;

KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 18:32
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 680.882.749 387.583.617
Satışların Maliyeti
28 -601.917.195 -330.130.829
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.965.554 57.452.788
BRÜT KAR (ZARAR)
78.965.554 57.452.788
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -13.613.480 -9.984.890
Pazarlama Giderleri
29,30 -27.140.835 -15.771.804
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -2.593.020 -2.427.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 92.956.424 40.088.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -64.084.379 -33.821.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.490.264 35.535.556
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 22.988 147.406
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.513.252 35.682.962
Finansman Gelirleri
33 15.551.593 12.713.906
Finansman Giderleri
33 -49.007.807 -29.457.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.057.038 18.939.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
981.160 -3.180.903
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -314.803 -4.078.447
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.295.963 897.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.038.198 15.758.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.038.198 15.758.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.038.198 15.758.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,61030000 0,30020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.675.676 34.397.418
Dönem Karı (Zararı)
32.038.198 15.758.935
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.038.198 15.758.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
65.636.958 36.389.294
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 17.190.069 15.361.906
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
162.640 -128.146
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 162.640 -128.146
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.364.937 4.860.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 16.377.088 4.760.117
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -12.151 99.962
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.592.127 6.110.788
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -3.161.498 -4.296.607
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 12.429.666 10.867.289
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 906.974 793.861
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 8,33 24.308.345 7.003.764
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -981.160 3.180.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-120.262.359 -20.190.246
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -213.148 -119.514
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -109.211.629 -41.399.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-109.211.629 -41.399.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.111.905 3.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.111.905 3.629
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -37.430.725 -7.549.164
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -22.412.703 -5.026.832
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.800.922 31.293.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.239.592 1.306.547
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
51.561.330 29.986.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 160.932 1.776.472
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.401.829 4.620.881
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
424
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.402.253 4.620.881
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -197.543 533.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.244.731 -4.322.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.587.203 31.957.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.088.473 -1.783.854
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 4.223.289
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.626.502 -8.312.311
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 1.408.582 3.031.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -49.035.084 -11.344.135
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.282.683 4.482.784
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 307.702.928 155.142.466
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -256.630.573 -143.857.164
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 5.103.496 -231.836
Ödenen Temettüler
-8.625.000
Ödenen Faiz
33 -12.429.666 -10.867.289
Alınan Faiz
33 3.161.498 4.296.607
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.019.495 30.567.891
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.019.495 30.567.891
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 68.162.931 37.595.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.143.436 68.162.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 34.146.482 68.206.222
Ticari Alacaklar
10,37 231.223.166 122.918.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 231.223.166 122.918.511
Diğer Alacaklar
11,37 5.557.128 2.445.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.557.128 2.445.223
Stoklar
13 97.502.786 60.221.621
Peşin Ödenmiş Giderler
26 31.197.744 8.788.273
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.035.209 285.453
ARA TOPLAM
400.662.515 262.865.303
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
400.662.515 262.865.303
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.144.893 931.745
Maddi Duran Varlıklar
18 162.451.010 105.445.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 5.140.919 1.431.699
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.066.153 1.191.933
Peşin Ödenmiş Giderler
26 36.270 33.038
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 5.461.983 6.861.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.301.228 115.895.434
TOPLAM VARLIKLAR
575.963.743 378.760.737
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 116.016.772 56.961.479
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 36.409.999 16.554.000
Ticari Borçlar
115.975.863 61.757.956
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 7.237.331 2.997.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 108.738.532 58.760.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.844.152 4.683.220
Diğer Borçlar
11,37 2.779.839 5.181.668
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 5.345 4.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.774.494 5.176.747
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 386.376 583.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 386.376 583.919
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

Kısa Vadeli Karşılıklar
17.152.728 7.276.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 15.149.179 5.261.003
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.003.549 2.015.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 40.434
ARA TOPLAM
293.565.729 153.039.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
293.565.729 153.039.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 59.815.077 58.409.076
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 31.955.230 25.955.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 31.955.230 25.955.157
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.770.307 84.364.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
385.336.036 237.403.612
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 190.627.707 141.357.125
Ödenmiş Sermaye
52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.432.691 8.575.307
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.557.346 5.186.470
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.223.625 46.460.566
Net Dönem Karı veya Zararı
32.038.198 15.758.935
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
190.627.707 141.357.125
TOPLAM KAYNAKLAR
575.963.743 378.760.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872
Transferler
27 16.233.302 -16.233.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -32.682 15.758.935 15.726.253 15.726.253
Dönem Karı (Zararı)
15.758.935 15.758.935 15.758.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.682 -32.682 -32.682
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125
Transferler
27 15.758.935 -15.758.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 27.137.091 -1.279.707 32.038.198 57.895.582 57.895.582
Dönem Karı (Zararı)
32.038.198 32.038.198 32.038.198
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.137.091 -1.279.707 25.857.384 25.857.384
Kar Payları
27 1.370.876 -9.995.876 -8.625.000 -8.625.000
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 41.239.613 -6.806.922 6.557.346 52.223.625 32.038.198 190.627.707 190.627.707


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.038.198 15.758.935
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.857.384 -32.682
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 30.152.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -1.599.634 -40.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.695.305 8.170
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
18 -3.015.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 319.927 8.170
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.857.384 -32.682
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.895.582 15.726.253
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
57.895.582 15.726.253http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005993


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,35% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3541 Değişim: -0,06%
Düşük 16,2440 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,5516 Değişim: 0,47%
Düşük 17,4329 26.05.2022 Yüksek 17,6499
Açılış: 17,4695
972,89 Değişim: -0,19%
Düşük 965,08 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.