KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

20.02.2020 - 18:53
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 19.657 55.192 1.772.687 -447.399 -1.277.553 47.735 5.880.326 1.556.692 1.879.792 12.812.905 0 12.812.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 621.008 656.543 1.772.687 -460.122 -1.277.553 35.012 5.880.326 1.245.272 1.879.792 13.090.113 0 13.090.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(5.V.e) 0 0 0 0 18.890 -30.188 176.702 165.404 1.932.341 -345.120 -1.580.611 6.610 0 0 2.182.523 2.354.537 0 2.354.537
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(5.V.e) 0 0 0 0 8.541 -44.011 -53.079 -88.549 1.050.193 717.947 -740.506 1.027.634 0 0 1.336.113 2.275.198 0 2.275.198
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
76.718.312 131.284.648 208.002.960 72.498.372 121.057.144 193.555.516
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 10.685.392 23.470.167 34.155.559 10.792.249 21.503.517 32.295.766
Teminat Mektupları
10.663.838 15.520.265 26.184.103 10.778.466 15.375.865 26.154.331
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 105.025 184.046 79.021 102.658 181.679
Diğer Teminat Mektupları
10.584.817 15.415.240 26.000.057 10.699.445 15.273.207 25.972.652
Banka Kredileri
8.000 91.876 99.876 7.826 215.538 223.364
İthalat Kabul Kredileri
8.000 91.876 99.876 7.826 215.538 223.364
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.546 4.031.742 4.045.288 5.949 2.297.788 2.303.737
Belgeli Akreditifler
5.730 3.079.293 3.085.023 5.949 1.842.297 1.848.246
Diğer Akreditifler
7.816 952.449 960.265 0 455.491 455.491
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
8 3.826.284 3.826.292 8 3.614.326 3.614.334
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 42.440.606 10.606.960 53.047.566 34.851.451 9.484.126 44.335.577
Cayılamaz Taahhütler
40.552.985 10.606.960 51.159.945 33.975.230 9.484.126 43.459.356
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.667.373 4.303.969 5.971.342 1.410.008 3.672.987 5.082.995
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 346.429 346.429 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
4.000 0 4.000 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.726.695 0 13.726.695 11.210.043 0 11.210.043
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.973.081 0 1.973.081 1.815.134 0 1.815.134
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.837 0 1.837 1.584 0 1.584
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
22.664.957 0 22.664.957 19.225.849 0 19.225.849
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.915 0 6.915 4.592 0 4.592
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
508.127 5.956.562 6.464.689 308.020 5.811.139 6.119.159
Cayılabilir Taahhütler
1.887.621 0 1.887.621 876.221 0 876.221
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.887.062 0 1.887.062 875.662 0 875.662
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.b) 23.592.314 97.207.521 120.799.835 26.854.672 90.069.501 116.924.173
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
23.592.314 97.207.521 120.799.835 26.854.672 90.069.501 116.924.173
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.255.779 4.154.693 5.410.472 2.811.995 4.883.229 7.695.224
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
576.828 2.118.997 2.695.825 1.281.584 2.538.092 3.819.676
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
678.951 2.035.696 2.714.647 1.530.411 2.345.137 3.875.548
Para ve Faiz Swap İşlemleri
18.618.922 79.745.667 98.364.589 16.013.976 72.188.016 88.201.992
Swap Para Alım İşlemleri
4.412.464 32.008.058 36.420.522 2.134.614 26.371.445 28.506.059
Swap Para Satım İşlemleri
8.866.458 24.587.758 33.454.216 7.279.362 21.894.296 29.173.658
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.670.000 11.574.926 14.244.926 3.300.000 11.961.138 15.261.138
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.670.000 11.574.925 14.244.925 3.300.000 11.961.137 15.261.137
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.654.667 7.245.775 10.900.442 7.949.933 10.666.955 18.616.888
Para Alım Opsiyonları
1.620.919 3.759.328 5.380.247 3.833.002 5.435.419 9.268.421
Para Satım Opsiyonları
2.033.748 3.371.361 5.405.109 4.116.931 5.099.984 9.216.915
Faiz Alım Opsiyonları
0 57.543 57.543 0 65.776 65.776
Faiz Satım Opsiyonları
0 57.543 57.543 0 65.776 65.776
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
62.946 56.418 119.364 78.768 72.355 151.123
Futures Para Alım İşlemleri
62.946 0 62.946 6 72.350 72.356
Futures Para Satım İşlemleri
0 56.418 56.418 78.762 5 78.767
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 6.004.968 6.004.968 0 2.258.946 2.258.946
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
583.806.369 201.436.164 785.242.533 551.845.083 170.980.829 722.825.912
EMANET KIYMETLER
70.740.745 10.090.258 80.831.003 76.486.218 8.199.541 84.685.759
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
69.683.795 8.494.938 78.178.733 75.408.835 6.886.818 82.295.653
Tahsile Alınan Çekler
20.780 1.303.540 1.324.320 29.412 1.073.472 1.102.884
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.036.170 101.300 1.137.470 1.047.971 105.892 1.153.863
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 190.480 190.480 0 133.359 133.359
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
512.125.986 190.391.048 702.517.034 475.052.295 161.406.315 636.458.610
Menkul Kıymetler
2.656.257 19.306 2.675.563 3.053.832 17.164 3.070.996
Teminat Senetleri
336.799.053 73.984.724 410.783.777 308.386.847 65.036.537 373.423.384
Emtia
15.967.774 10.139.026 26.106.800 16.082.123 9.287.813 25.369.936
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
99.100.001 66.712.578 165.812.579 94.269.819 60.337.842 154.607.661
Diğer Rehinli Kıymetler
57.602.901 39.535.414 97.138.315 53.259.674 26.726.959 79.986.633
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
939.638 954.858 1.894.496 306.570 1.374.973 1.681.543
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
660.524.681 332.720.812 993.245.493 624.343.455 292.037.973 916.381.428


