KAP ***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:57
KAP ***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

***DMRGD*** DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 90.141.600 -20.502.125 35.223.471 -180 3.183.160 2.742.659 110.788.585 110.788.585
Transferler
2.742.659 -2.742.659 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-718.723 -21.202.512 -21.921.235 -21.921.235
Dönem Sonu Bakiyeler
11 90.141.600 -20.502.125 35.223.471 -718.903 5.925.819 -21.202.512 88.867.350 88.867.350
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 90.141.600 -20.502.125 125.518.177 -1.178.929 5.925.819 2.422.030 202.326.572 202.326.572
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.422.030 -2.422.030 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.794.340 -20.807 22.047.890 30.821.423 30.821.423
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
95.158.400 872.296.171 967.454.571 967.454.571
Dönem Sonu Bakiyeler
11 185.300.000 -20.502.125 872.296.171 134.312.517 -1.199.736 8.347.849 22.047.890 1.200.602.566 1.200.602.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-196.357.996 4.866.527
Dönem Karı (Zararı)
22.047.890 -21.202.512
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.047.890 -21.202.512
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.070.603 7.497.375
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 17.594.163 8.305.959
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
47.901 756.134
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 324.161 477.573
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -305.471 278.561
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 29.211 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.787.434 898.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.787.434 898.404
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.000.921 -895.070
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.456.165
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-5.358.288 -1.741.644
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15.903.044 846.574
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.640.184 -1.568.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-261.748.027 18.571.664
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -175.139.381 -79.969.286
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.508.261 130.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 13.718.840 -15.273.652
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.434.717 17.039.927
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -78.968.619 99.030.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.588.840 16.665.102
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.793.476 5.636.469
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-688.359 -5.769.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.109.846 -18.917.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.162.141 -8.082.080
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-23.271.987 -10.835.176
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-189.629.534 4.866.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.884.655
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.843.807
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.870.271 -4.643.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.520.583
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 12.520.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.870.271 -17.163.874
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -17.870.271 -17.163.874
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
961.998.406
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
967.454.571
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
967.454.571
Ödenen Faiz
-5.456.165
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
747.770.139 223.236
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
747.770.139 223.236
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.517.745 2.231.624
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
751.287.884 2.454.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 751.287.884 3.517.745
Ticari Alacaklar
243.854.165 84.941.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 183.153.947 62.508.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 60.700.218 22.433.957
Diğer Alacaklar
4.439.314 6.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.439.314 6.338
Stoklar
8 5.142.895 18.556.264
Peşin Ödenmiş Giderler
83.889.081 65.406.479
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
54.000.000 57.795.511
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.889.081 7.610.968
Diğer Dönen Varlıklar
32.240.459 32.282.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
32.240.459 32.282.717
ARA TOPLAM
1.120.853.798 204.711.532
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.120.853.798 204.711.532
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
131.105 55.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 131.105 55.820
Maddi Duran Varlıklar
286.644.858 247.001.389
Arazi ve Arsalar
9 86.220.000 76.653.280
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9 3.008.333 2.302.863
Binalar
9 73.433.190 59.683.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 82.711.787 84.488.375
Taşıtlar
9 520.390 325.438
Mobilya ve Demirbaşlar
9 18.182.391 2.990.117
Özel Maliyetler
9 17.060.677 20.558.316
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 5.508.090
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.237.823 1.365.955
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.237.823 1.365.955
Peşin Ödenmiş Giderler
2.982.756 12.030.641
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.313.318
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.982.756 9.717.323
Diğer Duran Varlıklar
1.089.153 2.209.036
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.089.153 2.209.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
292.085.695 262.662.841
TOPLAM VARLIKLAR
1.412.939.493 467.374.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.537.740 2.695.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.537.740 2.695.211
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.537.740 2.695.211
Ticari Borçlar
68.102.949 152.429.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 3.035.234 61.452.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 65.067.715 90.977.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.844.664 5.255.824
Diğer Borçlar
65.955.613 57.162.137
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
45.409.415 33.591.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.546.198 23.571.137
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.668.132 3.356.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.668.132 3.356.491
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.850.265 1.489.012
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.062.437 2.323.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.062.437 2.323.197
ARA TOPLAM
160.021.800 224.711.728
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.021.800 224.711.728
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 17.382.063 13.872.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.382.063 13.872.502
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.382.063 13.872.502
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.000.269 3.809.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.000.269 3.809.707
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31.932.795 22.653.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.315.127 40.336.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
212.336.927 265.047.801
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.200.602.566 202.326.572
Ödenmiş Sermaye
11 185.300.000 90.141.600
Sermaye Düzeltme Farkları
-20.502.125 -20.502.125
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
872.296.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
133.112.781 124.339.248
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
133.112.781 124.339.248
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
134.312.517 125.518.177
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.199.736 -1.178.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.347.849 5.925.819
Net Dönem Karı veya Zararı
22.047.890 2.422.030
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.200.602.566 202.326.572
TOPLAM KAYNAKLAR
1.412.939.493 467.374.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 257.328.969 166.630.468 107.615.486 84.558.924
Satışların Maliyeti
-171.349.324 -143.437.953 -91.005.103 -69.567.770
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.979.645 23.192.515 16.610.383 14.991.154
BRÜT KAR (ZARAR)
85.979.645 23.192.515 16.610.383 14.991.154
Genel Yönetim Giderleri
-14.580.085 -7.988.004 -2.639.790 -1.903.065
Pazarlama Giderleri
-36.770.615 -21.815.103 -12.510.102 -7.836.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34.425.767 27.432.397 6.512.507 12.530.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-54.278.686 -42.555.243 -9.729.714 -14.980.292
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.776.026 -21.733.438 -1.756.716 2.801.837
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
255.114
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-29.211
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.746.815 -21.478.324 -1.756.716 2.801.837
Finansman Gelirleri
17.323.915 11.948.766
Finansman Giderleri
-5.456.165 -739.722 -1.373.613 1.925.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.614.565 -22.218.046 8.818.437 4.727.787
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.566.675 1.015.534 -911.016 -196.559
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.694.072 -6.852.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.127.397 1.015.534 5.941.528 -196.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.047.890 -21.202.512 7.907.421 4.531.228
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.047.890 -21.202.512 7.907.421 4.531.228
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.047.890 -21.202.512 7.907.421 4.531.228
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.773.533 -718.723 -119.544 -478.871
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24.206.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.022 -898.404 -158.672 -598.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.406.328 179.681 39.128 119.718
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-15.406.328 179.681 39.128 119.718
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.773.533 -718.723 -119.544 -478.871
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.821.423 -21.921.235 7.787.877 4.052.357
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.821.423 -21.921.235 7.787.877 4.052.357http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211895


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 0,00% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,3074 Değişim: 0,00%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,1259 Değişim: 0,55%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.398,15 Değişim: -0,71%
Düşük 2.392,82 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.