" />

KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.05.2020 - 18:21
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.540 273 0 1.813 471.466 -130.666 -335.768 5.032 0 0 492.254 499.099 0 499.099
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 71.336 -45.286 797.710 823.760 4.176.494 -935.908 -3.193.932 46.654 9.942.641 1.245.272 492.254 15.943.749 0 15.943.749
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.649 0 -363.931 -360.282 1.127.939 -566.959 -707.656 -146.676 0 0 620.996 114.038 0 114.038
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 81.986 -89.570 380.700 373.116 5.883.160 -654.254 -4.306.326 922.580 11.278.754 1.245.272 620.996 20.213.886 0 20.213.886


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
80.112.017 151.867.353 231.979.370 76.718.312 131.284.648 208.002.960
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 11.036.755 25.544.787 36.581.542 10.685.392 23.470.167 34.155.559
Teminat Mektupları
11.012.951 16.671.232 27.684.183 10.663.838 15.520.265 26.184.103
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 112.280 191.301 79.021 105.025 184.046
Diğer Teminat Mektupları
10.933.930 16.558.952 27.492.882 10.584.817 15.415.240 26.000.057
Banka Kredileri
12.294 95.825 108.119 8.000 91.876 99.876
İthalat Kabul Kredileri
12.294 95.825 108.119 8.000 91.876 99.876
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
11.502 4.506.150 4.517.652 13.546 4.031.742 4.045.288
Belgeli Akreditifler
4.530 3.418.624 3.423.154 5.730 3.079.293 3.085.023
Diğer Akreditifler
6.972 1.087.526 1.094.498 7.816 952.449 960.265
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
8 4.271.580 4.271.588 8 3.826.284 3.826.292
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 44.972.546 13.198.026 58.170.572 42.440.606 10.606.960 53.047.566
Cayılamaz Taahhütler
43.278.687 13.198.026 56.476.713 40.552.985 10.606.960 51.159.945
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
720.156 6.621.625 7.341.781 1.667.373 4.303.969 5.971.342
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 346.429 346.429
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
4.000 0 4.000 4.000 0 4.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.670.979 0 14.670.979 13.726.695 0 13.726.695
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.114.764 0 2.114.764 1.973.081 0 1.973.081
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.883 0 1.883 1.837 0 1.837
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
25.223.981 0 25.223.981 22.664.957 0 22.664.957
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.458 0 6.458 6.915 0 6.915
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
536.466 6.576.401 7.112.867 508.127 5.956.562 6.464.689
Cayılabilir Taahhütler
1.693.859 0 1.693.859 1.887.621 0 1.887.621
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.693.300 0 1.693.300 1.887.062 0 1.887.062
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
24.102.716 113.124.540 137.227.256 23.592.314 97.207.521 120.799.835
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
24.102.716 113.124.540 137.227.256 23.592.314 97.207.521 120.799.835
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.175.512 6.674.050 7.849.562 1.255.779 4.154.693 5.410.472
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
527.070 3.370.452 3.897.522 576.828 2.118.997 2.695.825
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
648.442 3.303.598 3.952.040 678.951 2.035.696 2.714.647
Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.473.434 92.151.366 109.624.800 18.618.922 79.745.667 98.364.589
Swap Para Alım İşlemleri
1.820.746 35.988.193 37.808.939 4.412.464 32.008.058 36.420.522
Swap Para Satım İşlemleri
7.922.688 27.676.765 35.599.453 8.866.458 24.587.758 33.454.216
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.865.000 14.243.204 18.108.204 2.670.000 11.574.926 14.244.926
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.865.000 14.243.204 18.108.204 2.670.000 11.574.925 14.244.925
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.314.820 10.708.898 16.023.718 3.654.667 7.245.775 10.900.442
Para Alım Opsiyonları
2.894.105 4.868.397 7.762.502 1.620.919 3.759.328 5.380.247
Para Satım Opsiyonları
2.120.715 5.731.399 7.852.114 2.033.748 3.371.361 5.405.109
Faiz Alım Opsiyonları
0 54.551 54.551 0 57.543 57.543
Faiz Satım Opsiyonları
300.000 54.551 354.551 0 57.543 57.543
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
138.950 138.323 277.273 62.946 56.418 119.364
Futures Para Alım İşlemleri
93.918 44.246 138.164 62.946 0 62.946
Futures Para Satım İşlemleri
45.032 94.077 139.109 0 56.418 56.418
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.451.903 3.451.903 0 6.004.968 6.004.968
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
574.240.639 223.984.162 798.224.801 583.806.369 201.436.164 785.242.533
EMANET KIYMETLER
47.752.847 13.766.314 61.519.161 70.740.745 10.090.258 80.831.003
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
46.724.600 11.902.712 58.627.312 69.683.795 8.494.938 78.178.733
Tahsile Alınan Çekler
24.103 1.501.739 1.525.842 20.780 1.303.540 1.324.320
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.004.144 122.941 1.127.085 1.036.170 101.300 1.137.470
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 238.922 238.922 0 190.480 190.480
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
525.556.998 209.210.452 734.767.450 512.125.986 190.391.048 702.517.034
Menkul Kıymetler
2.831.295 21.352 2.852.647 2.656.257 19.306 2.675.563
Teminat Senetleri
347.412.338 82.615.121 430.027.459 336.799.053 73.984.724 410.783.777
Emtia
16.371.923 11.638.643 28.010.566 15.967.774 10.139.026 26.106.800
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
100.375.663 71.570.211 171.945.874 99.100.001 66.712.578 165.812.579
Diğer Rehinli Kıymetler
58.565.779 43.365.125 101.930.904 57.602.901 39.535.414 97.138.315
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
930.794 1.007.396 1.938.190 939.638 954.858 1.894.496
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
654.352.656 375.851.515 1.030.204.171 660.524.681 332.720.812 993.245.493