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.193.215 -1.483.126
Alınan Faizler
15.352.085 12.848.286
Ödenen Faizler
-10.587.183 -9.328.522
Alınan Temettüler
4.585 2.132
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.838.230 2.933.019
Elde Edilen Diğer Kazançlar
198.822 53.136
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.625.986 1.267.398
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.537.533 -1.363.471
Ödenen Vergiler
-508.644 -180.273
Diğer
(5.VI.c) -8.193.133 -7.714.831
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-503.230 5.574.175
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.539 -36.089
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-530 149.511
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.729.111 -12.031.174
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-609.816 3.219.981
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
119.875 -3.236.003
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
16.379.434 11.803.020
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.098.743 2.463.764
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.c) -569.878 3.241.165
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
689.985 4.091.049
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.314.210 -1.011.541
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-6.000 -303.801
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-504.971 -303.887
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
137.674 128.923
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.613.981 -1.690.894
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.673.068 796.593
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 361.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.912.553 -4.226.744
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
23.336.408 13.364.113
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.159.260 -17.580.977
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-264.595 -9.880
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.c) 878.440 2.194.889
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
(5.VI.c) 2.166.768 1.047.653
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 11.181.031 10.133.378
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 13.347.799 11.181.031


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.336.113 2.182.523
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
939.085 172.014
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-88.549 165.404
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.262 24.882
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.604 -38.531
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-53.079 176.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.872 2.351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.027.634 6.610
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.050.193 1.932.341
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
924.582 -443.206
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
7.926 -37.704
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-957.293 -1.988.721
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.226 543.900
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.275.198 2.354.537


