KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

20.02.2020 - 18:53
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 0 48.933 2.151.546 -447.399 -1.741.301 -37.154 4.184.426 3.363.124 1.900.758 12.843.763 9.644 12.853.407
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 601.351 650.284 2.151.546 -459.335 -1.741.301 -49.090 4.184.426 3.016.261 1.900.758 13.086.315 9.644 13.095.959
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(5.V.e) 0 0 0 0 18.889 -30.199 176.702 165.392 1.966.038 -345.907 -1.580.611 39.520 0 0 2.199.647 2.404.559 4.441 2.409.000
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 311
Kar Dağıtımı
(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.242 -3.321.912 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.242 -3.321.912 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.242 -3.321.912 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(5.V.e) 0 0 0 0 8.547 -44.231 -53.079 -88.763 1.043.875 717.947 -740.506 1.021.316 0 0 1.302.713 2.235.266 5.603 2.240.869
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.773 2.773
Kar Dağıtımı
(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
75.031.858 146.069.232 221.101.090 70.119.981 133.267.437 203.387.418
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 10.606.904 23.866.157 34.473.061 10.758.483 22.919.571 33.678.054
Teminat Mektupları
10.585.358 15.812.386 26.397.744 10.744.708 15.583.822 26.328.530
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 105.025 184.046 79.021 102.658 181.679
Diğer Teminat Mektupları
10.506.337 15.707.361 26.213.698 10.665.687 15.481.164 26.146.851
Banka Kredileri
8.000 91.876 99.876 7.826 215.538 223.364
İthalat Kabul Kredileri
8.000 91.876 99.876 7.826 215.538 223.364
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.546 4.135.611 4.149.157 5.949 3.505.885 3.511.834
Belgeli Akreditifler
5.730 3.077.979 3.083.709 5.949 1.838.619 1.844.568
Diğer Akreditifler
7.816 1.057.632 1.065.448 0 1.667.266 1.667.266
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.826.284 3.826.284 0 3.614.326 3.614.326
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 42.447.877 10.942.665 53.390.542 34.851.430 8.808.308 43.659.738
Cayılamaz Taahhütler
40.560.256 10.848.227 51.408.483 33.975.209 8.808.308 42.783.517
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.674.676 5.189.236 6.863.912 1.409.987 3.754.663 5.164.650
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 346.429 346.429 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
4.000 0 4.000 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.726.695 0 13.726.695 11.210.043 85.027 11.295.070
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.973.049 0 1.973.049 1.815.134 0 1.815.134
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.837 0 1.837 1.584 0 1.584
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
22.664.957 0 22.664.957 19.225.849 0 19.225.849
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.915 0 6.915 4.592 0 4.592
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
508.127 5.312.562 5.820.689 308.020 4.968.618 5.276.638
Cayılabilir Taahhütler
1.887.621 94.438 1.982.059 876.221 0 876.221
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.887.062 94.438 1.981.500 875.662 0 875.662
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.b) 21.977.077 111.260.410 133.237.487 24.510.068 101.539.558 126.049.626
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
21.977.077 111.260.410 133.237.487 24.510.068 101.539.558 126.049.626
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.255.779 4.154.693 5.410.472 2.721.070 4.761.386 7.482.456
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
576.828 2.118.997 2.695.825 1.236.475 2.478.261 3.714.736
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
678.951 2.035.696 2.714.647 1.484.595 2.283.125 3.767.720
Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.003.685 93.778.024 110.781.709 13.733.466 83.753.085 97.486.551
Swap Para Alım İşlemleri
4.390.246 40.474.216 44.864.462 2.128.687 33.874.794 36.003.481
Swap Para Satım İşlemleri
7.273.439 34.741.890 42.015.329 5.004.779 31.897.280 36.902.059
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.670.000 9.280.959 11.950.959 3.300.000 8.990.506 12.290.506
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.670.000 9.280.959 11.950.959 3.300.000 8.990.505 12.290.505
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.654.667 7.266.307 10.920.974 7.949.933 10.666.955 18.616.888
Para Alım Opsiyonları
1.620.919 3.769.594 5.390.513 3.833.002 5.435.419 9.268.421
Para Satım Opsiyonları
2.033.748 3.381.627 5.415.375 4.116.931 5.099.984 9.216.915
Faiz Alım Opsiyonları
0 57.543 57.543 0 65.776 65.776
Faiz Satım Opsiyonları
0 57.543 57.543 0 65.776 65.776
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
62.946 56.418 119.364 78.768 72.355 151.123
Futures Para Alım İşlemleri
62.946 0 62.946 6 72.350 72.356