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.388.832 -1.614.845
Alınan Faizler
3.086.039 3.202.968
Ödenen Faizler
-1.661.093 -2.812.450
Alınan Temettüler
245 2.762
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.193.888 1.026.783
Elde Edilen Diğer Kazançlar
6.697 55.804
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
586.861 409.626
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-391.370 -313.393
Ödenen Vergiler
-71.157 -51.605
Diğer
-4.138.942 -3.135.340
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.880.070 2.958.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-187.184 -118.254
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-875 -15.497
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.884.473 -4.335.559
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.491.482 408.545
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-585.003 1.465.406
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
6.790.642 2.870.364
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.519.590 1.172.392
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.997.895 1.511.583
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-5.268.902 1.344.135
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-448.704 -1.323.177
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-645.888 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-125.422 -35.080
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
111.675 12.219
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.696.413 -1.936.475
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.843.937 636.159
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
63.407 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.640.013 403.625
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.185.089 3.344.356
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.480.461 -2.939.539
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-64.615 -1.192
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
695.436 505.150
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.382.157 929.733
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.347.799 11.181.031
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.965.642 12.110.764


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
620.996 492.254
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-506.958 6.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-360.282 1.813
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.488 1.780
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 164
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-363.931 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-839 -131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-146.676 5.032
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.127.939 471.466
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-737.582 -166.286
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-2.994 -2.947
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-904.257 -427.525
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
370.218 130.324
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.038 499.099


