KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 19:05
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 368.232.557 272.190.990
Satışların Maliyeti
28 -296.701.191 -232.986.688
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.531.366 39.204.302
BRÜT KAR (ZARAR)
71.531.366 39.204.302
Genel Yönetim Giderleri
29 -8.758.180 -6.770.200
Pazarlama Giderleri
29 -13.456.693 -10.072.175
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -158.238 -64.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 49.962.689 20.634.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -43.194.590 -17.626.589
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.926.354 25.304.925
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 16.230 96.452
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -11.469
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.931.115 25.401.377
Finansman Gelirleri
33 21.534.700 6.405.108
Finansman Giderleri
33 -37.145.776 -25.319.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.320.039 6.487.334
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -4.162.382 -1.149.355
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.364.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.201.903 -1.149.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.157.657 5.337.979
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.157.657 5.337.979
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.157.657 5.337.979
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,90970000 0,15250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 4.763.786 -1.740.991 3.257.717 16.862.081 -14.613.481 56.404.959 56.404.959
Transferler
27 -14.613.481 14.613.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-250.725 -430.681 5.337.979 4.656.573 4.656.573
Dönem Karı (Zararı)
5.337.979 5.337.979 5.337.979
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-250.725 -430.681 -681.406 -681.406
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 4.513.061 -2.171.672 3.257.717 2.248.600 5.337.979 61.061.532 61.061.532
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 4.513.061 -2.171.672 3.257.717 2.248.600 5.337.979 61.061.532 61.061.532
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -561.909 -561.909 -561.909
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
35.000.000 12.875.847 4.513.061 -2.171.672 3.257.717 1.686.691 5.337.979 60.499.623 60.499.623
Transferler
27 5.337.979 -5.337.979
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.589.461 -3.629.494 36.157.657 42.117.624 42.117.624
Dönem Karı (Zararı)
36.157.657 36.157.657 36.157.657
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.589.461 -3.629.494 5.959.967 5.959.967
Sermaye Arttırımı
27 17.500.000 17.500.000 17.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.548.455 27.330.175
Dönem Karı (Zararı)
36.157.657 5.337.979
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.157.657 5.337.979
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.187.044 43.996.189
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 11.916.390 11.441.839
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-462.292 -659.478
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -347.865 -630.248
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -114.427 -29.230
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.029.833 6.153.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.076.518 5.907.309
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 491 162.827
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -47.176 83.707
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.867.389 9.050.021
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -2.577.833 -479.333
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 9.999.076 9.097.909
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -650.357 260.962
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 96.503 170.483
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 15.257.972 10.214.538
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-596.100 6.732.785
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -596.100 6.732.785
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 4.162.383 1.149.355
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 11.469 -86.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.492.804 -19.656.514
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -49.119
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -18.116.907 -23.870.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.116.907 -23.870.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.327.431 610.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.327.431 610.722
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -46.675
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -18.204.882 -556.583
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -723.791 688.976
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.718.499 1.140.215
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.988 304.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.703.511 836.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -14.232 847.775
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -678.395 766.258
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-678.395 766.258
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -561 -8.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -95.985 772.244
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.851.897 29.677.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.959.375 -2.327.742
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -344.067 -19.737
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.417.317 -5.659.722
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 176.997 98.104
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -14.594.314 -5.757.826
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.605.575 -11.283.783
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 17.500.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 110.636.732 104.034.319
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -116.891.056 -95.868.771
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14 -110.675 -5.548.140
Ödenen Faiz
33 -17.303.485 -14.204.958
Alınan Faiz
33 2.562.909 303.767
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.525.563 10.386.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.525.563 10.386.670
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 19.145.460 8.583.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 45.671.023 18.969.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36.157.657 5.337.979
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.959.967 -681.406
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 10.654.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -4.536.867 -538.351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-158.123 -143.055
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
18 -1.065.496 -250.725
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 907.373 107.670
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.959.967 -681.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.117.624 4.656.573
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.117.624 4.656.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 45.685.947 19.145.460
Ticari Alacaklar
92.865.450 75.986.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 92.865.450 75.986.659
Diğer Alacaklar
11 3.108.276 780.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.108.276 780.845
Stoklar
13 50.418.848 31.866.101
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.069.060 1.345.269
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 45.573
Diğer Dönen Varlıklar
26 477.135 413.525
ARA TOPLAM
194.624.716 129.583.432
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
194.624.716 129.583.432
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 554.717 94.910
Maddi Duran Varlıklar
18 109.554.263 96.402.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
414.420 307.486
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 414.420 307.486
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 5.233.205 3.020.408
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
115.756.605 99.825.161
TOPLAM VARLIKLAR
310.381.321 229.408.593
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 46.118.687 47.327.887
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 17.985.477 19.403.290
Ticari Borçlar
10 43.469.513 33.401.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 1.364.751 1.349.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 42.104.762 32.051.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.047.449 3.061.679
Diğer Borçlar
11 378.153 1.056.548
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.345 4.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 373.808 1.052.203
Türev Araçlar
14 706.775
Ertelenmiş Gelirler
26 17.507 18.068
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 6.020.218
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.642.090 5.357.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.004.884 3.673.410
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.637.206 1.683.891
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 61.080 93.456
ARA TOPLAM
121.740.174 110.426.375
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.740.174 110.426.375
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 47.729.930 43.449.252
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.793.970 14.471.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 20.793.970 14.471.434
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.523.900 57.920.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
190.264.074 168.347.061
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 120.117.247 61.061.532
Ödenmiş Sermaye
52.500.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.301.356 2.341.389
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.301.356 2.341.389
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.257.717 3.257.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.024.670 2.248.600
Net Dönem Karı veya Zararı
36.157.657 5.337.979
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
120.117.247 61.061.532
TOPLAM KAYNAKLAR
310.381.321 229.408.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744241


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.