Futures Para Satım İşlemleri
0 56.418 56.418 78.762 5 78.767
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 6.004.968 6.004.968 26.831 2.285.777 2.312.608
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
593.890.750 240.125.578 834.016.328 562.778.979 207.384.353 770.163.332
EMANET KIYMETLER
74.555.931 11.018.883 85.574.814 81.167.104 9.015.106 90.182.210
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
139.814 0 139.814 137.780 0 137.780
Emanete Alınan Menkul Değerler
71.741.449 8.494.938 80.236.387 78.009.150 6.886.818 84.895.968
Tahsile Alınan Çekler
1.488.707 1.996.891 3.485.598 1.451.819 1.609.409 3.061.228
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.184.713 335.302 1.520.015 1.567.103 384.389 1.951.492
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.248 191.752 193.000 1.252 134.490 135.742
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
518.395.181 228.151.837 746.547.018 481.305.305 196.994.274 678.299.579
Menkul Kıymetler
2.718.694 62.184 2.780.878 3.116.269 55.289 3.171.558
Teminat Senetleri
336.799.053 73.984.724 410.783.777 308.431.632 65.320.900 373.752.532
Emtia
15.967.774 10.139.026 26.106.800 16.082.123 9.287.813 25.369.936
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
99.845.858 71.451.449 171.297.307 95.095.000 64.695.435 159.790.435
Diğer Rehinli Kıymetler
63.063.802 72.514.454 135.578.256 58.580.281 57.634.837 116.215.118
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
939.638 954.858 1.894.496 306.570 1.374.973 1.681.543
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
668.922.608 386.194.810 1.055.117.418 632.898.960 340.651.790 973.550.750


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.110.686 2.776.840
Alınan Faizler
18.144.309 16.231.267
Ödenen Faizler
-11.782.669 -10.561.239
Alınan Temettüler
4.871 2.432
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.004.170 3.150.681
Elde Edilen Diğer Kazançlar
397.889 229.706
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.748.403 1.335.215
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.811.423 -1.598.065
Ödenen Vergiler
-742.012 -497.589
Diğer
(5.VI.c) -8.852.852 -5.515.568
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.941.091 9.076.094
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6.415 -37.092
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-13.716.762 -73.987
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-920.034 -13.915.921
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13.578.399 2.847.247
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
877.823 -2.474.757
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
11.839.295 16.751.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.023.587 2.694.904
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.c) -700.458 3.283.808
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.051.777 11.852.934
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.351.377 -701.521
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-6.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-694.012 -444.820
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
205.335 180.964
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.647.139 -1.713.761
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.790.439 914.571
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 361.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.050.406 -4.024.514
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
28.105.051 15.224.714
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-24.767.928 -19.249.228
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-286.717 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.c) 2.578.740 3.695.321
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
(5.VI.c) 8.329.546 10.822.220
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 27.458.248 16.636.028
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 35.787.794 27.458.248


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.308.316 2.204.088
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
932.553 204.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-88.763 165.392
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.158 24.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.716 -38.690
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-53.079 176.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.874 2.783
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.021.316 39.520
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.043.875 1.966.038
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
924.582 -444.256
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
7.926 -37.704
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-957.293 -1.988.721
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.226 544.163
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.240.869 2.409.000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.849.972 48.127.729 59.977.701 9.852.047 35.325.203 45.177.250
