KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 18:31
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 272.190.990 191.488.070
Satışların Maliyeti
28 -232.948.488 -173.555.844
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.242.502 17.932.226
BRÜT KAR (ZARAR)
39.242.502 17.932.226
Genel Yönetim Giderleri
29 -6.770.200 -7.354.148
Pazarlama Giderleri
29 -10.072.175 -11.947.128
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -64.573 -131.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 20.634.160 5.412.996
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -17.664.789 -7.725.679
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.304.925 -3.813.447
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 96.452 18.441
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.401.377 -3.795.006
Finansman Gelirleri
33 6.405.108 2.298.998
Finansman Giderleri
33 -25.319.151 -17.860.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.487.334 -19.356.208
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.149.355 4.742.727
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.149.355 4.742.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.337.979 -14.613.481
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.337.979 -14.613.481
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36 5.337.979 -14.613.481
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,15250000 -0,41750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 4.763.786 -731.787 3.091.474 14.611.873 5.304.028 74.915.221 74.915.221
Transferler
27 166.243 5.137.785 -5.304.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.009.204 -14.613.481 -15.622.685 -15.622.685
Dönem Karı (Zararı)
-14.613.481 -14.613.481 -14.613.481
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.009.204 -1.009.204 -1.009.204
Kar Payları
27 -2.887.577 -2.887.577 -2.887.577
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 4.763.786 -1.740.991 3.257.717 16.862.081 -14.613.481 56.404.959 56.404.959
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 4.763.786 -1.740.991 3.257.717 16.862.081 -14.613.481 56.404.959 56.404.959
Transferler
27 -14.613.481 14.613.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -250.725 -430.681 5.337.979 4.656.573 4.656.573
Dönem Karı (Zararı)
5.337.979 5.337.979 5.337.979
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-250.725 -430.681 -681.406 -681.406
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 4.513.061 -2.171.672 3.257.717 2.248.600 5.337.979 61.061.532 61.061.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.330.175 8.232.392
Dönem Karı (Zararı)
5.337.979 -14.613.481
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.337.979 -14.613.481
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.996.189 24.107.393
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 11.441.839 10.604.001
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-659.478 1.201.581
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -630.248 1.057.924
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-29.230 143.657
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.153.843 3.974.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 5.907.309 3.183.452
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 162.827 877.886
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 83.707 -86.649
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.050.021 5.856.064
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -479.333 -172.241
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 9.097.909 6.441.121
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 260.962 -442.196
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 170.483 29.380
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 10.214.538 5.240.903
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.732.785 1.983.208
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 6.732.785 1.983.208
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.149.355 -4.742.727
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -86.714 -10.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.656.514 1.233.125
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -23.870.852 -7.589.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.870.852 -7.589.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 610.722 167.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
610.722 167.906
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -46.675
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -556.583 2.570.956
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 688.976 276.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.140.215 6.315.387
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
304.021 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
836.194 6.315.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 847.775 -8.380
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 766.258 -158.623
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
766.258 -158.623
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -8.594 -1.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
772.244 -340.248
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.677.654 10.727.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.327.742 -1.696.360
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -19.737 -798.285
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.659.722 -22.947.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 98.104 256.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19,32 -5.757.826 -23.204.549
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.283.783 21.631.528
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 104.034.319 146.283.322
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -95.868.771 -117.965.660
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14 -5.548.140 2.164.584
Ödenen Temettüler
27 -2.887.577
Ödenen Faiz
33 -14.204.958 -6.135.382
Alınan Faiz
303.767 172.241
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.386.670 6.916.361
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.386.670 6.916.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.583.224 1.666.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 18.969.894 8.583.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.337.979 -14.613.481
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-681.406 -1.009.204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -538.351 -1.269.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -143.055 260.480
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-250.725 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 107.670 260.480
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-681.406 -1.009.204
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.656.573 -15.622.685
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.656.573 -15.622.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 19.145.460 8.583.224
Ticari Alacaklar
10 75.986.659 52.286.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 75.986.659 52.286.290
Diğer Alacaklar
11 780.845 1.391.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 780.845 1.391.567
Türev Araçlar
14 0 477.870
Stoklar
13 31.866.101 30.679.270
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.345.269 2.034.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 45.573 25.836
Diğer Dönen Varlıklar
26 413.525 1.136.045
ARA TOPLAM
129.583.432 96.614.347
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
129.583.432 96.614.347
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 94.910 94.910
Maddi Duran Varlıklar
18 96.402.357 102.127.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 307.486 248.270
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 307.486 248.270
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 3.020.408 4.312.818
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.825.161 106.783.743
TOPLAM VARLIKLAR
229.408.593 203.398.090
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 47.327.887 30.980.481
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 19.403.290 17.871.943
Ticari Borçlar
10 33.401.371 32.000.194
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 1.349.763 1.033.062
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 32.051.608 30.967.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.061.679 2.213.904
Diğer Borçlar
11 1.056.548 290.290
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.345 4.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.052.203 285.945
Türev Araçlar
14 706.775 46.675
Ertelenmiş Gelirler
26 18.068 26.662
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.357.301 2.490.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.673.410 1.052.690
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.683.891 1.437.357
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 93.456 43.731
ARA TOPLAM
110.426.375 85.963.927
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.426.375 85.963.927
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 43.449.252 48.054.968
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.471.434 12.974.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 14.471.434 12.974.236
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.920.686 61.029.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
168.347.061 146.993.131
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 61.061.532 56.404.959
Ödenmiş Sermaye
35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.341.389 3.022.795
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.341.389 3.022.795
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.257.717 3.257.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.248.600 16.862.081
Net Dönem Karı veya Zararı
5.337.979 -14.613.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.061.532 56.404.959
TOPLAM KAYNAKLAR
229.408.593 203.398.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664845


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.179 Değişim: 0,00% Hacim : 131.977 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.179 27.02.2024 Yüksek 9.351
Açılış: 9.351
31,1786 Değişim: 0,11%
Düşük 31,0901 28.02.2024 Yüksek 31,3872
Açılış: 31,1437
33,7981 Değişim: -0,03%
Düşük 33,7251 28.02.2024 Yüksek 34,0579
Açılış: 33,8085
2.033,72 Değişim: 0,03%
Düşük 2.029,75 28.02.2024 Yüksek 2.049,92
Açılış: 2.033,01
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.