KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 18:28
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 98.017.385 101.635.245
Satışların Maliyeti
28 -90.728.184 -85.602.893
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.289.201 16.032.352
BRÜT KAR (ZARAR)
7.289.201 16.032.352
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -2.521.150 -2.138.783
Pazarlama Giderleri
29,30 -4.128.631 -3.355.540
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -704.315 -93.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 7.293.423 6.258.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.403.596 -5.095.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.824.932 11.608.314
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 242
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.824.932 11.608.556
Finansman Gelirleri
33 1.605.749 3.434.533
Finansman Giderleri
33 -6.929.901 -5.973.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.499.220 9.069.999
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
196.067 -2.083.966
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -2.171.764
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 196.067 87.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.303.153 6.986.033
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.303.153 6.986.033
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.303.153 6.986.033
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 -0,04390000 0,13310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.751.674 18.145.806
Dönem Karı (Zararı)
-2.303.153 6.986.033
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.303.153 6.986.033
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.155.989 7.221.924
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 3.688.987 3.152.909
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 3.329.159 984.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.298.407 934.690
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.445 40.736
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
307 9.213
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10,33 2.353.182 1.233.509
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-493.491 -1.536.747
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.111.540 2.767.504
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-88.689 -52.012
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-176.178 54.764
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 2.980.728 -232.857
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -196.067 2.083.966
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 0 -242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.778.635 5.387.569
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 0 -50.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.639.415 1.987.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.639.415 1.987.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 15.098 -947.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.098 -947.157
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -6.955.002 -920.110
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 349.786 -68.806
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 20.270.013 3.056.696
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
915.846 933.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.354.167 2.123.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-326.348 1.364.083
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-307 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-307 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.694.660 139.406
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.694.660 139.406
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 964.278 339.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.594.128 485.804
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.631.471 19.595.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -5.219.284 -1.225.601
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-660.513 -224.119
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.178.241 -1.854.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 573.875 19.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -1.752.116 -1.874.081
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.216.312 -2.522.042
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 43.415.134 13.087.493
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -49.013.397 -17.051.430
Ödenen Faiz
33 -3.111.540 -41.521
Alınan Faiz
33 493.491 1.483.416
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.642.879 13.768.990
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.642.879 13.768.990
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 37.595.040 45.671.023
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 33.952.161 59.440.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 33.952.161 37.603.049
Ticari Alacaklar
10,37 94.040.605 82.312.502
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 94.040.605 82.312.502
Diğer Alacaklar
11,37 7.317.556 3.325.750
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.317.556 3.325.750
Stoklar
13 59.499.313 52.544.311
Peşin Ödenmiş Giderler
26 3.402.272 3.794.479
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 3.346.391
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.997.512 814.425
ARA TOPLAM
201.209.419 183.740.907
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
201.209.419 183.740.907
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 812.231 812.231
Maddi Duran Varlıklar
18 109.537.751 112.413.617
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.670.227 1.945.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.400.197 759.464
Peşin Ödenmiş Giderler
26 42.421 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 6.572.249 5.955.611
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.035.076 121.886.762
TOPLAM VARLIKLAR
321.244.495 305.627.669
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 27.528.787 45.383.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 23.187.185 15.903.214
Ticari Borçlar
10,37 51.812.242 31.718.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 2.607.038 1.691.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 49.205.204 30.027.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.087.812 2.906.748
Diğer Borçlar
11,37 748.035 560.787
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.921 4.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 743.114 555.866
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 1.014.616 50.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 1.014.616 50.338
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.211.175 7.875.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 3.325.637 5.959.428
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.885.538 1.915.738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 101.299 39.132
ARA TOPLAM
113.691.151 104.437.019
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.691.151 104.437.019
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 60.533.818 52.580.884
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.374.091 22.978.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 25.374.091 22.978.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.907.909 75.559.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
199.599.060 179.996.797
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 121.645.435 125.630.872
Ödenmiş Sermaye
52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.925.705 8.607.989
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.186.470 5.186.470
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.460.566 30.227.264
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.303.153 16.233.302
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
121.645.435 125.630.872
TOPLAM KAYNAKLAR
321.244.495 305.627.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.523 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.500.000 12.875.847 14.102.523 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247
Transferler
27 36.157.657 -36.157.657
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -114.906 6.986.033 6.871.127 6.871.127
Dönem Karı (Zararı)
6.986.033 6.986.033 6.986.033
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-114.906 -114.906 -114.906
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.523 -5.916.072 3.257.717 43.182.327 6.986.033 126.988.374 126.988.374
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872
Transferler
27 16.233.302 -16.233.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.682.284 -2.303.153 -3.985.437 -3.985.437
Dönem Karı (Zararı)
-2.303.153 -2.303.153 -2.303.153
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.682.284 -1.682.284 -1.682.284
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -7.176.817 5.186.470 46.460.566 -2.303.153 121.645.435 121.645.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.303.153 6.986.033
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.682.284 -114.906
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -2.102.855 -143.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
420.571 28.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 420.571 28.726
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.682.284 -114.906
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.985.437 6.871.127
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.985.437 6.871.127http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847427


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.389 Değişim: -0,24% Hacim : 27.288 Mio.TL Son veri saati : 16:52
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9716 Değişim: 0,44%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9830
Açılış: 15,9021
16,7925 Değişim: 0,21%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8455
Açılış: 16,7572
931,22 Değişim: 0,30%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 934,08
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.