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.695.803 38.938.309 43.634.112 2.641.967 32.113.372 34.755.339
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 1.530.609 34.141.244 35.671.853 2.374.157 25.750.052 28.124.209
Bankalar
(5.I.a) 1.903.476 4.801.906 6.705.382 258.162 6.367.606 6.625.768
Para Piyasalarından Alacaklar
1.261.789 0 1.261.789 9.780 0 9.780
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-71 -4.841 -4.912 -132 -4.286 -4.418
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 20.633 485.623 506.256 91.872 421.239 513.111
Devlet Borçlanma Senetleri
18.389 3.051 21.440 90.381 1.767 92.148
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
44 153.472 153.516 0 95.845 95.845
Diğer Finansal Varlıklar
2.200 329.100 331.300 1.491 323.627 325.118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 6.147.636 8.026.934 14.174.570 5.838.928 2.075.561 7.914.489
Devlet Borçlanma Senetleri
6.069.466 7.242.150 13.311.616 5.838.150 1.516.476 7.354.626
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
78.170 227 78.397 778 200 978
Diğer Finansal Varlıklar
0 784.557 784.557 0 558.885 558.885
Türev Finansal Varlıklar
985.900 676.863 1.662.763 1.279.280 715.031 1.994.311
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 985.900 676.863 1.662.763 1.279.280 715.031 1.994.311
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
69.796.431 79.761.375 149.557.806 67.095.420 77.876.251 144.971.671
Krediler
(5.I.d) 72.255.743 76.632.862 148.888.605 66.880.326 73.476.068 140.356.394
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 513.049 2.197.532 2.710.581 715.049 2.345.061 3.060.110
Faktoring Alacakları
1.388.379 186.547 1.574.926 2.151.008 210.829 2.361.837
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 4.037.660 2.735.394 6.773.054 3.779.643 2.460.167 6.239.810
Devlet Borçlanma Senetleri
4.037.660 2.735.394 6.773.054 3.779.643 2.460.167 6.239.810
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.398.400 -1.990.960 -10.389.360 -6.430.606 -615.874 -7.046.480
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.o) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
761.971 233 762.204 806.290 211 806.501
İştirakler (Net)
(5.I.f) 13.596 0 13.596 10.833 0 10.833
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
13.596 0 13.596 10.833 0 10.833
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 745.575 233 745.808 792.657 211 792.868
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
745.575 233 745.808 792.657 211 792.868
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.k) 1.364.090 288.076 1.652.166 681.372 200.412 881.784
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.l) 301.199 38.779 339.978 240.158 31.033 271.191
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
301.199 38.779 339.978 240.158 31.033 271.191
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.m) 218.680 0 218.680 202.001 0 202.001
CARİ VERGİ VARLIĞI
260.787 57.865 318.652 8.975 564 9.539
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.n) 1.037.985 7.360 1.045.345 1.062.119 151.504 1.213.623
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.p) 2.386.842 1.054.699 3.441.541 2.034.138 1.743.738 3.777.876
VARLIKLAR TOPLAMI
87.977.957 129.336.116 217.314.073 81.982.520 115.328.916 197.311.436
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 51.860.131 106.349.053 158.209.184 48.184.217 91.757.259 139.941.476
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 941.524 14.245.904 15.187.428 1.829.916 14.532.244 16.362.160
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
113.392 345.656 459.048 1.415.797 0 1.415.797
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 3.935.477 279.296 4.214.773 3.086.177 901.682 3.987.859
Bonolar
3.626.080 0 3.626.080 3.079.013 0 3.079.013
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
309.397 279.296 588.693 7.164 901.682 908.846
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
188.257 692.618 880.875 908.105 1.141.758 2.049.863
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 188.257 692.618 880.875 908.105 1.141.758 2.049.863
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 547.355 71.247 618.602 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.734.174 123.552 1.857.726 926.309 18.859 945.168
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
337.981 21.938 359.919 205.580 17.480 223.060
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.396.193 101.614 1.497.807 720.729 1.379 722.108
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 331.211 3.857 335.068 295.779 67.170 362.949
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 3.172 78.927 82.099 1.050 24.778 25.828
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 7.037.253 7.037.253 0 6.274.450 6.274.450
Krediler
(5.II.k) 0 7.037.253 7.037.253 0 6.274.450 6.274.450
