KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:21
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 144.525.466 201.568.965 46.508.081 99.933.720
Satışların Maliyeti
28 -134.298.620 -172.944.700 -43.570.436 -87.341.807
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.226.846 28.624.265 2.937.645 12.591.913
BRÜT KAR (ZARAR)
10.226.846 28.624.265 2.937.645 12.591.913
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -4.093.024 -4.398.018 -1.571.874 -2.259.235
Pazarlama Giderleri
29,30 -6.745.389 -7.706.222 -2.616.758 -4.350.682
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -957.827 -201.105 -253.512 -107.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 10.213.530 12.684.521 2.920.107 6.425.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -9.248.134 -9.461.980 -4.844.538 -4.366.724
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-603.998 19.541.461 -3.428.930 7.933.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 -242
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -51 0 -51
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-603.998 19.541.410 -3.428.930 7.932.854
Finansman Gelirleri
33 4.284.268 7.695.512 2.678.519 4.260.979
Finansman Giderleri
33 -13.832.007 -13.024.767 -6.902.106 -7.051.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.151.737 14.212.155 -7.652.517 5.142.156
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
668.261 -2.864.887 472.194 -780.921
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -3.170.030 0 -998.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 668.261 305.143 472.194 217.345
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.483.476 11.347.268 -7.180.323 4.361.235
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.483.476 11.347.268 -7.180.323 4.361.235
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.483.476 11.347.268 -7.180.323 4.361.235
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 -0,18060000 0,21610000 -0,13680000 0,08310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.326.258 19.450.624
Dönem Karı (Zararı)
-9.483.476 11.347.268
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.483.476 11.347.268
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.587.203 16.034.137
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 7.639.023 6.761.052
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
48.146 -130.891
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.146 -130.891
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 4.857.437 1.669.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.758.733 2.278.195
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
97.985 -566.580
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
719 -42.591
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10,33 5.062.292 2.971.063
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.530.026 -3.529.339
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.602.218 6.239.754
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-292.909 5.179
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
283.009 255.469
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 4.648.566 1.898.951
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -668.261 2.864.887
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 0 51
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.881.593 -3.482.858
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 0 -146.059
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 21.015.277 -7.201.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.015.277 -7.201.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.148 -11.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.148 -11.462
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-719
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-719
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -4.171.132 586.356
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 1.070.847 -2.306.376
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.214.701 3.199.682
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-466.491 1.359.744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.748.210 1.839.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-314.417 1.605.076
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.152.844 247.258
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 576
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.152.844 246.682
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -3.558.676 264.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.118.878 279.759
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.985.320 23.898.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -781.512 -1.801.739
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
122.450 -2.646.184
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.802.753 -5.281.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 628.464 19.018
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -3.431.217 -5.300.488
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.718.021 -6.472.993
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 113.377.764 74.583.777
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -98.587.551 -65.609.326
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 2.508.633
Ödenen Temettüler
0 -11.026.310
Ödenen Faiz
33 -6.602.218 -10.418.916
Alınan Faiz
33 1.530.026 3.489.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.241.526 7.696.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.241.526 7.696.161
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.595.040 45.671.023
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
61.836.566 53.367.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 61.890.482 37.603.049
Ticari Alacaklar
10,37 61.590.133 82.312.502
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 61.590.133 82.312.502
Diğer Alacaklar
11,37 6.528.543 3.325.750
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.528.543 3.325.750
Stoklar
13 56.667.297 52.544.311
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.708.044 3.794.479
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 3.346.391
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.586.118 814.425
ARA TOPLAM
191.970.617 183.740.907
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
191.970.617 183.740.907
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 803.530 812.231
Maddi Duran Varlıklar
18 107.600.437 112.413.617
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.362.844 1.945.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.319.370 759.464
Peşin Ödenmiş Giderler
26 15.588 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.165.354 5.955.611
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.267.123 121.886.762
TOPLAM VARLIKLAR
310.237.740 305.627.669
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 6.177.240 45.383.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 43.025.884 15.903.214
Ticari Borçlar
10,37 22.786.715 31.718.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 1.224.701 1.691.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 21.562.014 30.027.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.592.331 2.906.748
Diğer Borçlar
11,37 3.725.351 560.787
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.921 4.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.720.430 555.866
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 930.104 50.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 930.104 50.338
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.610.105 7.875.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 3.686.913 5.959.428
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.923.192 1.915.738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 349.446 39.132
ARA TOPLAM
85.197.176 104.437.019
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.197.176 104.437.019
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 84.102.980 52.580.884
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 26.956.115 22.978.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 26.956.115 22.978.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.059.095 75.559.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
196.256.271 179.996.797
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 113.981.469 125.630.872
Ödenmiş Sermaye
52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.442.062 8.607.989
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.186.470 5.186.470
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.460.566 30.227.264
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.483.476 16.233.302
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.981.469 125.630.872
TOPLAM KAYNAKLAR
310.237.740 305.627.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247
Transferler
27 1.928.753 34.228.904 -36.157.657
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -115.690 11.347.268 11.231.578 11.231.578
Dönem Karı (Zararı)
11.347.268 11.347.268 11.347.268
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.690 -115.690 -115.690
Kar Payları
27 -11.026.310 -11.026.310 -11.026.310
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.916.856 5.186.470 30.227.264 11.347.268 120.322.515 120.322.515
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872
Transferler
27 16.233.302 -16.233.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -2.165.927 -9.483.476 -11.649.403 -11.649.403
Dönem Karı (Zararı)
-9.483.476 -9.483.476 -9.483.476
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.165.927 -2.165.927 -2.165.927
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -7.660.460 5.186.470 46.460.566 -9.483.476 113.981.469 113.981.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.483.476 11.347.268 -7.180.323 4.361.235
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.165.927 -115.690 -483.643 -785
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -2.707.409 -144.613 -604.554 -981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
541.482 28.923 120.911 196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 541.482 28.923 120.911 196
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.165.927 -115.690 -483.643 -785
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.649.403 11.231.578 -7.663.966 4.360.450
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.649.403 11.231.578 -7.663.966 4.360.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867453


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.046 Değişim: 2,05% Hacim : 28.587 Mio.TL Son veri saati : 14:23
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.049
Açılış: 2.010
13,7720 Değişim: 0,62%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7815
Açılış: 13,6873
15,6124 Değişim: 0,40%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6252
Açılış: 15,5498
789,30 Değişim: 0,57%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 791,56
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.