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.569.921 22.663.741 34.233.662 9.828.548 18.412.341 28.240.889
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.453.603 16.872.090 21.325.693 2.630.993 15.454.302 18.085.295
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 1.530.563 15.176.907 16.707.470 2.374.092 11.538.778 13.912.870
Bankalar
(5.I.a) 1.902.789 1.695.183 3.597.972 257.032 3.915.524 4.172.556
Para Piyasalarından Alacaklar
1.020.321 0 1.020.321 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-70 0 -70 -131 0 -131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 2.196 485.622 487.818 81.498 421.239 502.737
Devlet Borçlanma Senetleri
1.649 3.050 4.699 81.498 1.767 83.265
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 153.472 153.472 0 95.845 95.845
Diğer Finansal Varlıklar
547 329.100 329.647 0 323.627 323.627
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.d) 6.147.636 4.585.646 10.733.282 5.838.928 1.784.320 7.623.248
Devlet Borçlanma Senetleri
6.069.466 4.368.825 10.438.291 5.838.150 1.516.476 7.354.626
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
78.170 0 78.170 778 0 778
Diğer Finansal Varlıklar
0 216.821 216.821 0 267.844 267.844
Türev Finansal Varlıklar
966.486 720.383 1.686.869 1.277.129 752.480 2.029.609
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 966.486 720.383 1.686.869 1.277.129 752.480 2.029.609
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
68.905.450 34.640.139 103.545.589 64.894.094 28.032.532 92.926.626
Krediler
(5.I.d) 72.540.303 33.260.324 105.800.627 66.952.665 25.737.005 92.689.670
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 4.037.660 2.553.542 6.591.202 3.779.643 2.295.527 6.075.170
Devlet Borçlanma Senetleri
4.037.660 2.553.542 6.591.202 3.779.643 2.295.527 6.075.170
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-7.672.513 -1.173.727 -8.846.240 -5.838.214 0 -5.838.214
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.997.473 11.298.506 13.295.979 1.933.705 9.468.953 11.402.658
İştirakler (Net)
(5.I.f) 12.102 0 12.102 9.340 0 9.340
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
12.102 0 12.102 9.340 0 9.340
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 1.982.571 11.298.506 13.281.077 1.921.565 9.468.953 11.390.518
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.238.673 11.298.506 12.537.179 1.124.587 9.468.953 10.593.540
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
743.898 0 743.898 796.978 0 796.978
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
993.744 266 994.010 437.903 19 437.922
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
284.468 0 284.468 230.632 0 230.632
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
284.468 0 284.468 230.632 0 230.632
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
204.524 0 204.524 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 944.376 0 944.376 956.687 0 956.687
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 1.739.574 1.235.846 2.975.420 1.626.861 1.835.674 3.462.535
VARLIKLAR TOPLAMI
86.639.530 69.838.498 156.478.028 79.908.430 57.749.519 137.657.949
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 51.877.216 48.421.704 100.298.920 47.681.466 36.447.314 84.128.780
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 322.346 14.044.833 14.367.179 233.809 14.979.345 15.213.154
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
79.496 345.656 425.152 1.385.878 0 1.385.878
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 2.460.981 0 2.460.981 1.791.892 0 1.791.892
Bonolar
2.460.981 0 2.460.981 1.791.892 0 1.791.892
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
188.867 673.129 861.996 954.167 971.263 1.925.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 188.867 673.129 861.996 954.167 971.263 1.925.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 511.464 3.844 515.308 563 9.069 9.632
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.689.920 97.036 1.786.956 897.337 0 897.337
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
322.514 0 322.514 194.723 0 194.723
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.367.406 97.036 1.464.442 702.614 0 702.614
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 307.039 0 307.039 267.549 0 267.549
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 7.037.253 7.037.253 0 6.274.450 6.274.450
Krediler
(5.II.k) 0 7.037.253 7.037.253 0 6.274.450 6.274.450
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 3.965.649 6.731.747 10.697.396 3.919.586 6.399.611 10.319.197
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 17.707.723 12.125 17.719.848 15.575.393 -130.743 15.444.650
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068 77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053 77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
733.398 0 733.398 821.947 0 821.947
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.057.131 12.125 1.069.256 172.365 -130.743 41.622
Kar Yedekleri
9.942.641 0 9.942.641 7.760.118 0 7.760.118
Yasal Yedekler
454.932 0 454.932 345.806 0 345.806
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
9.487.709 0 9.487.709 7.414.312 0 7.414.312
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.581.385 0 2.581.385 3.427.795 0 3.427.795
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.336.113 0 1.336.113 2.182.523 0 2.182.523
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
79.110.701 77.367.327 156.478.028 72.707.640 64.950.309 137.657.949


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 16.868.322 14.656.940
Kredilerden Alınan Faizler
14.641.520 12.437.126
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
145.307 193.978
Bankalardan Alınan Faizler
208.440 166.144
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
79.547 8.905
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.524.018 1.728.209
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
15.266 23.973
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
988.512 839.252
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
520.240 864.984
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
269.490 122.578
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -10.415.043 -9.659.218
Mevduata Verilen Faizler
-8.255.300 -7.895.319
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.289.985 -962.778
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-101.207 -385.346
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-603.212 -358.211
Kiralama Faiz Giderleri
-140.300 0
Diğer Faiz Giderleri
-25.039 -57.564
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.453.279 4.997.722
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.595.876 2.095.360
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.838.230 3.004.590
Gayri Nakdi Kredilerden
432.230 291.565
Diğer
(5.IV.l) 4.406.000 2.713.025
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.242.354 -909.230
Gayri Nakdi Kredilere
-1.538 -897
Diğer
(5.IV.l) -1.240.816 -908.333
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.c) 4.585 2.132
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.d) -304.052 -376.768
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
74.662 -825
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
75.666 2.576.747
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-454.380 -2.952.690
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.e) 210.473 124.494
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.960.161 6.842.940
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.f) -5.449.503 -2.586.403
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.f) -158.752 -229.840
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.g) -1.610.208 -1.350.180
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.g) ZARARI)
688.560 851.674
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
788.801 1.439.804
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.h) 1.477.361 2.291.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.i) -141.248 -108.955
Cari Vergi Karşılığı
-86.017 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.278.971 -3.955.279
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.223.740 3.846.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.j) 1.336.113 2.182.523
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.k) 1.336.113 2.182.523
Grubun Karı (Zararı)
1.336.113 2.182.523
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,40000000 0,66000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820586


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.731 Değişim: -0,08% Hacim : 29.465 Mio.TL Son veri saati : 11:20
Düşük 10.720 21.06.2024 Yüksek 10.766
Açılış: 10.754
32,8792 Değişim: 0,21%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1749 Değişim: -0,09%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.498,92 Değişim: 0,37%
Düşük 2.482,70 21.06.2024 Yüksek 2.501,59
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.