KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.05.2021 - 18:26
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 138.792.362 98.017.385
Satışların Maliyeti
28 -123.675.678 -90.728.184
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.116.684 7.289.201
BRÜT KAR (ZARAR)
15.116.684 7.289.201
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -2.876.792 -2.521.150
Pazarlama Giderleri
29,30 -5.367.501 -4.128.631
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,20 -482.697 -704.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 13.996.825 7.293.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -12.695.944 -4.403.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.690.575 2.824.932
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.695
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.692.270 2.824.932
Finansman Gelirleri
33 5.759.672 1.605.749
Finansman Giderleri
33 -7.176.974 -6.929.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.274.968 -2.499.220
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-524.041 196.067
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.579.654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.055.613 196.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.750.927 -2.303.153
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.750.927 -2.303.153
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.750.927 -2.303.153
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,10950000 0,04390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.479.744 5.751.674
Dönem Karı (Zararı)
5.750.927 -2.303.153
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.750.927 -2.303.153
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.978.903 12.155.989
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 3.988.012 3.688.987
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
64.721
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.016
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
62.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 1.646.478 3.329.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.612.387 3.298.407
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.091 30.445
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
307
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10,33 -813.082 2.353.182
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.531.114 -493.491
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.312.389 3.111.540
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-63.493 -88.689
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-530.864 -176.178
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 2.568.733 2.980.728
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 524.041 -196.067
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.682.863 1.778.635
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -109.485
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.069.063 -11.639.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.069.063 -11.639.415
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 7.477 15.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.477 15.098
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -11.932.927 -6.955.002
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -3.908.801 349.786
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 14.061.331 20.270.013
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.715.944 915.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.345.387 19.354.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
496.972 -326.348
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.007.361 1.694.660
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.007.361 1.694.660
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 293.256 964.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.514.262 -2.594.435
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.967 11.631.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -482.629 -5.219.284
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.044.082 -660.513
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.011.911 -1.178.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 4.564.637 573.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -14.576.548 -1.752.116
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.235.356 -8.216.312
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 19.193.554 43.415.134
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -23.548.070 -49.013.397
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.900.435
Ödenen Faiz
33 -2.312.389 -3.111.540
Alınan Faiz
33 2.531.114 493.491
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.727.011 -3.642.879
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.727.011 -3.642.879
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 68.162.931 37.595.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 55.435.920 33.952.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 55.457.203 68.206.222
Ticari Alacaklar
10,37 130.051.067 122.918.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 130.051.067 122.918.511
Diğer Alacaklar
3.481.828 2.445.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 3.481.828 2.445.223
Stoklar
13 72.091.843 60.221.621
Peşin Ödenmiş Giderler
26 12.717.520 8.788.273
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.739.682 285.453
ARA TOPLAM
275.539.143 262.865.303
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
275.539.143 262.865.303
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.041.230 931.745
Maddi Duran Varlıklar
18 108.611.106 105.445.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 4.342.445 1.431.699
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.139.674 1.191.933
Peşin Ödenmiş Giderler
26 12.592 33.038
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.959.402 6.861.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.106.449 115.895.434
TOPLAM VARLIKLAR
398.645.592 378.760.737
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 88.401.313 56.961.479
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 4.914.499 16.554.000
Ticari Borçlar
75.288.423 61.757.956
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 4.713.683 2.997.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 70.574.740 58.760.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.180.192 4.683.220
Diğer Borçlar
3.174.307 5.181.668
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.921 4.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.169.386 5.176.747
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 877.175 583.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 877.175 583.919
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 7.063.180 7.276.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 5.013.389 5.261.003
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.049.791 2.015.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 40.434
ARA TOPLAM
184.899.089 153.039.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
184.899.089 153.039.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 39.723.395 58.409.076
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 27.084.914 25.955.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 27.084.914 25.955.157
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.808.309 84.364.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
251.707.398 237.403.612
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 146.938.194 141.357.125
Ödenmiş Sermaye
52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.405.449 8.575.307
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.186.470 5.186.470
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
62.219.501 46.460.566
Net Dönem Karı veya Zararı
5.750.927 15.758.935
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
146.938.194 141.357.125
TOPLAM KAYNAKLAR
398.645.592 378.760.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872
Transferler
27 16.233.302 -16.233.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.682.284 -2.303.153 -3.985.437 -3.985.437
Dönem Karı (Zararı)
-2.303.153 -2.303.153 -2.303.153
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.682.284 -1.682.284 -1.682.284
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -7.176.817 5.186.470 46.460.566 -2.303.153 121.645.435 121.645.435
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125
Transferler
27 15.758.935 -15.758.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -169.858 5.750.927 5.581.069 5.581.069
Dönem Karı (Zararı)
5.750.927 5.750.927 5.750.927
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-169.858 -169.858 -169.858
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.697.073 5.186.470 62.219.501 5.750.927 146.938.194 146.938.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.750.927 -2.303.153
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-169.858 -1.682.284
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -212.322 -2.102.855
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.464 420.571
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
24 42.464 420.571
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-169.858 -1.682.284
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.581.069 -3.985.437
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.581.069 -3.985.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938001


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: 0,48% Hacim : 12.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.395 02.08.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.398
8,3494 Değişim: -1,05%
Düşük 8,3333 02.08.2021 Yüksek 8,4787
Açılış: 8,4381
9,9244 Değişim: -1,12%
Düşük 9,9040 02.08.2021 Yüksek 10,0813
Açılış: 10,0365
487,74 Değişim: -0,91%
Düşük 484,14 02.08.2021 Yüksek 493,98
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.