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.357.588 24.974.154 34.331.742 11.569.921 22.663.741 34.233.662
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.780.263 17.900.516 20.680.779 4.453.603 16.872.090 21.325.693
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 2.773.962 16.428.177 19.202.139 1.530.563 15.176.907 16.707.470
Bankalar
(5.I.a) 6.308 1.472.339 1.478.647 1.902.789 1.695.183 3.597.972
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 1.020.321 0 1.020.321
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-7 0 -7 -70 0 -70
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 9.913 664.957 674.870 2.196 485.622 487.818
Devlet Borçlanma Senetleri
9.283 53.220 62.503 1.649 3.050 4.699
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 148.267 148.267 0 153.472 153.472
Diğer Finansal Varlıklar
630 463.470 464.100 547 329.100 329.647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 5.493.339 4.872.658 10.365.997 6.147.636 4.585.646 10.733.282
Devlet Borçlanma Senetleri
5.415.169 4.567.574 9.982.743 6.069.466 4.368.825 10.438.291
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
78.170 0 78.170 78.170 0 78.170
Diğer Finansal Varlıklar
0 305.084 305.084 0 216.821 216.821
Türev Finansal Varlıklar
1.074.073 1.536.023 2.610.096 966.486 720.383 1.686.869
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.074.073 1.536.023 2.610.096 966.486 720.383 1.686.869
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
71.890.039 40.321.592 112.211.631 68.905.450 34.640.139 103.545.589
Krediler
(5.I.d) 77.110.311 39.190.325 116.300.636 72.540.303 33.260.324 105.800.627
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 4.025.834 2.773.474 6.799.308 4.037.660 2.553.542 6.591.202
Devlet Borçlanma Senetleri
4.025.834 2.773.474 6.799.308 4.037.660 2.553.542 6.591.202
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.246.106 -1.642.207 -10.888.313 -7.672.513 -1.173.727 -8.846.240
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.447.207 12.371.590 14.818.797 1.997.473 11.298.506 13.295.979
İştirakler (Net)
(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.g) 2.432.305 12.371.590 14.803.895 1.982.571 11.298.506 13.281.077
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.688.407 12.371.590 14.059.997 1.238.673 11.298.506 12.537.179
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
743.898 0 743.898 743.898 0 743.898
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
995.582 229 995.811 993.744 266 994.010
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
295.237 0 295.237 284.468 0 284.468
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
295.237 0 295.237 284.468 0 284.468
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
201.125 0 201.125 204.524 0 204.524
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.106.865 0 1.106.865 944.376 0 944.376
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 2.446.376 1.641.268 4.087.644 1.739.574 1.235.846 2.975.420
VARLIKLAR TOPLAMI
88.740.019 79.308.833 168.048.852 86.639.530 69.838.498 156.478.028
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 50.869.834 55.584.445 106.454.279 51.877.216 48.421.704 100.298.920
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 394.657 16.051.314 16.445.971 322.346 14.044.833 14.367.179
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.470.192 329.405 1.799.597 79.496 345.656 425.152
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 2.717.544 0 2.717.544 2.460.981 0 2.460.981
Bonolar
2.717.544 0 2.717.544 2.460.981 0 2.460.981
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
328.917 925.640 1.254.557 188.867 673.129 861.996
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 328.917 925.640 1.254.557 188.867 673.129 861.996
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 539.804 4.626 544.430 511.464 3.844 515.308
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.843.244 73.441 1.916.685 1.689.920 97.036 1.786.956
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
376.136 0 376.136 322.514 0 322.514
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.467.108 73.441 1.540.549 1.367.406 97.036 1.464.442
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 203.021 0 203.021 307.039 0 307.039
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 5.139.909 5.139.909 0 7.037.253 7.037.253
Krediler
0 5.139.909 5.139.909 0 7.037.253 7.037.253
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 3.882.698 7.476.275 11.358.973 3.965.649 6.731.747 10.697.396
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 20.604.819 -390.933 20.213.886 17.707.723 12.125 17.719.848
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068 77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053 77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
373.116 0 373.116 733.398 0 733.398
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.313.513 -390.933 922.580 1.057.131 12.125 1.069.256
Kar Yedekleri
11.278.754 0 11.278.754 9.942.641 0 9.942.641
Yasal Yedekler
521.738 0 521.738 454.932 0 454.932
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
10.757.016 0 10.757.016 9.487.709 0 9.487.709
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.866.268 0 1.866.268 2.581.385 0 2.581.385
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
620.996 0 620.996 1.336.113 0 1.336.113
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
82.854.730 85.194.122 168.048.852 79.110.701 77.367.327 156.478.028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 3.807.891 4.029.472
Kredilerden Alınan Faizler
3.341.077 3.521.434
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 48.514
Bankalardan Alınan Faizler
26.039 34.382
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.973 3.033
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
373.444 365.206
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.837 4.522
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
232.432 221.882
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
137.175 138.802
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
63.358 56.903
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -1.637.494 -2.854.083
Mevduata Verilen Faizler
-1.167.830 -2.337.422
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-314.732 -331.655
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-16.784 -36.759
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-71.328 -107.669
Kiralama Faiz Giderleri
-32.949 -32.003
Diğer Faiz Giderleri
-33.871 -8.575
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.170.397 1.175.389
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
916.586 821.761
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.193.888 1.026.783
Gayri Nakdi Kredilerden
108.380 100.747
Diğer
1.085.508 926.036
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-277.302 -205.022
Gayri Nakdi Kredilere
-312 -357
Diğer
-276.990 -204.665
TEMETTÜ GELİRLERİ
245 2.762
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) 406.650 168.692
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.678 -8.620
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
955.685 865.519
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-555.713 -688.207
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 61.424 46.411
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.555.302 2.215.015
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -1.905.632 -1.020.254
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-130.272 -68
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -444.993 -377.109
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -582.343 -489.036
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
492.062 328.548
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
269.097 216.245
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 761.159 544.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -140.163 -52.539
Cari Vergi Karşılığı
-3.399 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-568.424 -547.898
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
431.660 495.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
620.996 492.254
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 620.996 492.254
Grubun Karı (Zararı)
620.996 492.254
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,13000000 0,15000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844560


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.217 Değişim: 0,74% Hacim : 89.864 Mio.TL Son veri saati : 17:10
Düşük 11.169 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0576 Değişim: -0,02%
Düşük 32,9272 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1649 Değişim: -0,09%
Düşük 36,1022 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.618,16 Değişim: 0,15%
Düşük 2.611,64 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.