
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 518.708 3.573 522.281 511.464 3.844 515.308
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.877.603 159.059 2.036.662 1.689.920 97.036 1.786.956
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
466.366 0 466.366 322.514 0 322.514
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.411.237 159.059 1.570.296 1.367.406 97.036 1.464.442
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 251.208 0 251.208 307.039 0 307.039
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 6.131.553 6.131.553 0 7.037.253 7.037.253
Krediler
0 6.131.553 6.131.553 0 7.037.253 7.037.253
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 5.394.533 7.960.561 13.355.094 3.965.649 6.731.747 10.697.396
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 22.556.608 -179.776 22.376.832 17.707.723 12.125 17.719.848
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068 77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053 77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
378.941 0 378.941 733.398 0 733.398
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.262.639 -179.776 2.082.863 1.057.131 12.125 1.069.256
Kar Yedekleri
11.278.754 0 11.278.754 9.942.641 0 9.942.641
Yasal Yedekler
521.738 0 521.738 454.932 0 454.932
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
10.757.016 0 10.757.016 9.487.709 0 9.487.709
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.863.106 0 2.863.106 2.581.385 0 2.581.385
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.617.834 0 1.617.834 1.336.113 0 1.336.113
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
87.697.797 111.930.337 199.628.134 79.110.701 77.367.327 156.478.028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 11.500.709 12.570.410 3.918.348 4.269.612
Kredilerden Alınan Faizler
10.030.540 10.989.138 3.410.716 3.733.673
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
5.128 145.054 5.128 43.654
Bankalardan Alınan Faizler
107.401 133.979 35.550 48.422
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
47.657 23.488 31.107 17.333
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.152.281 1.122.102 390.483 375.955
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.903 12.224 2.551 1.190
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
699.248 711.484 221.256 263.698
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
443.130 398.394 166.676 111.067
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
157.702 156.649 45.364 50.575
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -4.810.110 -8.365.619 -1.590.967 -2.709.897
Mevduata Verilen Faizler
-3.225.287 -6.673.864 -1.011.798 -2.121.974
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.027.220 -1.003.685 -368.526 -323.845
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-148.503 -94.664 -74.038 -17.459
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-250.864 -470.027 -86.617 -204.003
Kiralama Faiz Giderleri
-97.765 -103.631 -32.881 -38.222
Diğer Faiz Giderleri
-60.471 -19.748 -17.107 -4.394
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.690.599 4.204.791 2.327.381 1.559.715
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.103.381 2.521.171 620.380 887.288
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.705.430 3.380.722 794.715 1.221.966
Gayri Nakdi Kredilerden
343.061 320.484 122.735 111.269
Diğer
2.362.369 3.060.238 671.980 1.110.697
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-602.049 -859.551 -174.335 -334.678
Gayri Nakdi Kredilere
-1.500 -1.020 -444 -467
Diğer
-600.549 -858.531 -173.891 -334.211
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.029 4.192 277 1
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) 1.061.013 -364.551 444.554 -208.039
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
114.566 11.674 44.685 4.608
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.549.810 341.929 806.418 -38.138
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-603.363 -718.154 -406.549 -174.509
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 104.191 125.486 27.946 33.594
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.960.213 6.491.089 3.420.538 2.272.559
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -5.062.140 -3.355.577 -1.720.289 -1.328.385
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-276.076 -59.145 -26.340 6.304
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.358.528 -1.174.603 -431.740 -384.568
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.727.787 -1.464.935 -609.184 -494.562
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.535.682 436.829 632.985 71.348
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
514.255 651.405 105.900 162.330
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 2.049.937 1.088.234 738.885 233.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -432.103 -70.976 -173.739 -16.699
Cari Vergi Karşılığı
0 -294.781 319.639 -294.781
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.916.641 -1.649.441 -1.042.336 -577.820
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.484.538 1.873.246 548.958 855.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.617.834 1.017.258 565.146 216.979
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 1.617.834 1.017.258 565.146 216.979
Grubun Karı (Zararı)
1.617.834 1.017.258 565.146 216.979
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse başına kar/zarar 0,28000000 0,31000000 0,10000000 0,07000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886410


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.