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 4.071.344 6.611.761 10.683.105 3.984.658 6.455.958 10.440.616
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.l) 8.230.177 9.518.735 17.748.912 8.078.680 7.426.590 15.505.270
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
67.576 0 67.576 67.576 0 67.576
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
67.561 0 67.561 67.561 0 67.561
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
679.604 47.309 726.913 776.465 39.211 815.676
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.166.463 5.178.209 1.011.746 -3.915.648 3.906.078 -9.570
Kar Yedekleri
7.278.139 16.192 7.294.331 5.095.616 16.192 5.111.808
Yasal Yedekler
455.936 5.019 460.955 346.810 5.019 351.829
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.822.203 11.173 6.833.376 4.748.806 11.173 4.759.979
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.032.449 4.277.025 5.309.474 2.724.175 3.465.109 6.189.284
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
568.878 3.437.883 4.006.761 1.593.545 2.396.092 3.989.637
Dönem Net Kâr veya Zararı
463.571 839.142 1.302.713 1.130.630 1.069.017 2.199.647
Azınlık Payları
22.772 0 22.772 14.396 0 14.396
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
71.956.214 145.357.859 217.314.073 68.710.688 128.600.748 197.311.436


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 20.042.379 17.876.835
Kredilerden Alınan Faizler
17.454.496 15.279.502
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
145.307 193.978
Bankalardan Alınan Faizler
243.470 256.573
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
81.945 13.579
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.591.696 1.752.421
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
15.376 24.001
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.053.858 861.440
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
522.462 866.980
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
246.778 251.393
Diğer Faiz Gelirleri
278.687 129.389
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -11.647.636 -10.841.929
Mevduata Verilen Faizler
-8.934.464 -8.497.008
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.542.835 -1.310.826
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-102.141 -386.020
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-892.512 -591.069
Kiralama Faiz Giderleri
-150.650 0
Diğer Faiz Giderleri
-25.034 -57.006
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.394.743 7.034.906
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.746.043 2.228.387
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.004.170 3.150.681
Gayri Nakdi Kredilerden
455.247 316.958
Diğer
(5.IV.l) 4.548.923 2.833.723
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.258.127 -922.294
Gayri Nakdi Kredilere
-9.635 -6.400
Diğer
(5.IV.l) -1.248.492 -915.894
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.c) 4.871 2.432
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.d) -335.785 -430.271
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
163.709 -401
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-178.916 1.646.385
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-320.578 -2.076.255
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.e) 413.144 448.967
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.223.016 9.284.421
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.f) -6.061.063 -2.665.250
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.f) -178.086 -233.327
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.g) -1.895.860 -1.586.909
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.g) -2.372.590 -2.099.651
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.715.417 2.699.284
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.h) 1.715.417 2.699.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.i) -407.101 -495.196
Cari Vergi Karşılığı
-158.057 -390.081
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.448.110 -4.431.703
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.199.066 4.326.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.j) 1.308.316 2.204.088
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.k) 1.308.316 2.204.088
Grubun Karı (Zararı)
1.302.713 2.199.647
Azınlık Payları Karı (Zararı)
5.603 4.441
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,39000000 0,66000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820585


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.635 Değişim: 1,56% Hacim : 66.702 Mio.TL Son veri saati : 16:09
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.588
32,8162 Değişim: 0,96%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,8478
Açılış: 32,5026
35,3050 Değişim: 0,94%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,3547
Açılış: 34,9769
2.468,78 Değişim: 1,49%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.472,67
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.